Akcjonariat - PKOBP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 40 450 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 250 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 568 628 980
Liczba głosów na WZA: 1 250 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,49%
Kapitał akcyjny: 1 250 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 568 628 980
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 367 918 980 (29,43%) 367 918 980 (29,43%) 2015-09-30 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, TPE, ENA, LTS, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE
NN OFE NWZ 107 100 000 (8,56%) 107 100 000 (8,56%) 2021-04-23 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, SKA, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, PKN, CMR, VRG, AGO, PEO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, LTS, MPH, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, STH, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, CAR, MOC, PKP, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, VRC, OND, MIL, CTX, ABE, PEP, APR, HUG, BDX
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 93 610 000 (7,48%) 93 610 000 (7,48%) 2021-04-23 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, PKN, AMB, ABS, AMC, FMF, RVU, DCR, FRO, ARH, KTY, AML, BFT, PTG, GTC, ENE, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, ABE, MIL, DVL, PEP, WWL, APT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 2000-03-28
10,00 10,00 70 000 000
700 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2000-04-12
2004-11-10
seria B - aport: akcje spółek giełdowych 2000-12-05 30 000 000
386 100 000,00
10,00 12,87 100 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2001-02-19
2004-11-10
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C 2004-08-12
1,00 1 000 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-25
seria D - prawo poboru 4:1 2009-06-30 250 000 000
5 125 000 000,00
1,00 20,50 1 250 000 000
1 250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-30
2009-12-11
2009-12-18
połączenie z Nordea Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2014-06-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE ZWZ 100 000 000 (4 000 000) 8,00 (0,32) 100 000 000 (4 000 000) 8,00 (0,32) 2020-08-26
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 91 910 000 (2 746 034) 7,35 (0,22) 91 910 000 (2 746 034) 7,35 (0,22) 2020-08-26
NN OFE portfel; ZWZ 96 000 000 (527 992) 7,68 (0,05) 96 000 000 (527 992) 7,68 (0,05) 2019-05-06
Uniqa OFE portfel 23 013 483 (-1 399 517) 1,84 (-0,11) 23 013 483 (-1 399 517) 1,84 (-0,11) 2018-12-31
NN OFE portfel 95 472 008 (-25 282 992) 7,63 (-2,03) 95 472 008 (-25 282 992) 7,63 (-2,03) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 28 087 733 (-2 371 267) 2,24 (-0,20) 28 087 733 (-2 371 267) 2,24 (-0,20) 2018-12-31
Generali OFE portfel 18 457 863 (-850 137) 1,47 (-0,08) 18 457 863 (-850 137) 1,47 (-0,08) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 89 163 966 (163 966) 7,13 (0,01) 89 163 966 (163 966) 7,13 (0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 17 280 971 (-822 029) 1,38 (-0,07) 17 280 971 (-822 029) 1,38 (-0,07) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 32 220 656 (-2 259 344) 2,58 (-0,18) 32 220 656 (-2 259 344) 2,58 (-0,18) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 987 999 (-77 900) 0,08 (-0,01) 987 999 (-77 900) 0,08 (-0,01) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 165 359 (-1 063 572) 0,01 (-0,09) 165 359 (-1 063 572) 0,01 (-0,09) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 4 568 903 (-1 486 190) 0,37 (-0,11) 4 568 903 (-1 486 190) 0,37 (-0,11) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 44 394 (-761 640) 0,00 (-0,06) 44 394 (-761 640) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 715 472 (-401 107) 0,38 (-0,03) 4 715 472 (-401 107) 0,38 (-0,03) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 410 479 (52 300) 0,03 410 479 (52 300) 0,03 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 455 447 (-221 500) 0,04 (-0,01) 455 447 (-221 500) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 7 828 565 (-1 079 293) 0,63 (-0,08) 7 828 565 (-1 079 293) 0,63 (-0,08) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 253 282 (-526 120) 0,02 (-0,04) 253 282 (-526 120) 0,02 (-0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 651 475 (-51 084) 0,13 (-0,01) 1 651 475 (-51 084) 0,13 (-0,01) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 2 912 441 (-240 000) 0,23 (-0,02) 2 912 441 (-240 000) 0,23 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 466 393 (-41 093) 0,04 466 393 (-41 093) 0,04 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 12 508 439 (-1 332 574) 1,00 (-0,11) 12 508 439 (-1 332 574) 1,00 (-0,11) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 118 997 (88 337) 0,01 (0,01) 118 997 (88 337) 0,01 (0,01) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 89 000 000 (1 537 000) 7,12 (0,12) 89 000 000 (1 537 000) 7,12 (0,12) 2018-06-18
Uniqa OFE portfel 24 413 000 1,95 24 413 000 1,95 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 065 899 0,09 1 065 899 0,09 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 985 859 0,08 985 859 0,08 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 1 228 931 0,10 1 228 931 0,10 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 6 055 093 0,48 6 055 093 0,48 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 806 034 0,06 806 034 0,06 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 5 116 579 0,41 5 116 579 0,41 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 358 179 0,03 358 179 0,03 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 676 947 0,05 676 947 0,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 8 907 858 0,71 8 907 858 0,71 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 779 402 0,06 779 402 0,06 2017-12-31
