2,1600 zł
-2,70% -0,0600 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Wyniki finansowe
Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów.
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Zawarcie listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.