Komunikaty spółki - PKOBP

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26 sierpnia 2020 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 26 sierpnia 2020 r.
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 26 sierpnia 2020 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 26 sierpnia 2020r.
Wyniki finansowe
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.
Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzji RPP na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej na temat rekomendowanego podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2019 r.
Korekta wersji angielskiej Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.