2,1150 zł
0,48% 0,0100 zł
RAFAKO SA (RFK)

Komunikaty spółki - RAFAKO

Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Zawarcie porozumienia z JSW KOKS S.A. w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin.
Zamieszczenie na stronie internetowej RAFAKO S.A. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla – PBG S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce [RB 7/2019].
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin
Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.
Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”.
Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu Lombok (2x50 MW).
Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2019 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. w dniu 18 grudnia 2018 roku.
Powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
RAFAKO 0,48% 2,12
2019-05-24 16:31:39

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.