Komunikaty spółki - PKOBP

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2019 r.
Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
Wyniki finansowe
Wyniki ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych w 2018
Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Decyzja KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2018 r.
Wyniki finansowe
Szacunek wpływu zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych
Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Raport nr 24/2018 – Utworzenie rezerw w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl