Komunikaty spółki - PKOBP

Wyniki finansowe
Szacunek wpływu zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych
Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Raport nr 24/2018 – Utworzenie rezerw w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.
Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona 18 czerwca 2018 r.
Wyniki finansowe
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 18 maja 2018r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018r.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Zmiana dat przekazania: skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2018 r.
Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl