Akcjonariat - PKOBP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 47 275 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 250 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 576 136 980
Liczba głosów na WZA: 1 250 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,09%
Kapitał akcyjny: 1 250 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 576 136 980
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 367 918 980 (29,43%) 367 918 980 (29,43%) 2015-09-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PCE, PZU, PGN, PHN
Nationale-Nederlanden OFE portfel 120 755 000 (9,66%) 120 755 000 (9,66%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, ALI, TRN, PMP, MSP, GTN, LRQ, CAR, BTM, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, ECH, PRT, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, STL, ORB, SWG, PSW, MAB, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, 11B, CDR, ALR, POZ, BFT, PEO, BZW, BBD, MON, PZU, GKI, BRS, PKP
OFE Aviva BZ WBK WZA 87 463 000 (7,00%) 87 463 000 (7,00%) 2016-02-25 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, UNI, KGN, TAR, DCR, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, PKP, RMK, SON, TRK, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, PCM, SNK, OPF, BRA, GTN, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, FTE, LCC, PFL, PHN, ING, ORB, WPL, KRU, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, FMF, GTC, ALR, SKA, DOM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 2000-03-28 0
0,00
10,00 10,00 70 000 000
700 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2000-04-12
2004-11-10
seria B - aport: akcje spółek giełdowych 2000-12-05 30 000 000
386 100 000,00
10,00 12,87 100 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2001-02-19
2004-11-10
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C 2004-08-12 0
0,00
1,00 0,00 1 000 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-25
seria D - prawo poboru 4:1 2009-06-30 250 000 000
5 125 000 000,00
1,00 20,50 1 250 000 000
1 250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-30
2009-12-11
2009-12-18
połączenie z Nordea Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2014-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 2016-06-30
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 2016-02-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 2016-02-25
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 000 000 3,75 47 000 000 3,75 2015-06-25
OFE Aviva BZ WBK WZA 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 2015-06-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 2015-06-25
Jagiełło Zbigniew 10 000 0,00 10 000 0,00 2014-06-04
Jagiełło Zbigniew 10 000 (1 000) 0,00 10 000 (1 000) 0,00 2014-06-04
OFE Aviva BZ WBK 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 2013-01-29
OFE Aviva BZ WBK 57 152 447 4,57 57 152 447 4,57 2013-01-27
Skarb Państwa 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 2013-01-24
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 2013-01-24
Nationale-Nederlanden OFE 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 2012-07-26
Nationale-Nederlanden OFE 64 594 448 5,16 64 594 448 5,16 2012-07-26
Skarb Państwa 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 2012-07-24
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 0,00 3 283 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 9 000 (3 000) 0,00 9 000 (3 000) 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 6 000 (1 000) 0,00 6 000 (1 000) 0,00 2011-05-12
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Jagiełło Zbigniew 5 000 (2 500) 0,00 5 000 (2 500) 0,00 2010-05-21
Skarb Państwa 512 406 277 (-650) 40,99 512 406 277 (-650) 40,99 2010-03-31
Jagiełło Zbigniew 2 500 0,00 2 500 0,00 2010-03-17
Fąfara Ireneusz 0 (-408) 0,00 0 (-408) 0,00 2009-12-31
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,24 128 102 731 10,24 2009-12-15
Skarb Państwa 512 406 927 (-12 042) 40,99 (-10,25) 512 406 927 (-12 042) 40,99 (-10,25) 2009-11-16
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 (783) 0,00 3 283 (783) 0,00 2009-11-16
Fąfara Ireneusz 408 0,00 408 0,00 2009-11-16
Skarb Państwa 512 418 969 51,24 (10,25) 512 418 969 51,24 (10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 418 969 (-14 650) 40,99 (-10,25) 512 418 969 (-14 650) 40,99 (-10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 433 619 (-1 790) 51,24 512 433 619 (-1 790) 51,24 2009-06-30
Skarb Państwa 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 2008-11-07
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 0,00 2 500 0,00 2008-07-01
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 (492) 0,00 2 500 (492) 0,00 2008-07-01
Skarb Państwa 514 935 409 (-8 356) 51,49 514 935 409 (-8 356) 51,49 2007-09-30
Skarb Państwa 514 943 765 (-15 531) 51,49 514 943 765 (-15 531) 51,49 2007-06-30
Skarb Państwa 514 959 296 (-17 300) 51,49 514 959 296 (-17 300) 51,49 2007-02-23
Podsiadło Andrzej 0 (-450) 0,00 0 (-450) 0,00 2007-02-23
Obłękowski Jacek 0 (-512) 0,00 0 (-512) 0,00 2007-02-23
Małecki Kazimierz 0 (-2 627) 0,00 0 (-2 627) 0,00 2007-02-23
Artio Global Management LLC 53 614 887 (464 141) 5,36 (0,05) 49 892 705 (-265 294) 4,98 (-0,03) 2006-11-02
Skarb Państwa 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 2006-09-30
Podsiadło Andrzej 450 0,00 450 0,00 2006-08-11
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2006-08-11
Małecki Kazimierz 2 627 0,00 2 627 0,00 2006-08-11
Skarb Państwa 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 2006-06-30
Artio Global Management LLC 53 150 746 5,31 50 157 999 5,01 2006-06-22
Skarb Państwa 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 2005-12-05
Skarb Państwa 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 2005-08-31
Skarb Państwa 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 2005-07-31
Skarb Państwa 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 2005-05-12
Skarb Państwa 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 2005-05-06
Skarb Państwa 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 2004-11-06
Skarb Państwa 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 2004-11-06
Skarb Państwa 1 000 000 000 100,00 1 000 000 000 100,00 2004-08-25
Ogółem 1 000 000 000 0 1 000 000 000 0 2004-08-25
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 008 0,00 2 008 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2009-10-06 Prawo poboru 4:1
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl