1,1400 zł
0,88% 0,0100 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Akcjonariat - SANWIL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 244 320,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 16 003 790 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 163 953
Liczba głosów na WZA: 16 003 790 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,76%
Kapitał akcyjny: 9 602 274,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 163 953
Cena nominalna akcji: 0,60 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 7 163 953 (44,76%) 7 163 953 (44,76%) 2022-03-03 TSG, IPE, TRI, BDZ, CAV, VIN, WIK, K2H

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 639 630
10,00 639 630
6 396 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1992-07-24
1998-02-12
split 1:30
100 234 500
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-23
2005-01-17
obniżenie kapitału
1,50 3 341 150
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-23
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 8 350 915
0,60 16 703 790
10 022 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-09
2019-08-05
obniżenie kapitału brak danych o dacie rejestracji 1995-09-28
4,05 639 630
2 590 501,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:5 1997-06-19
1,51 3 198 150
4 829 206,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-23
seria B - subskrypcja publiczna 1997-06-19 143 000
4 218 500,00
1,51 29,50 3 341 150
5 045 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1997-12-09
1998-02-12
renominacja 1997-06-19
7,55 639 630
4 829 206,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-06-23
seria C - subskrypcja publiczna kapitał docelowy 2005-01-10 75 124 614
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy na Sanwil SA 2005-10-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-14
seria C - prawo poboru 1:9 2007-07-30 902 110 500
54 126 630,00
0,05 0,06 1 002 345 000
50 117 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-08
2008-05-30
revers split 2009-09-02
1,00 50 117 250
50 117 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2009-10-13
2010-05-04
obniżenie wartości nominalnej 2013-06-12
0,10 50 117 250
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-25
2013-11-25
scalenie akcji 6:1 2014-09-30
0,60 8 352 875
5 011 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-15
renumeracja akcji: seria D 2014-09-30
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-15
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2016-05-19 5 010 549
3 006 329,40
0,60 0,60
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-01-30 -700 000
0,60 16 003 790
9 602 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-19
połączenie z Polskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-10-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 7 501 801 (-288 957) 46,88 (-1,80) 7 501 801 (-288 957) 46,88 (-1,80) 2022-03-02
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 7 790 758 (-203 159) 48,68 (-1,27) 7 790 758 (-203 159) 48,68 (-1,27) 2020-10-07
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 7 993 917 (-150 204) 49,95 (-0,94) 7 993 917 (-150 204) 49,95 (-0,94) 2020-06-22
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 8 144 121 (-273 257) 50,89 (-1,71) 8 144 121 (-1 273 257) 50,89 (-7,95) 2020-06-03
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 8 417 378 (-734 571) 52,60 (-4,59) 9 417 378 (265 429) 58,84 (1,65) 2020-05-26
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 9 151 949 (-551 993) 57,19 (-3,45) 9 151 949 (-551 993) 57,19 (-3,45) 2020-05-20
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 9 703 942 (-852 711) 60,64 (-5,32) 9 703 942 (-852 711) 60,64 (-5,32) 2020-04-23
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 10 556 653 (-110 000) 65,96 (-0,69) 10 556 653 (-110 000) 65,96 (-0,69) 2020-02-25
Sanwil SA 0 (-700 000) 0,00 (-4,19) 0 (-700 000) 0,00 2020-02-19
Sanwil SA 700 000 4,19 700 000 0,00 2019-12-20
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 10 666 653 66,65 (2,79) 10 666 653 66,65 2019-12-20
AgioFunds TFI SA przez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 10 666 653 (-357 848) 63,86 (-2,14) 10 666 653 (-357 848) 66,65 (-2,24) 2019-12-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 11 024 501 (8 268 303) 66,00 (33,00) 11 024 501 (8 268 303) 68,89 (35,89) 2017-02-09
MWM Investments Ltd. 0 (-1 970 000) 0,00 (-23,58) 0 (-1 970 000) 0,00 (-23,58) 2016-12-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 756 198 33,00 (16,50) 2 756 198 33,00 (16,50) 2016-12-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 756 198 (-15 000) 16,50 (-16,68) 2 756 198 (-15 000) 16,50 (-16,68) 2016-12-27
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 771 198 (-96 488) 33,18 (-1,15) 2 771 198 (-96 488) 33,18 (-1,15) 2016-07-21
RDI LLC 0 (-814 686) 0,00 (-9,75) 0 (-814 686) 0,00 (-9,75) 2016-04-28
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 867 686 (2 468 677) 34,33 (29,55) 2 867 686 (2 468 677) 34,33 (29,55) 2016-04-28
RDI LLC 814 686 9,75 814 686 9,75 2016-04-20
Buchajski Adam poprzez RDI LLC 415 677 (-83 000) 4,98 (-0,99) 415 677 (-83 000) 4,98 (-0,99) 2016-04-20
MWM Investments Ltd. 1 970 000 23,58 1 970 000 23,58 2016-04-19
AgioFunds TFI SA 399 009 (-1 851 846) 4,78 (-22,16) 399 009 (-1 851 846) 4,78 (-22,16) 2016-04-19
Buchajski Adam poprzez RDI LLC 498 677 (420 990) 5,97 (5,82) 498 677 (420 990) 5,97 (5,82) 2016-04-15
Ipnihome Ltd. 663 255 7,94 (3,97) 663 255 7,94 (3,97) 2014-12-03
Ipnihome Ltd. 663 255 (-3 316 275) 3,97 (-3,03) 663 255 (-3 316 275) 3,97 (-3,03) 2014-12-03
Ipnihome Ltd. 3 979 530 7,00 (-0,94) 3 979 530 7,00 (-0,94) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA 2 250 855 (-10 754 276) 26,94 (1,00) 2 250 855 (-10 754 276) 26,94 (1,00) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA 13 005 131 (-500 000) 25,94 (-1,00) 13 005 131 (-500 000) 25,94 (-1,00) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA sprostowanie 13 505 131 (4 210 412) 26,94 (8,40) 13 505 131 (4 210 412) 26,94 (8,40) 2014-12-03
AgioFunds TFI SA 9 294 719 (269 118) 18,54 (0,54) 9 294 719 (269 118) 18,54 (0,54) 2014-09-30
Ipnihome Ltd. 3 979 530 (-2 930 000) 7,94 (-5,84) 3 979 530 (-2 930 000) 7,94 (-5,84) 2014-06-05
AgioFunds TFI SA 9 025 601 (2 930 000) 18,00 (5,84) 9 025 601 (2 930 000) 18,00 (5,84) 2014-06-05
Ipnihome Ltd. 6 909 530 (-6 261 000) 13,78 (-12,49) 6 909 530 (-6 261 000) 13,78 (-12,49) 2014-05-27
AgioFunds TFI SA 6 095 601 (1 084 601) 12,16 (2,17) 6 095 601 (1 084 601) 12,16 (2,17) 2014-05-27
Ipnihome Ltd. 13 170 530 (5 011 000) 26,27 (9,99) 13 170 530 (5 011 000) 26,27 (9,99) 2014-01-29
Ipnihome Ltd. 8 159 530 (-4 896 713) 16,28 (-9,77) 8 159 530 (-4 896 713) 16,28 (-9,77) 2014-01-29
AgioFunds TFI SA 5 011 000 9,99 5 011 000 9,99 2014-01-29
Kwaśniewski Piotr 5 0,00 5 0,00 2012-09-24
Buchajski Adam 77 687 (-3 718 259) 0,15 (-3,63) 77 687 (-3 718 259) 0,15 (-3,63) 2012-07-18
Kwaśniewski Piotr 5 (-95) 0,00 5 (-95) 0,00 2010-08-31
Ipnihome Ltd. 13 056 243 (-1 520) 26,05 13 056 243 (-1 520) 26,05 2010-08-31
Ipnihome Ltd. 13 057 763 (2 219) 26,05 13 057 763 (2 219) 26,05 2010-05-14
Kwaśniewski Piotr 100 0,00 100 0,00 2010-03-01
Ipnihome Ltd. 13 055 544 (-248 099 715) 26,05 13 055 544 (-248 099 715) 26,05 2008-03-07
Ipnihome Ltd. 261 155 259 26,05 261 155 259 26,05 2008-03-07
Buchajski Adam 3 795 946 (-25 221 305) 3,78 (-25,16) 3 795 946 (-25 221 305) 3,78 (-25,16) 2007-09-11
Moska Krzysztof 3 286 490 (-1 813 510) 3,27 (-1,81) 3 286 490 (-1 813 510) 3,27 (-1,81) 2007-08-16
Moska Krzysztof 5 100 000 (-40 981) 5,08 (-0,04) 5 100 000 (-40 981) 5,08 (-0,04) 2007-08-14
Buchajski Adam 29 017 251 (-4 000 000) 28,94 (-3,99) 29 017 251 (-4 000 000) 28,94 (-3,99) 2007-07-12
Buchajski Adam 33 017 251 (-4 700 000) 32,93 (-4,69) 33 017 251 (-4 700 000) 32,93 (-4,69) 2007-06-27
Buchajski Adam 37 717 251 (-2 600 000) 37,62 (-2,60) 37 717 251 (-2 600 000) 37,62 (-2,60) 2007-06-01
Buchajski Adam 40 317 251 (-4 800 000) 40,22 (-4,79) 40 317 251 (-4 800 000) 40,22 (-4,79) 2007-03-23
Moska Krzysztof 5 140 981 5,12 5 140 981 5,12 2007-03-08
Buchajski Adam 45 117 251 (-5 000 000) 45,01 (-4,99) 45 117 251 (-5 000 000) 45,01 (-4,99) 2007-03-08
Buchajski Adam 50 117 251 (-3 500 000) 50,00 (-3,49) 50 117 251 (-3 500 000) 50,00 (-3,49) 2006-01-16
Buchajski Adam 53 617 251 (51 624 959) 53,49 (-6,13) 53 617 251 (51 624 959) 53,49 (-6,13) 2006-01-10
Bibrowski Robert 149 627 (-150 974) 4,47 (-4,52) 149 627 (-150 974) 4,47 (-4,52) 2004-10-27
Buchajski Adam 1 992 292 (-57 776 468) 59,62 1 992 292 (-57 776 468) 59,62 2004-10-26
Buchajski Adam 59 768 760 (57 756 468) 59,62 (-0,60) 59 768 760 (57 756 468) 59,62 (-0,60) 2004-10-26
Buchajski Adam 2 012 292 (-20 000) 60,22 (-0,60) 2 012 292 (-20 000) 60,22 (-0,60) 2004-10-22
Buchajski Adam 2 032 292 (-86 208) 60,82 (-2,58) 2 032 292 (-86 208) 60,82 (-2,58) 2004-10-22
Bibrowski Robert 300 601 (-200 573) 8,99 (-6,00) 300 601 (-200 573) 8,99 (-6,00) 2004-10-22
Buchajski Adam 2 118 500 (-3 792) 63,40 (-0,11) 2 118 500 (-3 792) 63,40 (-0,11) 2004-10-21
Bibrowski Robert 501 174 (-168 207) 14,99 (-5,04) 501 174 (-168 207) 14,99 (-5,04) 2004-09-01
Buchajska Agnieszka 2 230 0,06 2 230 0,06 2004-07-23
Skarb Państwa 0 (-799 550) 0,00 (-25,00) 0 (-799 550) 0,00 (-25,00) 2004-05-14
Buchajski Adam 2 122 292 (799 550) 63,51 (23,93) 2 122 292 (799 550) 63,51 (23,93) 2004-05-14
Bibrowski Robert 669 381 (64 420) 20,03 (1,93) 669 381 (64 420) 20,03 (1,93) 2004-01-23
Bibrowski Robert 604 961 (22 724) 18,10 (0,68) 604 961 (22 724) 18,10 (0,68) 2003-11-17
Buchajski Adam 1 322 742 (-35 000) 39,58 (-1,05) 1 322 742 (-35 000) 39,58 (-1,05) 2003-11-13
Buchajski Adam 1 357 742 (-8 843) 40,63 (-0,27) 1 357 742 (-8 843) 40,63 (-0,27) 2003-11-12
Buchajski Adam 1 366 585 (50 000) 40,90 (1,50) 1 366 585 (50 000) 40,90 (1,50) 2003-10-27
Bibrowski Robert 582 237 (14 561) 17,42 (0,43) 582 237 (14 561) 17,42 (0,43) 2003-10-20
Buchajski Adam 1 316 585 (70 000) 39,40 (2,09) 1 316 585 (70 000) 39,40 (2,09) 2003-07-02
Bibrowski Robert 567 676 (95 942) 16,99 (2,88) 567 676 (95 942) 16,99 (2,88) 2003-06-30
Buchajski Adam 1 246 585 (191 200) 37,31 (5,73) 1 246 585 (191 200) 37,31 (5,73) 2003-06-27
Buchajski Adam 1 055 385 31,58 1 055 385 31,58 2003-06-26
Bibrowski Robert 471 734 14,11 471 734 14,11 2003-06-23
Skarb Państwa 799 550 25,00 (1,07) 799 550 25,00 (1,07) 1997-06-26
Skarb Państwa 799 550 23,93 799 550 23,93 1997-06-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-03-25 Split 6:1
2010-05-13 Split 20:1
2007-09-07 Prawo poboru 1:9
2005-01-14 Split 1:30
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.