2,2500 zł
2,04% 0,0450 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
Wybór wspólnej oferty Emitenta i podmiotu zależnego od Emitenta
Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B
Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B
Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej.
Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
POLIMEXMS 2,04% 2,25
2020-08-03 17:00:00

Kalendarium

  • NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.