2,4200 zł
-2,42% -0,0600 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Komunikaty spółki - POLIMEXMS

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Emitenta
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta
Uzasadnienie projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole
Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Oddanie do eksploatacji Bloku Energetycznego nr 5 w Opolu
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji kwartalnego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową.
Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.