4,3750 zł
5,17% 0,2150 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.
Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.
Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.
Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej.
Zawarcie istotnych umów pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta.
Wyniki finansowe
Złożenie pozwu o ukształtowanie stosunku prawnego.
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej – informacja dotycząca zabezpieczenia powództwa Emitenta oraz podmiotu zależnego Emitenta.
Wznowienie realizacji kontraktu.
Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.