Akcjonariat - PKOBP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 50 625 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 250 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 577 673 980
Liczba głosów na WZA: 1 250 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,21%
Kapitał akcyjny: 1 250 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 577 673 980
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 367 918 980 (29,43%) 367 918 980 (29,43%) 2015-09-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW
Nationale-Nederlanden OFE portfel 120 755 000 (9,66%) 120 755 000 (9,66%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, KGL, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, CIE, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, SKH, TAR, CDR, IZB, LTS, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, MBK, ART, EAT, LRQ, BTM, DCR, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, MON, BRS, SGN, BKM, PEP, CCC
OFE Aviva Santander ZWZ 89 000 000 (7,12%) 89 000 000 (7,12%) 2018-06-18 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, ORB, KRU, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, PWX, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 2000-03-28 0
0,00
10,00 10,00 70 000 000
700 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2000-04-12
2004-11-10
seria B - aport: akcje spółek giełdowych 2000-12-05 30 000 000
386 100 000,00
10,00 12,87 100 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2001-02-19
2004-11-10
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C 2004-08-12 0
0,00
1,00 0,00 1 000 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-25
seria D - prawo poboru 4:1 2009-06-30 250 000 000
5 125 000 000,00
1,00 20,50 1 250 000 000
1 250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-30
2009-12-11
2009-12-18
połączenie z Nordea Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2014-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Union Investment TFI SA portfele 1 651 475 (-51 084) 0,13 (-0,01) 1 651 475 (-51 084) 0,13 (-0,01) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 987 999 (-77 900) 0,08 (-0,01) 987 999 (-77 900) 0,08 (-0,01) 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 466 393 (-41 093) 0,04 466 393 (-41 093) 0,04 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 165 359 (-1 063 572) 0,01 (-0,09) 165 359 (-1 063 572) 0,01 (-0,09) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 4 568 903 (-1 486 190) 0,37 (-0,11) 4 568 903 (-1 486 190) 0,37 (-0,11) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 44 394 (-761 640) 0,00 (-0,06) 44 394 (-761 640) 0,00 (-0,06) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 715 472 (-401 107) 0,38 (-0,03) 4 715 472 (-401 107) 0,38 (-0,03) 2018-06-30
Pekao TFI SA portfele 2 343 066 (-298 117) 0,19 (-0,02) 2 343 066 (-298 117) 0,19 (-0,02) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 410 479 (52 300) 0,03 410 479 (52 300) 0,03 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 455 447 (-221 500) 0,04 (-0,01) 455 447 (-221 500) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 7 828 565 (-1 079 293) 0,63 (-0,08) 7 828 565 (-1 079 293) 0,63 (-0,08) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 253 282 (-526 120) 0,02 (-0,04) 253 282 (-526 120) 0,02 (-0,04) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 2 912 441 (-240 000) 0,23 (-0,02) 2 912 441 (-240 000) 0,23 (-0,02) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 68 825 (-771 486) 0,01 (-0,06) 68 825 (-771 486) 0,01 (-0,06) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 12 508 439 (-1 332 574) 1,00 (-0,11) 12 508 439 (-1 332 574) 1,00 (-0,11) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 118 997 (88 337) 0,01 (0,01) 118 997 (88 337) 0,01 (0,01) 2018-06-30
OFE PZU Złota Jesień ZWZ 50 000 000 (2 300 000) 4,00 (0,18) 50 000 000 (2 300 000) 4,00 (0,18) 2018-06-19
Gamma TFI SA 0 (-167 939) 0,00 (-0,01) 0 (-167 939) 0,00 (-0,01) 2018-06-04
Union Investment TFI SA portfele 1 702 559 0,14 1 702 559 0,14 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 065 899 0,09 1 065 899 0,09 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 507 486 0,04 507 486 0,04 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 985 859 0,08 985 859 0,08 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 1 228 931 0,10 1 228 931 0,10 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 6 055 093 0,48 6 055 093 0,48 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 806 034 0,06 806 034 0,06 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 6 718 000 0,54 6 718 000 0,54 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 5 116 579 0,41 5 116 579 0,41 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 2 641 183 0,21 2 641 183 0,21 2017-12-31
Pekao OFE portfel 5 837 000 0,47 5 837 000 0,47 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 358 179 0,03 358 179 0,03 2017-12-31
OFE Aegon portfel 34 480 000 2,76 34 480 000 2,76 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 676 947 0,05 676 947 0,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 8 907 858 0,71 8 907 858 0,71 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 779 402 0,06 779 402 0,06 2017-12-31
MetLife OFE portfel 30 459 000 2,44 30 459 000 2,44 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 12 561 0,00 12 561 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 152 500 0,01 152 500 0,01 2017-12-31
Generali OFE portfel 19 308 000 1,55 19 308 000 1,55 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 167 939 0,01 167 939 0,01 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 3 152 441 0,25 3 152 441 0,25 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 55 314 0,00 55 314 0,00 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 840 311 0,07 840 311 0,07 2017-12-31
