4,6500 zł
-1,69% -0,0800 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Akcjonariat - POLIMEXMS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 117 714 929,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 240 368 802 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 156 000 097
Liczba głosów na WZA: 240 368 802 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,90%
Kapitał akcyjny: 92 154 638,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 156 000 097
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Energa SA wraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA 156 000 097 (64,90%) 156 000 097 (64,90%) 2017-02-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria S 500 000
2,00 240 368 802
92 154 638,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-30
podwyższenie kapitału seria S 750 000
2,00 239 868 802
479 737 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-19
podwyższenie kapitału seria S 500 000
2,00 239 118 802
478 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-14
podwyższenie kapitału seria S 750 000
2,00 238 618 802
477 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-01
podwyższenie kapitału seria S 1 250 000
2,00 237 868 802
475 737 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-16
podwyższenie kapitału seria G 118 749
0,04 521 154 076
20 846 163,04
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-04-04
2011-03-29
2011-04-27
podwyższenie kapitału 117 124
0,04 521 035 327
20 841 413,08
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-09
seria A - akcje założycielskie 1993-05-18 35 355
3 535 500,00
100,00 100,00 35 355
3 535 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1993-06-14
1998-10-25
split 1:50 1994-12-04
2,00 1 767 750
3 535 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-01-21
seria B - prawo poboru 5:3 1996-06-30 1 060 650
2 121 300,00
2,00 2,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-02-04
1997-10-15
seria C - Konwent SA (zależny od Mostostalu Siedlce) 1996-06-30 171 600
2 745 600,00
16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-02-04
1997-10-15
seria D - Pierwszy Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., Drugi Fundusz Rozwoju PBR sp. z o.o., 1997-03-23 600 000
12 000 000,00
2,00 20,00 3 600 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-14
1997-05-13
1997-10-15
split 1:2 1997-05-24
1,00 7 200 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-27
seria E - prawo poboru 3:1 1999-10-15 2 400 000
37 680 000,00
1,00 15,70 9 600 000
9 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-11-17
1999-12-30
2000-08-31
połączenie z Mostostal Stalowa Wola SA bez podwyższania kapitału 2001-11-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-02-15
seria F - zamienna: akcjonariusze Polimex-Cekop SA za 1 akcję Polimex-Cekop - 0,37 akcji Mostostal Siedlce 2003-12-19 8 948 633
1,00 18 548 633
18 548 633,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-06-30
2004-09-02
2004-10-01
umorzenie akcji 2004-12-15 -3 300 142
1,00 15 248 491
15 248 491,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-24
seria G - oferta menedżerska warranty subskrypcyjne 2006-01-31 762 417

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - zamienna: akcjonariusze ZREW SA 2006-12-04 1 032 905
1,00 16 281 396
16 281 396,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-30
2007-04-20
seria I - akcjonariusze Energomontaż-Północ: Sices International BV, Gloria S.a.r.l. 2006-12-04 2 292 829
252 509 257,77
1,00 110,13 18 574 225
18 574 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-19
2007-05-09
split 1:25 2007-06-28
0,04 464 355 625
18 574 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-13
2007-09-20
seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2008-07-04 23 217 183
0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z EPE-Rybnik Sp. z o. o. i ECeRemont sp. z o.o. bez podwyższania kapitału o kwotę równą wartości udziałów w EPE Rybnik i ECeRemont 2010-07-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
seria L - zamienna: akcjonariusze Naftobudowa SA parytet: 1:6,04 2010-07-12 17 829 488
0,04 520 918 203
20 836 728,12
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-31
2011-02-02
seria K - połączenie z Energomontaż-Północ SA, Naftoremont Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o. o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA parytet wymiany: Energomontaż 1:3,62, Naftoremont 1:1900, ZRE Kraków 1:136,56, ZRE Lublin 1:8,37 2010-07-12 38 733 090
0,04 503 088 715
20 123 548,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-11
2010-12-31
2011-02-02
seria N2 - prawo poboru 1:1 emisja nie doszła do skutku 2012-10-15 192 307 692
99 999 999,84
0,04 0,52
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2012-10-15 416 666 666
249 999 999,60
0,04 0,60 937 820 742
37 512 829,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-22
2013-06-28
seria N1 - subskrypcja prywatna ceny emisyjne: 0,50 zł - inwestor strategiczny, 0,52 zł- pozostali inwestorzy 2012-10-15 396 153 846
0,04 1 333 974 588
53 358 983,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-22
2013-06-28
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-10-15 256 630 422
0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2013-11-12 133 393 702
0,04 1 467 368 290
58 694 731,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19
2014-01-08
seria Q - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii 1 2014-01-16 430 000 000
559 000 000,00
4,00 1,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2014-07-31 2 863 587 852
486 809 934,84
0,04 0,17 4 330 940 142
173 237 605,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-22
seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2014-07-31 2 125 000 000
85 000 000,00
0,04 0,04
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A 2015-06-17
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
scalenie akcji 50:1 2015-06-17
2,00 86 618 802
173 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-17 -42
0,04 4 330 940 100
173 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-07
seria T - subskrypcja prywatna 2016-12-28 150 000 000
300 000 000,00
2,00 2,00 236 618 802
473 237 604,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-21
seria U - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii C 2017-03-09 7 250 000
14 500 000,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bank Pekao SA 11 775 299 (-742 031 539) 4,98 (-12,42) 11 775 299 (-742 031 539) 4,98 (-12,42) 2021-11-08
Ipopema TFI SA portfele 1 935 (-16 697) 0,00 (-0,01) 1 935 (-16 697) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 63 200 0,03 63 200 0,03 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 18 632 0,01 18 632 0,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 96 0,00 96 0,00 2017-12-31
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 137 505 3,02 73 137 505 (66 000 000) 30,91 (27,89) 2017-03-17
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 7 137 505 (-4 337 725) 3,02 (-1,83) 7 137 505 (-4 337 725) 3,02 (-1,83) 2017-03-17
PKO TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 11 475 230 (-1 268 487) 4,85 (-0,54) 11 475 230 (-1 268 487) 4,85 (-0,54) 2017-03-13
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 12 743 717 (-4 091 574) 5,39 (-14,05) 12 743 717 (-4 091 574) 5,39 (-14,05) 2017-02-21
Energa SA wraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA 156 000 097 65,58 (0,21) 156 000 097 65,58 (0,21) 2017-02-21
Energa SA wraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA 156 000 097 65,37 (0,34) 156 000 097 65,37 (0,34) 2017-02-21
Energa SA wraz z PGNiG Technologie SA, PGE SA i Enea SA 156 000 097 65,03 156 000 097 65,03 2017-02-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 757 137 (-4 244 863) 4,34 (-4,90) 3 757 137 (-4 244 863) 4,34 (-4,90) 2017-01-23
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 0 (-300 000 001) 0,00 (-20,44) 0 (-300 000 001) 0,00 (-20,44) 2017-01-20
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 8 002 000 (-3 998 001) 9,24 (-4,61) 8 002 000 (-3 998 001) 9,24 (-4,61) 2017-01-19
Enea SA w porozumieniu z: Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA i PGNiG Technologie SA 6 000 001 6,93 (4,39) 6 000 001 6,93 (4,39) 2017-01-18
Enea SA w porozumieniu z: Energa SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA i PGNiG Technologie SA 6 000 001 2,54 6 000 001 2,54 2017-01-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 12 000 001 (-534 821) 13,85 (-0,62) 12 000 001 (-534 821) 13,85 (-0,62) 2016-12-28
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 16 835 291 19,44 (12,33) 16 835 291 19,44 (12,33) 2016-06-30
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 16 835 291 (4 691 458) 7,11 (-6,90) 16 835 291 (4 691 458) 7,11 (-6,90) 2016-06-30
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 12 534 822 (-593 657 013) 14,47 (0,48) 12 534 822 (-593 657 013) 14,47 (0,48) 2015-11-18
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 12 143 833 (3 351 931) 14,01 (3,86) 12 143 833 (3 351 931) 14,01 (3,86) 2015-11-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 606 191 835 (594 067 999) 13,99 606 191 835 (594 067 999) 13,99 2015-09-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 12 123 836 (-598 117 715) 13,99 (-0,10) 12 123 836 (-598 117 715) 13,99 (-0,10) 2015-09-15
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 8 791 902 (-434 986 194) 10,15 (-0,09) 8 791 902 (-434 986 194) 10,15 (-0,09) 2015-06-29
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 443 778 096 10,24 443 778 096 10,24 2015-06-29
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 443 778 096 (355 859 194) 10,24 (-91,26) 443 778 096 (434 986 194) 10,24 (0,09) 2015-06-29
PKO TFI SA wraz z Neptun FIAN i Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA 87 918 902 101,50 8 791 902 10,15 2015-06-29
PKO BP SA z podmiotami zależnymi 207 374 673 (-427 625 024) 4,78 (-9,88) 207 374 673 (-427 625 024) 4,78 (-9,88) 2015-06-29
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 610 241 551 14,09 610 241 551 14,09 2015-03-26
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 610 241 551 (231 426 482) 14,09 (5,35) 610 241 551 (231 426 482) 14,09 (5,35) 2015-03-26
PKO BP SA z podmiotami zależnymi 634 999 697 (-222 747 111) 14,66 (-5,14) 634 999 697 (-222 747 111) 14,66 (-5,14) 2015-03-26
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 378 815 069 8,74 378 815 069 8,74 2015-03-25
PKO BP SA z podmiotami zależnymi 857 746 808 (-204 225 000) 19,80 (-4,72) 857 746 808 (-204 225 000) 19,80 (-4,72) 2015-03-20
PKO BP SA z podmiotami zależnymi 1 061 971 808 (-177 252 889) 24,52 (-4,09) 1 061 971 808 (-177 252 889) 24,52 (-4,09) 2014-12-22
PKO BP SA z podmiotami zależnymi 1 239 224 697 28,61 1 239 224 697 28,61 2014-10-22
Bank Pekao SA 753 806 838 17,40 753 806 838 17,40 2014-10-22
Bank Pekao SA 753 806 838 (738 730 701) 17,40 753 806 838 (738 730 701) 17,40 2014-10-22
Bank Pekao SA 15 076 137 17,40 15 076 137 17,40 2014-10-22
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 300 000 001 20,44 (13,52) 300 000 001 20,44 (13,52) 2014-08-29
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 300 000 001 6,92 300 000 001 6,92 2014-08-29
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 300 000 001 (294 000 001) 6,92 300 000 001 (294 000 001) 6,92 2014-08-29
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 6 000 000 (-1) 6,92 (-0,01) 6 000 000 (-1) 6,92 (-0,01) 2014-08-29
Agencja Rozwoju Przemysłu SA poprzez SPV Operator sp. z o.o. 6 000 001 (-294 000 000) 6,93 (-15,55) 6 000 001 (-294 000 000) 6,93 (-15,55) 2014-08-29
Ambroziak Adam na WZA 72 131 294 4,91 72 131 294 4,91 2014-06-24
NN OFE 65 211 420 (-78 727 126) 4,44 (-5,36) 65 211 420 (-78 727 126) 4,44 (-5,36) 2014-06-12
NN OFE 143 938 546 (-12 200 000) 9,80 (-0,84) 143 938 546 (-12 200 000) 9,80 (-0,84) 2014-02-21
NN OFE 156 138 546 (-29 293 346) 10,64 (-3,26) 156 138 546 (-29 293 346) 10,64 (-3,26) 2013-12-20
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 300 000 001 22,48 (2,04) 300 000 001 22,48 (2,04) 2013-01-28
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 300 000 001 (300 000 000) 20,44 (20,44) 300 000 001 (300 000 000) 20,44 (20,44) 2013-01-28
NN OFE 185 431 892 13,90 (1,27) 185 431 892 13,90 (1,27) 2013-01-22
NN OFE 185 431 892 (96 153 846) 12,63 (5,94) 185 431 892 (96 153 846) 12,63 (5,94) 2013-01-22
NN OFE 89 278 046 (4 790 317) 6,69 (-9,52) 89 278 046 (4 790 317) 6,69 (-9,94) 2013-01-21
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 1 0,00 1 0,00 2013-01-21
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 0 (-337 060) 0,00 (-0,06) 0 (-337 060) 0,00 2012-12-05
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 337 060 (-953 982) 0,06 (-0,18) 337 060 (-953 982) 0,00 2012-12-04
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 1 291 042 (-211 458) 0,24 (-0,04) 1 291 042 (-211 458) 0,00 2012-11-30
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 1 502 500 (-1 250 000) 0,28 (-0,24) 1 502 500 (-1 250 000) 0,00 2012-11-29
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 2 752 500 (-2 750 000) 0,52 (-0,53) 2 752 500 (-2 750 000) 0,00 2012-11-28
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 5 502 500 (-250 000) 1,05 (-0,05) 5 502 500 (-250 000) 0,00 2012-10-03
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 5 752 500 (-5 400 000) 1,10 (-1,04) 5 752 500 (-5 400 000) 0,00 2012-10-02
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 11 152 500 (-2 000 000) 2,14 (-0,69) 11 152 500 (-2 000 000) 0,00 2012-10-01
NN OFE 84 487 729 16,21 (9,88) 84 487 729 16,63 (10,30) 2012-05-23
NN OFE 84 487 729 (10 384 607) 6,33 (-7,88) 84 487 729 (10 384 607) 6,33 (-8,25) 2012-05-23
NN OFE 74 103 122 (9 516 596) 14,21 (1,82) 74 103 122 (9 516 596) 14,58 (1,87) 2012-05-17
NN OFE 64 586 526 (2 556 001) 12,39 (0,49) 64 586 526 (2 556 001) 12,71 (0,50) 2011-12-28
NN OFE 62 030 525 (9 375 006) 11,90 (1,80) 62 030 525 (9 375 006) 12,21 (1,85) 2011-12-21
NN OFE 52 655 519 (608 788) 10,10 (0,12) 52 655 519 (608 788) 10,36 (0,12) 2011-12-02
NN OFE 52 046 731 (11 640 081) 9,98 (1,28) 52 046 731 (11 640 081) 10,24 (1,54) 2011-11-28
Drugi Allianz Polska OFE 24 245 518 (-27 627 436) 4,00 (-5,95) 24 245 518 (-27 627 436) 4,00 (-6,21) 2011-11-16
Drugi Allianz Polska OFE 51 872 954 (-627 068) 9,95 (-0,12) 51 872 954 (-627 068) 10,21 (-0,12) 2011-04-27
Drugi Allianz Polska OFE 52 500 022 (275 693) 10,07 (0,05) 52 500 022 (275 693) 10,33 (0,05) 2011-04-26
Drugi Allianz Polska OFE 52 224 329 10,02 52 224 329 10,28 2011-01-28
Drugi Allianz Polska OFE 52 224 329 10,02 52 224 329 10,28 2011-01-28
Drugi Allianz Polska OFE 52 224 329 (1 322 646) 10,02 (0,25) 52 224 329 (1 322 646) 10,28 (0,26) 2011-01-28
Drugi Allianz Polska OFE 50 901 683 (23 415 608) 9,77 (3,86) 50 901 683 (23 415 608) 10,02 (3,93) 2011-01-27
Sices International BV 0 (-1 144 716) 0,00 (-6,16) 0 (-1 144 716) 0,00 (-6,16) 2010-03-05
Gloria s.? r.l. 0 (-1 148 113) 0,00 (-6,18) 0 (-1 148 113) 0,00 (-6,18) 2010-01-25
Drugi Allianz Polska OFE 27 486 075 5,91 (0,64) 27 486 075 6,09 (0,68) 2009-04-01
Drugi Allianz Polska OFE 27 486 075 (-7 513 925) 5,27 (-2,26) 27 486 075 (-7 513 925) 5,41 (-2,12) 2009-04-01
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 13 152 500 2,83 (0,31) 13 152 500 0,00 2009-02-26
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 13 152 500 2,52 13 152 500 0,00 2009-02-26
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 13 152 500 2,52 13 152 500 0,00 2009-02-26
Polimex Mostostal SA przez Polimex-Cekop Development 13 152 500 2,52 (2,52) 13 152 500 0,00 2009-02-26
NN OFE 40 406 650 8,70 (0,95) 40 406 650 8,70 (0,75) 2008-09-30
NN OFE 40 406 650 7,75 40 406 650 7,95 2008-09-30
NN OFE 40 406 650 7,75 40 406 650 7,95 2008-09-30
NN OFE 40 406 650 (16 553 078) 7,75 (2,62) 40 406 650 (16 550 078) 7,95 (2,82) 2008-09-30
Drugi Allianz Polska OFE 35 000 000 (-6 486 075) 7,53 (-1,40) 35 000 000 (-6 486 075) 7,53 (-1,40) 2008-09-30
NN OFE 23 853 572 (-3 000) 5,13 23 856 572 5,13 2008-03-31
NN OFE 23 856 572 (22 902 309) 5,13 (-1,12) 23 856 572 (22 902 309) 5,13 (-1,12) 2008-03-31
Drugi Allianz Polska OFE 41 486 075 (39 706 631) 8,93 (-0,65) 41 486 075 (39 706 631) 8,93 (-0,65) 2008-03-31
Sices International BV 1 144 716 (-27 473 184) 6,16 1 144 716 (-27 473 184) 6,16 2007-05-09
Sices International BV 28 617 900 6,16 28 617 900 6,16 2007-05-09
Gloria s.? r.l. 1 148 113 (-27 554 712) 6,18 1 148 113 (-27 554 712) 6,18 2007-05-09
Gloria s.? r.l. 28 702 825 6,18 28 702 825 6,18 2007-05-09
Drugi Allianz Polska OFE 1 779 444 (-42 706 656) 9,58 1 779 444 (-42 706 656) 9,58 2007-04-24
Drugi Allianz Polska OFE 44 486 100 (42 959 921) 9,58 (1,37) 44 486 100 (42 959 921) 9,58 (1,37) 2007-04-24
Bank Gospodarstwa Krajowego 672 117 (-100 000) 4,40 (-0,66) 672 117 (-100 000) 4,40 (-0,66) 2007-03-30
American Life Insurance Company 717 747 (-218 514) 4,70 (-1,43) 717 747 (-218 514) 4,70 (-1,43) 2007-01-12
Drugi Allianz Polska OFE 1 526 179 8,21 (-1,79) 1 526 179 8,21 (-1,79) 2006-12-04
Drugi Allianz Polska OFE 1 526 179 10,00 (0,63) 1 526 179 10,00 (0,63) 2006-12-04
Drugi Allianz Polska OFE 1 526 179 (46 150) 9,37 (-0,33) 1 526 179 (46 150) 9,37 (-0,33) 2006-12-04
Aviva Investors Poland SA 758 140 4,97 (0,32) 758 140 4,97 (0,32) 2006-10-13
Aviva Investors Poland SA 758 140 4,65 (-0,32) 758 140 4,65 (-0,32) 2006-10-13
NNLife OFE 736 313 (-43 248) 4,82 (-0,29) 736 313 (-43 248) 4,82 (-0,29) 2006-10-10
Aviva Investors Poland SA 758 140 (-364 722) 4,97 (-2,39) 758 140 (-364 722) 4,97 (-2,39) 2006-08-23
Px-Cp Development sp. z o.o. 526 100 3,45 (0,22) 526 100 3,45 (0,22) 2006-08-04
Px-Cp Development sp. z o.o. 526 100 3,23 (-0,22) 526 100 3,23 (-0,22) 2006-08-04
Aviva Investors Poland SA 1 122 862 7,36 (1,31) 1 122 862 7,36 (1,31) 2006-08-04
American Life Insurance Company 936 261 6,13 936 261 6,13 2006-08-04
NN OFE 954 263 6,25 (0,39) 954 263 6,25 (0,39) 2006-06-01
NN OFE 954 263 5,86 (0,73) 954 263 5,86 (0,73) 2006-06-01
NN OFE 954 263 (-22 902 312) 5,13 954 263 (-22 902 312) 5,13 2006-06-01
NN OFE 23 856 575 (23 310 220) 5,13 (2,19) 23 856 575 (23 310 220) 5,13 (2,19) 2006-06-01
Bank Gospodarstwa Krajowego 772 117 (-650 000) 5,06 (-4,26) 772 117 (-650 000) 5,06 (-4,26) 2006-04-27
NNLife OFE 779 561 (120 746) 5,11 (1,56) 779 561 (120 746) 5,11 (1,56) 2005-12-05
Px-Cp Development sp. z o.o. 526 100 3,45 526 100 3,45 2005-06-20
Drugi Allianz Polska OFE 1 480 029 (130 029) 9,70 (2,43) 1 480 029 (130 029) 9,70 (2,43) 2005-06-20
Polimex Mostostal SA umorzenie akcji 0 (-3 826 242) 0,00 (-20,62) 0 (-3 826 242) 0,00 2005-05-24
Skarb Państwa przekaznie akcji do BGK 0 (-1 422 121) 0,00 (-7,66) 0 (-1 422 121) 0,00 (-7,66) 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 1 422 117 9,32 1 422 117 9,32 2005-04-13
NNLife OFE 658 815 3,55 658 815 3,55 2004-12-15
NN OFE 546 355 2,94 546 355 2,94 2004-12-15
Kałużny Andrzej 376 420 (13 780) 2,02 (-1,76) 376 420 (13 780) 2,02 (-1,76) 2004-12-15
Jonek Aleksander 351 583 (-8 417) 1,89 (-1,86) 351 583 (-8 417) 1,89 (-1,86) 2004-12-15
Drugi Allianz Polska OFE 1 350 000 7,27 (-1,58) 1 350 000 7,27 (-1,58) 2004-12-15
Drugi Allianz Polska OFE 1 350 000 (308 764) 8,85 (3,24) 1 350 000 (308 764) 8,85 (3,24) 2004-12-15
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA 700 000 3,77 700 000 3,77 2004-12-15
Novavis Group SA 0 (-749 719) 0,00 (-4,04) 0 (-745 719) 0,00 (-4,02) 2004-10-28
Drugi Allianz Polska OFE 1 041 236 5,61 1 041 236 5,61 2004-10-19
Beaulieu Holdings Ltd. 0 (-1 041 236) 0,00 (-5,61) 0 (-1 041 236) 0,00 (-5,61) 2004-10-19
Aviva Investors Poland SA 1 122 862 6,05 (-1,31) 1 122 862 6,05 (-1,31) 2004-10-19
Aviva Investors Poland SA 1 122 862 (740 897) 7,36 (3,39) 1 122 862 (740 897) 7,36 (3,39) 2004-10-19
Polimex Mostostal SA 3 826 242 (-1 500 000) 20,62 (-8,09) 3 826 242 0,00 2004-10-14
PIP Managers Ltd. 0 (-3 269 698) 0,00 (-17,62) 0 (-3 269 698) 0,00 (-17,62) 2004-10-14
Polimex Mostostal SA 5 326 242 (526 243) 28,71 (2,84) 0 0,00 2004-09-30
Aviva Investors Poland SA 381 965 (-134 421) 3,97 (-1,40) 381 965 (-134 421) 3,97 (-1,40) 2004-09-03
Skarb Państwa 1 422 121 7,66 (-1,66) 1 422 121 7,66 (-1,66) 2004-09-02
Skarb Państwa 1 422 121 9,32 1 422 121 9,32 2004-09-02
Polimex Mostostal SA 4 799 999 (4 647 455) 25,87 (24,28) 0 (-152 544) 0,00 2004-09-02
PIP Managers Ltd. 3 269 698 17,62 3 269 698 17,62 2004-09-02
Novavis Group SA 749 719 4,04 745 719 4,02 2004-09-02
Beaulieu Holdings Ltd. 1 041 236 5,61 1 041 236 5,61 2004-09-02
Aviva Investors Poland SA 516 386 5,37 516 386 5,37 2004-07-28
Polimex Mostostal SA w celu wydania akcjonariuszom Mostostalu Stalowa Wola SA 152 544 1,59 152 544 0,00 2001-10-25
Kałużny Andrzej 362 640 3,78 (-1,26) 362 640 3,78 (-1,26) 1999-10-15
Kałużny Andrzej 362 640 (-67 460) 5,04 (-0,93) 362 640 (-67 460) 5,04 (-0,93) 1999-10-15
Bank Handlowy SA 359 999 5,00 359 999 5,00 1999-06-06
mBank SA przez Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju BRE Sp. z o.o. 3 255 (-596 745) 0,05 (-8,28) 3 255 (-596 745) 0,05 (-8,28) 1999-05-10
Mostostal Warszawa SA 57 890 (-303 110) 0,80 (-4,21) 57 890 (-303 110) 0,80 (-4,21) 1999-05-05
Mostostal Warszawa SA 361 000 5,01 361 000 5,01 1998-12-01
Mostostal Warszawa SA 361 000 5,01 361 000 5,01 1998-11-30
Jonek Aleksander 360 000 3,75 (-1,25) 360 000 3,75 (-1,25) 1998-09-30
Jonek Aleksander 360 000 (-52 840) 5,00 (-0,73) 360 000 (-52 840) 5,00 (-0,73) 1998-09-30
mBank SA przez Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju BRE Sp. z o.o. 600 000 8,33 600 000 8,33 1997-05-27
Kałużny Andrzej 430 100 5,97 430 100 5,97 1997-05-27
Jonek Aleksander 412 840 5,73 412 840 5,73 1997-05-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-10-13 Split 50:1
2012-10-31 Prawo poboru 1:1
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2010-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-09-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2009-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2008-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2008-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2007-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2007-09-19 Split 1:25
2007-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2006-09-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2006-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2004-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,74 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2003-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2001-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2001-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2000-08-31 Asymilacja akcji seria E
1999-12-10 Prawo poboru 3:1
1999-12-10 Prawo poboru 3:1
1999-08-25 Asymilacja po konwersji
1999-03-22 Asymilacja po konwersji
1998-11-30 Asymilacja po konwersji
1998-10-28 Asymilacja po konwersji
1998-10-01 Asymilacja po konwersji
1998-09-18 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.