Wyniki finansowe - PKOBP			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 3 058 000 3 141 000 3 285 000 3 276 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 989 000 1 032 000 1 049 000 1 060 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 418 000 3 481 000 3 597 000 3 637 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 234 000 1 729 000 1 669 000 1 187 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 862 000 1 217 000 1 229 000 723 000
Amortyzacja (tys. zł) 240 000 256 000 286 000 267 000
Aktywa (tys. zł) 325 833 000 328 992 000 341 551 000 348 044 000
Kapitał własny (tys. zł)* 39 739 000 39 634 000 41 045 000 41 587 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,791 31,707 32,836 33,270
Zysk na akcję (zł) 0,690 0,974 0,983 0,578
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.