AXA OFE portfel 24 413 000 1,95 24 413 000 1,95 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 13 841 013 1,11 13 841 013 1,11 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 163 205 0,01 163 205 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 18 103 000 1,45 18 103 000 1,45 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 30 660 0,00 30 660 0,00 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE ZWZ 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 114 000 000 (4 000 000) 9,12 (0,32) 2016-06-30
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 47 700 000 (700 000) 3,82 (0,07) 2016-02-25
OFE Aviva Santander WZA 87 463 000 (7 263 000) 7,00 (0,59) 87 463 000 (7 263 000) 7,00 (0,59) 2016-02-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 110 000 000 (26 000 000) 8,80 (2,09) 2016-02-25
OFE PZU Złota Jesień WZA 47 000 000 3,75 47 000 000 3,75 2015-06-25
OFE Aviva Santander WZA 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 80 200 000 (-3 752 447) 6,41 (-0,30) 2015-06-25
Nationale-Nederlanden OFE WZA 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 84 000 000 (30 368 552) 6,71 (2,42) 2015-06-25
Jagiełło Zbigniew 10 000 0,00 10 000 0,00 2014-06-04
Jagiełło Zbigniew 10 000 (1 000) 0,00 10 000 (1 000) 0,00 2014-06-04
OFE Aviva Santander 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 83 952 447 (26 800 000) 6,71 (2,14) 2013-01-29
OFE Aviva Santander 57 152 447 4,57 57 152 447 4,57 2013-01-27
Skarb Państwa 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 392 406 277 (-25 000 000) 31,39 (-2,00) 2013-01-24
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 0 (-128 102 731) 0,00 (-10,24) 2013-01-24
Nationale-Nederlanden OFE 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 53 631 448 (-10 963 000) 4,29 (-0,87) 2012-07-26
Nationale-Nederlanden OFE 64 594 448 5,16 64 594 448 5,16 2012-07-26
Skarb Państwa 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 417 406 277 (-95 000 000) 33,39 (-7,60) 2012-07-24
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Wierzba Ryszard 2 570 0,00 2 570 0,00 2012-03-31
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 0,00 3 283 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2011-09-30
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Papierski Jakub 3 000 0,00 3 000 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 9 000 (3 000) 0,00 9 000 (3 000) 0,00 2011-08-12
Jagiełło Zbigniew 6 000 (1 000) 0,00 6 000 (1 000) 0,00 2011-05-12
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Alicki, Piotr Stanisław 2 627 0,00 2 627 0,00 2010-11-04
Jagiełło Zbigniew 5 000 (2 500) 0,00 5 000 (2 500) 0,00 2010-05-21
Skarb Państwa 512 406 277 (-650) 40,99 512 406 277 (-650) 40,99 2010-03-31
Jagiełło Zbigniew 2 500 0,00 2 500 0,00 2010-03-17
Fąfara Ireneusz 0 (-408) 0,00 0 (-408) 0,00 2009-12-31
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,24 128 102 731 10,24 2009-12-15
Skarb Państwa 512 406 927 (-12 042) 40,99 512 406 927 (-12 042) 40,99 2009-11-16
Papierak, Wojciech Bartłomiej 3 283 (783) 0,00 3 283 (783) 0,00 2009-11-16
Fąfara Ireneusz 408 0,00 408 0,00 2009-11-16
Skarb Państwa 512 418 969 40,99 (-10,25) 512 418 969 40,99 (-10,25) 2009-08-27
Skarb Państwa 512 418 969 (-14 650) 51,24 512 418 969 (-14 650) 51,24 2009-08-27
Skarb Państwa 512 433 619 (-1 790) 51,24 512 433 619 (-1 790) 51,24 2009-06-30
Skarb Państwa 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 512 435 409 (-2 500 000) 51,24 (-0,25) 2008-11-07
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 0,00 2 500 0,00 2008-07-01
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 500 (492) 0,00 2 500 (492) 0,00 2008-07-01
Skarb Państwa 514 935 409 (-8 356) 51,49 514 935 409 (-8 356) 51,49 2007-09-30
Skarb Państwa 514 943 765 (-15 531) 51,49 514 943 765 (-15 531) 51,49 2007-06-30
Skarb Państwa 514 959 296 (-17 300) 51,49 514 959 296 (-17 300) 51,49 2007-02-23
Podsiadło Andrzej 0 (-450) 0,00 0 (-450) 0,00 2007-02-23
Obłękowski Jacek 0 (-512) 0,00 0 (-512) 0,00 2007-02-23
Małecki Kazimierz 0 (-2 627) 0,00 0 (-2 627) 0,00 2007-02-23
Artio Global Management LLC 53 614 887 (464 141) 5,36 (0,05) 49 892 705 (-265 294) 4,98 (-0,03) 2006-11-02
Skarb Państwa 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 514 976 596 (-110 550) 51,49 (-0,01) 2006-09-30
Podsiadło Andrzej 450 0,00 450 0,00 2006-08-11
Obłękowski Jacek 512 0,00 512 0,00 2006-08-11
Małecki Kazimierz 2 627 0,00 2 627 0,00 2006-08-11
Skarb Państwa 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 515 087 146 (-824 011) 51,50 (-0,09) 2006-06-30
Artio Global Management LLC 53 150 746 5,31 50 157 999 5,01 2006-06-22
Skarb Państwa 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 515 911 157 (-3 723 101) 51,59 (-0,37) 2005-12-05
Skarb Państwa 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 519 634 258 (-1 946 990) 51,96 (-0,19) 2005-08-31
Skarb Państwa 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 521 581 248 (-10 185 771) 52,15 (-1,02) 2005-07-31
Skarb Państwa 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 531 767 019 (-25 769 377) 53,17 (-2,58) 2005-05-12
Skarb Państwa 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 557 536 396 (-161 651 926) 55,75 (-16,16) 2005-05-06
Skarb Państwa 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 719 188 322 (96 188 322) 71,91 (9,62) 2004-11-06
Skarb Państwa 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 623 000 000 (-377 000 000) 62,29 (-37,71) 2004-11-06
Skarb Państwa 1 000 000 000 100,00 1 000 000 000 100,00 2004-08-25
Ogółem 1 000 000 000 0 1 000 000 000 0 2004-08-25
Papierak, Wojciech Bartłomiej 2 008 0,00 2 008 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2009-10-06 Prawo poboru 4:1
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl