1,0840 zł
2,26% 0,0240 zł
RAFAKO SA (RFK)

Komunikaty spółki - RAFAKO

Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A.
Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty.
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn.
Złożenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Stanowisko RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wobec oświadczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty.
Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki
Otrzymanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadczeń o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty.
Zgromadzenie wierzycieli RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w dniu 10 grudnia 2020 roku.
Wyniki finansowe
Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez GENERALI TU S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ”.
Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
Sporządzenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji Planu Restrukturyzacyjnego.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.