1,0380 zł
0,39% 0,0040 zł
RAFAKO SA (RFK)

Komunikaty spółki - RAFAKO

Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
Zawarcie ugody przez Emitenta z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ.
Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
Określenie liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. oraz powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku.
Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 sierpnia 2023 roku.
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.