Komunikaty spółki - PKOBP

Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 12 maja 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 12 maja 2022 r.
Uchwalenie przez ZWZ dywidendy z zysku za 2021 rok
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – uzupełnienie informacji
Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych
Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Powołanie Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Wyniki finansowe
Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy oraz rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 r. i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym
Wyniki finansowe
Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego (P2G) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Iwony Dudy na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2022 r.
PKOBP -0,13% 31,84
2022-05-25 15:16:13

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,83 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • Wypłata dywidendy 1,83 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.