1,5100 zł
-0,79% -0,0120 zł
RAFAKO SA (RFK)

Komunikaty spółki - RAFAKO

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 6 grudnia 2022 roku.
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 6 grudnia 2022 roku.
Aktualizacja informacji odnośnie do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Wyniki finansowe
Asymilacja akcji Emitenta.
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L1 Emitenta Spółki.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 6 grudnia 2022 roku wraz z projektami uchwał.
Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno.
Uzgodnienie woli przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zmiany w składzie Zarządu Spółki i przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu.
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.