Komunikaty spółki - PKOBP

Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2022 r.
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Wyniki finansowe
Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Rezygnacja Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 października 2021 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 października 2021 r.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 października 2021 r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. odpowiedzialnego za obszar technologii
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Jana Emeryka Rościszewskiego na Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.