16,0000 zł
-1,84% -0,3000 zł
Zakłady Automatyki Polna SA (PLA)

Komunikaty spółki - POLNA

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana stanu posiadania akcji.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Zmiana stanu posiadania akcji.
Wyniki finansowe
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7.08.2017 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7.08.2017r.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego – zmiana okresu obowiązywania umowy
Zmiana stanu posiadania akcji.
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „POLNA” S.A. zwołanego na dzień 7 sierpnia 2017 r.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2017 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.