4,4340 zł
-1,90% -0,0860 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez NWZ Spółki
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023.
Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
Wyniki finansowe
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.