MetLife OFE portfel 30 459 000 2,44 30 459 000 2,44 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 12 561 0,00 12 561 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 152 500 0,01 152 500 0,01 2017-12-31
Generali OFE portfel 19 308 000 1,55 19 308 000 1,55 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 702 559 0,14 1 702 559 0,14 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 3 152 441 0,25 3 152 441 0,25 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 55 314 0,00 55 314 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 507 486 0,04 507 486 0,04 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 13 841 013 1,11 13 841 013 1,11 2017-12-31
Altus SA portfele 163 205 0,01 163 205 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 18 103 000 1,45 18 103 000 1,45 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 30 660 0,00 30 660 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 34 480 000 2,76 34 480 000 2,76 2017-12-31
NN OFE portfel 120 755 000 (6 755 000) 9,66 (0,54) 120 755 000 (6 755 000) 9,66 (0,54) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 2016-06-30
NN OFE WZA 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 2016-02-25
Aviva OFE Aviva Santander WZA 87 463 000 (7 263 000) 7,00 (0,59) 87 463 000 (7 263 000) 7,00 (0,59) 2016-02-25
NN OFE WZA 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 2015-06-25
Aviva OFE Aviva Santander WZA 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 2015-06-25
Jagiełło Zbigniew 10 000 (1 000) 0,00 10 000 (1 000) 0,00 2014-06-04
Aviva OFE Aviva Santander 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 2013-01-29
Aviva OFE Aviva Santander 57 152 447 4,57 57 152 447 4,57 2013-01-27
Skarb Państwa 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 2013-01-24
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 2013-01-24
NN OFE 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 2012-07-26
NN OFE 64 594 448 5,16 64 594 448 5,16 2012-07-26
Skarb Państwa 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 2012-07-24
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 0,00 3 283 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 9 000 (3 000) 0,00 9 000 (3 000) 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 6 000 (1 000) 0,00 6 000 (1 000) 0,00 2011-05-12
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Jagiełło Zbigniew 5 000 (2 500) 0,00 5 000 (2 500) 0,00 2010-05-21
Skarb Państwa 512 406 277 (-650) 40,99 512 406 277 (-650) 40,99 2010-03-31
Jagiełło Zbigniew 2 500 0,00 2 500 0,00 2010-03-17
Fąfara Ireneusz 0 (-408) 0,00 0 (-408) 0,00 2009-12-31
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,24 128 102 731 10,24 2009-12-15
Skarb Państwa 512 406 927 (-12 042) 40,99 (-10,25) 512 406 927 (-12 042) 40,99 (-10,25) 2009-11-16
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 (783) 0,00 3 283 (783) 0,00 2009-11-16
Fąfara Ireneusz 408 0,00 408 0,00 2009-11-16
Skarb Państwa 512 418 969 51,24 (10,25) 512 418 969 51,24 (10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 418 969 (-14 650) 40,99 (-10,25) 512 418 969 (-14 650) 40,99 (-10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 433 619 (-1 790) 51,24 512 433 619 (-1 790) 51,24 2009-06-30
Skarb Państwa 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 2008-11-07
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 0,00 2 500 0,00 2008-07-01
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 (492) 0,00 2 500 (492) 0,00 2008-07-01
Skarb Państwa 514 935 409 (-8 356) 51,49 514 935 409 (-8 356) 51,49 2007-09-30
Skarb Państwa 514 943 765 (-15 531) 51,49 514 943 765 (-15 531) 51,49 2007-06-30
Skarb Państwa 514 959 296 (-17 300) 51,49 514 959 296 (-17 300) 51,49 2007-02-23
Podsiadło Andrzej 0 (-450) 0,00 0 (-450) 0,00 2007-02-23
Obłękowski Jacek 0 (-512) 0,00 0 (-512) 0,00 2007-02-23
Małecki Kazimierz 0 (-2 627) 0,00 0 (-2 627) 0,00 2007-02-23
Artio Global Management LLC 53 614 887 (464 141) 5,36 (0,05) 49 892 705 (-265 294) 4,98 (-0,03) 2006-11-02
Skarb Państwa 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 2006-09-30
Podsiadło Andrzej 450 0,00 450 0,00 2006-08-11
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2006-08-11
Małecki Kazimierz 2 627 0,00 2 627 0,00 2006-08-11
Skarb Państwa 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 2006-06-30
Artio Global Management LLC 53 150 746 5,31 50 157 999 5,01 2006-06-22
Skarb Państwa 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 2005-12-05
Skarb Państwa 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 2005-08-31
Skarb Państwa 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 2005-07-31
Skarb Państwa 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 2005-05-12
Skarb Państwa 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 2005-05-06
Skarb Państwa 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 2004-11-06
Skarb Państwa 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 2004-11-06
Skarb Państwa 1 000 000 000 100,00 1 000 000 000 100,00 2004-08-25
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 008 0,00 2 008 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2022-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2019-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2019-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2009-10-06 Prawo poboru 4:1
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.