Komunikaty spółki - PKOBP

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny
Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych w 2020 r.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Wyniki finansowe
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
Raport nr 17/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.
Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 6 maja 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 6 maja 2019 r.
PKOBP 0,23% 35,08
2020-01-20 16:28:33

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.