0,6800 zł
-6,85% -0,0500 zł
Sanwil Holding SA (SNW)

Komunikaty spółki - SANWIL

Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Zawarcie umowy pożyczki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.
Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E
I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2019 r.
I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.