REKLAMA

POLNA: Zmiana stanu posiadania akcji.

2017-11-14 16:00
publikacja
2017-11-14 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA" S.A. w Przemyślu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa o treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji zawartej w dniu 08 listopada 2017 roku, która rozliczyła się w dniu 10 listopada 2017 roku transakcji kupna 2.924 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy od Zbigniewa Jakubasa tj. Spółkę Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększy się o 1,04 % łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Sp. z o.o., Energopol – Warszawa S.A. oraz Energopol -Trade S.A.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi - Multico Sp. z o.o., Wartico Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. i Energopol -Trade S.A., posiadał 744.533 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 744.533 głosów, co stanowiło 52,59 % udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów.
Na dzień rozliczenia przedmiotowej transakcji Zbigniew Jakubas wraz z w/w pomiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest, Energopol - Warszawa S. A. oraz Energopol - Trade S.A. ogółem posiadać będą 759.299 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 53,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 759.299 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 53,64 % udziału w ogólnej liczbie głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki