1,0380 zł
0,39% 0,0040 zł
RAFAKO SA (RFK)

Akcjonariat - RAFAKO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 166 993 901,91 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 160 880 445 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 384 966
Liczba głosów na WZA: 160 880 445 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,37%
Kapitał akcyjny: 1 608 804,45 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 384 966
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,63%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (26,39%) 42 466 000 (26,39%) 2017-12-22 HBD, EPD, HBP
Eko-Okna SA 16 303 197 (10,13%) 16 303 197 (10,13%) 2023-02-17 -
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 12 615 769 (7,84%) 12 615 769 (7,84%) 2017-12-22 BOS, FER

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału 33 448 447
2,00 160 880 445
321 760 890,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-16
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 1993-01-12 1 500 000
8,00 1 500 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1993-12-03
1993-02-12
1994-03-07
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 1994-04-30 3 000 000
6 000 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
seria G - prawo poboru 3:1 1994-04-30 330 000
3 960 000,00
2,00 12,00 9 330 000
18 660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-10-27
1995-03-24
1995-08-04
split 1:4 1994-04-30
2,00 6 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-07-14
1994-07-14
seria H - Elektrim SA 1997-06-30 8 070 000
90 787 500,00
2,00 11,25 17 400 000
34 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-10-30
1997-12-10
1998-03-23
seria I - prawo poboru 1:3 2007-01-23 52 200 000
104 400 000,00
2,00 2,00 69 600 000
139 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-08
2007-05-24
seria J - subskrypcja publiczna 2014-03-24 15 331 998
93 525 187,80
2,00 6,10 84 931 998
169 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-08
2015-09-21
seria K - prawo poboru 1,998:1 2017-09-12 42 500 000
170 000 000,00
2,00 4,00 127 431 998
254 863 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-22
2018-01-18
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2022-04-21
0,01 160 880 445
1 608 804,45
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-31
seria M - subskrypcja prywatna za warranty serii M i N 2022-05-09 321 760 890
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2023-04-17 104 375 000
167 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna 2023-04-17 150 000 000
240 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - subskrypcja prywatna 2023-04-17 46 875 000
75 000 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L2 - subskrypcja prywatna 2023-06-29 564 380
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2023-07-26 206 846 287
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2023-07-26 2 000 000
3 200 000,00
0,01 1,60
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 6 156 715 (-445 501) 4,83 (-0,35) 6 156 715 (-445 501) 4,83 (-0,35) 2019-09-26
NN OFE portfel 6 602 216 (-5 488 834) 5,18 (-4,30) 6 602 216 (-5 488 834) 5,18 (-4,30) 2019-06-25
NN OFE portfel 12 091 050 (-491 660) 9,48 (-0,39) 12 091 050 (-491 660) 9,48 (-0,39) 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 585 021 (-5 979) 4,38 5 585 021 (-5 979) 4,38 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 1 350 280 (950 280) 1,05 (0,74) 1 350 280 (950 280) 1,05 (0,74) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 194 743 0,15 194 743 0,15 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 830 043 (-1 006 242) 1,43 (-0,79) 1 830 043 (-1 006 242) 1,43 (-0,79) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 400 000 0,31 400 000 0,31 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 836 285 (-1 202 015) 2,22 (-2,53) 2 836 285 (-1 202 015) 2,22 (-2,53) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 5 000 0,00 5 000 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 591 000 (4 825 155) 4,38 (-0,02) 5 591 000 (4 825 155) 4,38 (-0,02) 2017-12-31
NN OFE 12 582 710 (4 164 710) 9,87 (3,27) 12 582 710 (4 164 710) 9,87 (3,27) 2017-12-29
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 12 615 769 9,90 (2,06) 12 615 769 9,90 (2,06) 2017-12-22
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN 12 615 769 7,84 12 615 769 7,84 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 55 081 769 (12 615 769) 43,22 (9,90) 55 081 769 (12 615 769) 43,22 (9,90) 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 33,32 (6,93) 42 466 000 33,32 (6,93) 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 26,39 (-23,61) 42 466 000 26,39 (-23,61) 2017-12-22
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 000 50,00 (16,68) 42 466 000 50,00 (16,68) 2017-10-31
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 000 (-1) 33,32 (-16,68) 42 466 000 (-1) 33,32 (-16,68) 2017-10-31
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji w porozumieniu z Multaros Trading Company Ltd. i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 42 466 001 (1) 50,00 (-11,01) 42 466 001 (1) 50,00 (-11,01) 2017-10-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 038 300 (-235 494) 4,75 (-0,28) 4 038 300 (-235 494) 4,75 (-0,28) 2017-06-07
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 273 794 (110 708) 5,03 (0,13) 4 273 794 (110 708) 5,03 (0,13) 2017-04-28
Quercus TFI SA 4 163 086 (280 174) 4,90 (0,33) 4 163 086 (280 174) 4,90 (0,33) 2017-03-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 882 912 (-3 779 150) 4,57 (-4,45) 3 882 912 (-3 779 150) 4,57 (-4,45) 2017-01-27
NN OFE portfel 8 418 000 6,60 (-3,31) 8 418 000 6,60 (-3,31) 2016-12-31
NN OFE portfel 8 418 000 (8 000) 9,91 (0,01) 8 418 000 (8 000) 9,91 (0,01) 2016-12-31
NN OFE WZA 8 410 000 (5 393 491) 9,90 (6,35) 8 410 000 (5 393 491) 9,90 (6,35) 2016-03-24
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 662 062 (1 871 037) 9,02 (2,21) 7 662 062 (1 871 037) 9,02 (2,21) 2015-09-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 791 025 6,81 5 791 025 6,81 2015-09-08
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 3 016 509 3,55 3 016 509 3,55 2015-07-27
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 61,01 (11,01) 42 466 000 61,01 (11,01) 2012-08-08
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 50,00 42 466 000 50,00 2012-08-08
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 000 (-1) 50,00 42 466 000 (-1) 50,00 2012-08-08
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 466 001 (270 001) 50,00 (-10,62) 42 466 001 (270 001) 50,00 (-10,62) 2012-08-08
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 42 196 000 (-3 740 000) 60,62 (-5,38) 42 196 000 (-3 740 000) 60,62 (-5,38) 2012-08-07
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 45 936 000 (2 490 391) 66,00 (3,58) 45 936 000 (2 490 391) 66,00 (3,58) 2012-01-20
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji wraz z Multaros Trading Company Ltd. 43 445 609 (34 800 001) 62,42 (50,00) 43 445 609 (34 800 001) 62,42 (50,00) 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 0 (-34 800 001) 0,00 (-50,00) 2011-11-14
Argumenol Investment Company Ltd. przez Multaros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00 34 800 001 50,00 2011-10-31
Multros Trading Company Ltd. 34 800 001 50,00 34 800 001 50,00 2011-10-25
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 8 645 608 (5 145 383) 12,42 (7,40) 8 645 608 (5 145 383) 12,42 (7,40) 2011-10-14
PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji 3 500 225 5,02 3 500 225 5,02 2011-08-18
Myszka Eugeniusz 0 (-4 450) 0,00 0 (-4 450) 0,00 2009-06-19
Thamm Jerzy 0 (-8 433) 0,00 (-0,01) 0 (-8 433) 0,00 (-0,01) 2009-02-26
Różacki Wiesław 10 000 0,01 10 000 0,01 2008-10-20
Myszka Eugeniusz 4 450 0,00 4 450 0,00 2008-10-20
Thamm Jerzy 8 433 (6 333) 0,01 8 433 (6 333) 0,01 2007-08-06
Laris Investments sp. z o.o. 26 064 251 37,44 (37,44) 26 064 251 37,44 (37,44) 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. 0 (-26 064 251) 0,00 (-37,44) 0 (-26 064 251) 0,00 (-37,44) 2007-04-27
Laris Investments sp. z o.o. w tym: 26064251 PDA 26 064 251 37,44 26 064 251 37,44 2007-04-23
Generali OFE 765 845 (-126 619) 4,40 (-0,72) 765 845 (-126 619) 4,40 (-0,72) 2006-10-11
Thamm Jerzy 2 100 0,01 (0,01) 2 100 0,01 (0,01) 2006-08-03
Thamm Jerzy 2 100 0,00 2 100 0,00 2006-08-03
Generali OFE 892 464 5,12 892 464 5,12 2006-07-18
PKO BP Bankowy OFE 759 549 (-117 655) 4,36 (-0,68) 759 549 (-117 655) 4,36 (-0,68) 2004-03-15
Energo-Investment SA 185 000 (-2 861 693) 1,06 (-16,44) 185 000 (-2 861 693) 1,06 (-16,44) 2003-08-01
Energo-Investment SA 3 046 693 (-43 393) 17,50 (-0,25) 3 046 693 (-43 393) 17,50 (-0,25) 2003-07-28
Energo-Investment SA 3 090 086 (-481 128) 17,75 (-2,77) 3 090 086 (-481 128) 17,75 (-2,77) 2003-07-04
PKO BP Bankowy OFE 877 204 5,04 877 204 5,04 2003-05-09
Energo-Investment SA 3 571 214 (-388 766) 20,52 (-2,24) 3 571 214 (-388 766) 20,52 (-2,24) 2003-03-21
Energo-Investment SA 3 959 980 (268 668) 22,76 (1,55) 3 959 980 (268 668) 22,76 (1,55) 2001-12-31
Energo-Investment SA 3 691 312 (-665 662) 21,21 (-3,83) 3 691 312 (-665 662) 21,21 (-3,83) 2001-06-08
Energo-Investment SA 4 356 974 25,04 4 356 974 25,04 1999-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-06 Prawo poboru 42465999:21250000
2011-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2011-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2010-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2009-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-02-23 Prawo poboru 1:3
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1998-03-23 Asymilacja akcji seria H
1995-08-04 Asymilacja akcji serie F, G
1995-01-02 Prawo poboru 2:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-11-18 Prawo poboru 3:1
1994-07-14 Split 1:4
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.