16,0000 zł
-1,84% -0,3000 zł
Zakłady Automatyki Polna SA (PLA)

Akcjonariat - POLNA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 22 650 256 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 415 641 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 947 137
Liczba głosów na WZA: 1 415 641 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,91%
Kapitał akcyjny: 5 379 435,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 947 137
Cena nominalna akcji: 3,80 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 759 299 (53,63%) 759 299 (53,63%) 2017-11-10 MNC, NWG, CNT
FIP 11 FIZ AN 187 838 (13,26%) 187 838 (13,26%) 2015-05-08 ALI

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2017-11-28
zamiana obligacji 7 597 akcji 7 597
3,80 732 422
2 783 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-25
1998-05-22
zamiana 428 obligacji 30 388 akcji 30 388
3,80 724 825
2 754 335,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-24
1998-05-22
zamiana 1 837 obligacji na 130 427 akcje 130 427
3,80 694 437
2 638 860,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-25
1998-05-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1992-01-14 564 010
10,00 564 010
5 640 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1992-01-31
1998-05-22
obniżenie kapitału 1995-09-28
2,84 564 010
1 601 788,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-23
seria B - za obligacje zamienne 1997-04-07 198 000
7 920 000,00
3,80 40,00 763 000
2 899 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18

renominacja 1997-04-07
3,80 564 010
2 143 238,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-04-14
seria D - kadra kierownicza 1997-09-24 19 000
765 700,00
3,80 40,30 832 422
3 163 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-17
2000-08-16
seria C - subskrypcja publiczna 1997-09-24 81 000
5 022 000,00
3,80 62,00 805 825
3 062 135,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-17
1998-05-22
seria E - prawo poboru 1:2 2007-08-17 1 664 844
6 326 407,20
3,80 3,80 2 497 266
9 489 610,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-11
2009-01-06
seria F - oferta menedżerska 2008-10-28 87 760
333 488,00
3,80 3,80 2 585 026
9 823 098,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-12-17
2009-01-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-02-13 -472 130
3,80 2 112 896
8 029 004,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-14
2012-05-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2013-01-10 -697 255
3,80 1 415 641
5 379 435,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 744 533 (14 701) 52,59 (1,04) 744 533 (14 701) 52,59 (1,04) 2017-08-31
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 729 832 (88 854) 51,55 (6,28) 729 832 (88 854) 51,55 (6,28) 2017-07-14
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 640 978 (20 227) 45,27 (1,43) 640 978 (20 227) 45,27 (1,43) 2015-05-08
FIP 11 FIZ AN 141 657 (51 424) 10,00 (3,63) 141 657 (51 424) 10,00 (3,63) 2015-02-06
FIP 11 FIZ AN 90 233 6,37 90 233 6,37 2014-12-30
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 620 751 (-26 284) 43,84 (-1,86) 620 751 (-26 284) 43,84 (-1,86) 2014-07-17
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 647 035 (14 591) 45,70 (1,03) 647 035 (14 591) 45,70 (1,03) 2013-10-23
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 632 444 (7 399) 44,67 (15,09) 632 444 (7 399) 44,67 (0,52) 2013-03-27
Polna SA 0 (-697 255) 0,00 (-33,00) 0 (-697 255) 0,00 2013-03-21
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 625 045 29,58 (-14,57) 625 045 44,15 2012-08-28
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 625 045 (25 852) 44,15 (15,80) 625 045 (25 852) 44,15 (1,83) 2012-08-28
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 599 193 (13 242) 28,35 (0,62) 599 193 (13 242) 42,32 (0,93) 2012-08-27
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 585 951 (-469 853) 27,73 (-22,23) 585 951 (-469 853) 41,39 (-8,78) 2012-07-16
Polna SA 697 255 (688 484) 33,00 (32,59) 697 255 (688 484) 0,00 2012-07-09
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 055 804 (-31 000) 49,96 (-1,47) 1 055 804 (-31 000) 50,17 (-1,48) 2012-05-29
Polna SA 8 771 (-472 130) 0,41 (-18,19) 8 771 (-472 130) 0,00 2012-05-22
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 086 804 (4 500) 51,43 (9,57) 1 086 804 (4 500) 51,65 (0,22) 2012-05-22
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 082 304 41,86 (-9,36) 1 082 304 51,43 2012-05-11
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 082 304 (29 400) 51,22 (10,49) 1 082 304 (29 400) 51,43 (1,40) 2012-05-11
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 052 904 (1 711) 40,73 (0,07) 1 052 904 (1 711) 50,03 (0,18) 2012-05-07
Polna SA 480 901 (1 257) 18,60 (0,05) 480 901 (1 257) 0,00 2012-04-23
Polna SA 479 644 (401) 18,55 (0,02) 479 644 (401) 0,00 2012-04-16
Polna SA 479 243 (600) 18,53 (0,02) 479 243 (600) 0,00 2012-04-12
Polna SA 478 643 (335) 18,51 (0,01) 478 643 (335) 0,00 2012-04-11
Polna SA 478 308 (1 700) 18,50 (0,07) 478 308 (1 700) 0,00 2012-04-10
Polna SA 476 608 (1) 18,43 476 608 (1) 0,00 2012-04-05
Polna SA 476 607 (1 895) 18,43 (0,07) 476 607 (1 895) 0,00 2012-04-02
Polna SA 474 712 (1 834) 18,36 (0,07) 474 712 (1 834) 0,00 2012-03-30
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 051 193 (34 278) 40,66 (1,33) 1 051 193 (34 278) 49,85 (1,78) 2012-03-30
Polna SA 472 878 (252) 18,29 (0,01) 472 878 (252) 0,00 2012-03-28
Polna SA 472 626 (48) 18,28 472 626 (48) 0,00 2012-03-27
Polna SA 472 578 (2) 18,28 472 578 (2) 0,00 2012-03-26
Polna SA 472 576 (2) 18,28 472 576 (2) 0,00 2012-03-23
Polna SA 472 574 (444) 18,28 (0,02) 472 574 (444) 0,00 2012-03-22
Polna SA 472 130 (1 209) 18,26 (0,05) 472 130 (1 209) 0,00 2011-12-29
Polna SA 470 921 (626) 18,21 (0,02) 470 921 (626) 0,00 2011-12-23
Polna SA 470 295 (401) 18,19 (0,02) 470 295 (401) 0,00 2011-12-22
Polna SA 469 894 (1 911) 18,17 (0,07) 469 894 (1 911) 0,00 2011-12-21
Polna SA 467 983 (1 884) 18,10 (0,07) 467 983 (1 884) 0,00 2011-12-20
Polna SA 466 099 (1 887) 18,03 (0,08) 466 099 (1 887) 0,00 2011-12-19
Polna SA 464 212 (1 894) 17,95 (0,07) 464 212 (1 894) 0,00 2011-12-16
Polna SA 462 318 (60) 17,88 462 318 (60) 0,00 2011-12-15
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 016 915 (-180 319) 39,33 (-6,98) 1 016 915 (-180 319) 48,07 (-8,53) 2011-12-14
Polna SA 462 258 (200 000) 17,88 (7,74) 462 258 (200 000) 0,00 2011-12-13
Kamiński Radosław 114 377 (-19 441) 4,42 (-0,75) 114 377 (-19 441) 5,38 (-0,92) 2011-12-13
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 197 234 (-13 498) 46,31 (-0,52) 1 197 234 (-13 498) 56,60 (9,77) 2011-12-11
Polna SA 262 258 (1 775) 10,14 (0,07) 262 258 (1 775) 0,00 2011-12-08
Kamiński Radosław 133 818 (59 800) 5,17 (3,17) 133 818 (59 800) 6,30 (3,31) 2011-12-08
Polna SA 260 483 (1 067) 10,07 (0,04) 260 483 (1 067) 0,00 2011-12-07
Polna SA 259 416 (500) 10,03 (0,02) 259 416 (500) 0,00 2011-12-05
Polna SA 258 916 (1 955) 10,01 (0,07) 258 916 (1 955) 0,00 2011-12-02
Polna SA 256 961 (1 978) 9,94 (0,08) 256 961 (1 978) 0,00 2011-12-01
Polna SA 254 983 (2 076) 9,86 (0,08) 254 983 (2 076) 0,00 2011-11-29
Polna SA 252 907 (2 010) 9,78 (0,08) 252 907 (2 010) 0,00 2011-11-28
Polna SA 250 897 (829) 9,70 (0,03) 250 897 (829) 0,00 2011-11-25
Polna SA 250 068 (952) 9,67 (0,04) 250 068 (952) 0,00 2011-11-22
Polna SA 249 116 (964) 9,63 (0,04) 249 116 (964) 0,00 2011-11-21
Polna SA 248 152 (971) 9,59 (0,03) 248 152 (971) 0,00 2011-11-18
Kamiński Radosław 74 018 2,00 (-0,86) 74 018 2,99 (-0,13) 2011-11-14
Polna SA 247 181 (6 625) 9,56 (0,26) 247 181 (6 625) 0,00 2011-10-31
Polna SA 240 556 (6 638) 9,30 (0,26) 240 556 (6 638) 0,00 2011-10-26
Polna SA 233 918 (969) 9,04 (0,03) 233 918 (969) 0,00 2011-10-25
Polna SA 232 949 (2 255) 9,01 (0,09) 232 949 (2 255) 0,00 2011-10-24
Polna SA 230 694 (2 905) 8,92 (0,11) 230 694 (2 905) 0,00 2011-10-21
Polna SA 227 789 (3 633) 8,81 (0,14) 227 789 (3 633) 0,00 2011-10-20
Polna SA 224 156 (1 051) 8,67 (0,04) 224 156 (1 051) 0,00 2011-10-19
Polna SA 223 105 (2 570) 8,63 (0,10) 223 105 (2 570) 0,00 2011-10-18
Polna SA 220 535 (6 501) 8,53 (0,26) 220 535 (6 501) 0,00 2011-10-17
Kamiński Radosław 74 018 (13 325) 2,86 (0,52) 74 018 (13 325) 3,12 (0,57) 2011-10-14
Polna SA 214 034 (101 754) 8,27 (3,93) 214 034 (101 754) 0,00 2011-10-11
Polna SA 112 280 (-100 000) 4,34 (-3,87) 112 280 (-100 000) 0,00 2011-10-07
Polna SA 212 280 (200 000) 8,21 (7,74) 212 280 (200 000) 0,00 2011-10-07
Kamiński Radosław wraz z osobą bliską 60 693 (-100 000) 2,34 (-3,87) 60 693 (-100 000) 2,55 (-3,94) 2011-10-07
Kamiński Radosław wraz z osobą bliską 160 693 (-100 000) 6,21 (-3,87) 160 693 (-100 000) 6,49 (-3,59) 2011-10-07
Polna SA 12 280 (1 569) 0,47 (0,06) 12 280 (1 569) 0,00 2011-10-04
Polna SA 10 711 (542) 0,41 (0,02) 10 711 (542) 0,00 2011-10-03
Polna SA 10 169 (1 560) 0,39 (0,06) 10 169 (1 560) 0,00 2011-09-30
Polna SA 8 609 (1 504) 0,33 (0,06) 8 609 (1 504) 0,00 2011-09-29
Polna SA 7 105 (2 669) 0,27 (0,10) 7 105 (2 669) 0,00 2011-09-28
Polna SA 4 436 (1 524) 0,17 (0,06) 4 436 (1 524) 0,00 2011-09-26
Polna SA 2 912 (994) 0,11 (0,04) 2 912 (994) 0,00 2011-09-23
Polna SA 1 918 (632) 0,07 (0,03) 1 918 (632) 0,00 2011-09-22
Polna SA 1 286 (179) 0,04 1 286 (179) 0,00 2011-09-21
Polna SA 1 107 (617) 0,04 (0,03) 1 107 (617) 0,00 2011-09-20
Polna SA 490 0,01 490 0,00 2011-09-19
Kamiński Radosław wraz z osobą bliską 260 693 (120 288) 10,08 (4,65) 260 693 (120 288) 10,08 (4,65) 2011-09-15
Zakonek Jan 8 892 0,00 (-0,34) 8 892 0,00 (-0,34) 2010-08-31
Lechowicz Jacek 7 000 0,00 (-0,27) 7 000 0,00 (-0,27) 2010-08-31
Kamiński Radosław wraz z osobą bliską 140 405 5,43 140 405 5,43 2009-09-10
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 210 732 (41 000) 46,83 (1,58) 1 210 732 (41 000) 46,83 (1,58) 2009-08-31
Zakonek Jan 8 892 (1 892) 0,34 (0,07) 8 892 (1 892) 0,34 (0,07) 2009-05-27
Zakonek Jan 7 000 0,27 7 000 0,27 2009-01-06
Lechowicz Jacek 7 000 0,27 7 000 0,27 2009-01-06
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi 1 169 732 (896 852) 45,25 (12,47) 1 169 732 (896 852) 45,25 (12,47) 2008-12-22
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 272 880 32,78 (22,23) 272 880 32,78 (22,23) 2008-12-21
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 272 880 (12 843) 10,55 (-20,68) 272 880 (12 843) 10,55 (-20,68) 2008-12-21
Jakubas Zbigniew wraz z Multico sp. z o.o. 260 037 (18 014) 31,23 (2,16) 260 037 (18 014) 31,23 (2,16) 2007-07-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 41 330 (-36 190) 4,96 (-4,35) 41 330 (-36 190) 4,96 (-4,35) 2007-06-06
Bank Gospodarstwa Krajowego 77 520 (-21 982) 9,31 (-2,64) 77 520 (-21 982) 9,31 (-2,64) 2007-05-17
Bank Gospodarstwa Krajowego 99 502 (-17 320) 11,95 (-2,08) 99 502 (-17 320) 11,95 (-2,08) 2007-04-20
Bank Gospodarstwa Krajowego 116 822 (-24 560) 14,03 (-2,95) 116 822 (-24 560) 14,03 (-2,95) 2007-04-05
Jakubas Zbigniew 242 023 (-24 084) 29,07 (-2,89) 242 023 (-24 084) 29,07 (-2,89) 2007-01-12
Jakubas Zbigniew 266 107 (-45 326) 31,96 (-5,45) 266 107 (-45 326) 31,96 (-5,45) 2006-10-30
Zalitacz Piotr wraz z Małgorzatą Rybak-Pierzyńską 0 (-44 109) 0,00 (-5,00) 0 (-44 109) 0,00 (-5,00) 2006-08-21
Zalitacz Piotr wraz z Małgorzatą Rybak-Pierzyńską 44 109 5,00 44 109 5,00 2006-08-07
Żółkiewicz Piotr 12 817 (-59 912) 1,53 (-7,20) 12 817 (-59 912) 1,53 (-7,20) 2006-05-24
Żółkiewicz Piotr 72 729 (9 229) 8,73 (1,11) 72 729 (9 229) 8,73 (1,11) 2006-05-22
Żółkiewicz Piotr 63 500 (6 000) 7,62 (0,72) 63 500 (6 000) 7,62 (0,72) 2006-05-11
Żółkiewicz Piotr 57 500 (5 500) 6,90 (0,66) 57 500 (5 500) 6,90 (0,66) 2006-05-05
Żółkiewicz Piotr 52 000 (4 996) 6,24 (0,60) 52 000 (4 996) 6,24 (0,60) 2006-03-15
Żółkiewicz Piotr 47 004 (5 630) 5,64 (0,67) 47 004 (5 630) 5,64 (0,67) 2006-03-10
Żółkiewicz Piotr 41 374 (-9 737) 4,97 (-1,16) 41 374 (-9 737) 4,97 (-1,16) 2006-02-24
Żółkiewicz Piotr 51 111 (2 698) 6,13 (0,32) 51 111 (2 698) 6,13 (0,32) 2006-02-15
Żółkiewicz Piotr 48 413 (812) 5,81 (0,10) 48 413 (812) 5,81 (0,10) 2006-02-09
Żółkiewicz Piotr 47 601 (1 978) 5,71 (0,23) 47 601 (1 978) 5,71 (0,23) 2006-01-26
Żółkiewicz Piotr 45 623 5,48 45 623 5,48 2006-01-24
Skarb Państwa 0 (-141 382) 0,00 (-16,98) 0 (-141 382) 0,00 (-16,98) 2005-04-14
Bank Gospodarstwa Krajowego 141 382 16,98 141 382 16,98 2005-04-14
Jakubas Zbigniew 311 433 (-2 918) 37,41 (-0,35) 311 433 (-2 918) 37,41 (-0,35) 2004-08-04
Jakubas Zbigniew 314 351 (-2 199) 37,76 (-0,26) 314 351 (-2 199) 37,76 (-0,26) 2004-05-05
Jakubas Zbigniew 316 550 38,02 316 550 38,02 2004-03-10
Introl SA 25 470 3,06 25 470 3,06 1998-10-01
Skarb Państwa 141 382 16,98 (-2,32) 141 382 16,98 (-2,32) 1997-06-27
Skarb Państwa 141 382 19,30 (-0,21) 141 382 19,30 (-0,21) 1997-06-27
Skarb Państwa 141 382 19,51 141 382 19,51 1997-06-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2016-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2015-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2014-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2007-09-05 Prawo poboru 1:2
2000-08-16 Asymilacja akcji seria D
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.