2,7550 zł
6,37% 0,1650 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Zawarcie listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Emitenta
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta
Uzasadnienie projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole
Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.