Akcjonariat - OTMUCHOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 41 304 330 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 496 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 402 222
Liczba głosów na WZA: 25 496 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,71%
Kapitał akcyjny: 5 099 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 402 222
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 16 410 645 (64,36%) 16 410 645 (64,36%) 2020-02-14 KMP
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 811 104 (14,94%) 3 811 104 (14,94%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, MCR, MNC, KTY
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 282 473 (8,95%) 2 282 473 (8,95%) 2018-12-31 DCR, BRG, LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, PUE, ZUE, QMK, ODL, ABE, UNI, ATD, RWL, FRO, SWG, ERB
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 898 000 (7,44%) 1 898 000 (7,44%) 2017-12-31 SPN, WLC_1, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, MCR, MNC, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 10 200
510 000,00
50,00 50,00 10 200
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 14 084
0,00
40,00 0,00 24 284
1 214 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2008-05-08 9 709
0,00
50,00 0,00 23 793
1 189 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-02
split 1:250 2010-03-11 0
0,00
0,20 0,00 8 498 250
1 699 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-12
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-25 4 250 000
0,00
0,20 0,00 12 748 250
2 549 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-10-27
połączenie z Otmuchów Inwestycje sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Marketing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Choco 1 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Choco 2 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:1 2018-03-05 12 748 250
25 496 500,00
0,20 2,00 25 496 500
5 099 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2018-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 15 956 244 (-379 000) 62,58 (-1,49) 15 956 244 (-379 000) 62,58 (-1,49) 2019-12-20
OFE Pocztylion portfel 105 834 (834) 0,41 (-0,41) 105 834 (834) 0,41 (-0,41) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 62 753 (-247) 0,24 (-0,25) 62 753 (-247) 0,24 (-0,25) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 54 200 0,21 54 200 0,21 2018-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 16 335 244 (8 981 938) 64,07 (6,39) 16 335 244 (8 981 938) 64,07 (6,39) 2018-12-06
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 898 000 14,89 (7,45) 1 898 000 14,89 (7,45) 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 898 000 (-7 000) 7,44 (-7,50) 1 898 000 (-7 000) 7,44 (-7,50) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 179 000 (-4 540) 9,25 (-0,03) 1 179 000 (-4 540) 9,25 (-0,03) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 105 000 0,82 105 000 0,82 2017-12-31
MetLife OFE portfel 63 000 (-540 606) 0,49 (-4,24) 63 000 (-540 606) 0,49 (-4,24) 2017-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 353 306 57,68 (28,84) 7 353 306 57,68 (28,84) 2017-07-06
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 353 306 (861 556) 28,84 (-21,16) 7 353 306 (861 556) 28,84 (-21,16) 2017-07-06
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-1 017 000) 0,00 (-7,98) 0 (-1 017 000) 0,00 (-7,98) 2017-07-06
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 017 000 (-257 000) 7,98 (-2,01) 1 017 000 (-257 000) 7,98 (-2,01) 2016-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 6 491 750 50,00 6 491 750 50,00 2016-11-14
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; ZWZ 1 905 000 (98 205) 14,94 (0,77) 1 905 000 (98 205) 14,94 (0,77) 2016-05-19
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 1 183 540 (459 042) 9,28 (3,60) 1 183 540 (459 042) 9,28 (3,60) 2016-05-19
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 274 000 (575 269) 9,99 (4,51) 1 274 000 (575 269) 9,99 (4,51) 2016-05-19
Warsaw Equity Management SA poprzez Nemico Ltd. 6 491 750 (-1 340 000) 50,00 (-42,15) 6 491 750 (-1 340 000) 50,00 (-42,15) 2014-12-22
MetLife OFE 603 606 (-127 315) 4,73 (-1,00) 603 606 (-127 315) 4,73 (-1,00) 2013-12-27
MetLife OFE 730 921 (-169 079) 5,73 (-1,32) 730 921 (-169 079) 5,73 (-1,32) 2013-12-27
Aviva OFE Aviva Santander 698 731 5,48 698 731 5,48 2013-11-26
Wianecki Andrzej 4 000 0,03 (0,03) 4 000 0,03 (0,03) 2013-09-03
Wianecki Andrzej 4 000 0,00 4 000 0,00 2013-09-03
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 806 795 14,17 (0,17) 1 806 795 14,17 (0,17) 2012-08-23
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 1 806 795 (71 504) 14,00 (0,39) 1 806 795 (71 504) 14,00 (0,39) 2012-08-23
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 735 291 (1 095 114) 13,61 (8,59) 1 735 291 (1 095 114) 13,61 (8,59) 2012-08-22
Aviva Investors Poland SA 555 103 (-57 464) 4,35 (-0,45) 555 103 (-57 464) 4,35 (-0,45) 2012-06-13
Aviva Investors Poland SA 612 567 (-152 433) 4,80 (-1,20) 612 567 (-152 433) 4,80 (-1,20) 2012-05-30
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 640 177 (-841 156) 5,02 (-6,59) 640 177 (-841 156) 5,02 (-6,59) 2012-05-25
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 481 333 11,61 1 481 333 11,61 2012-05-25
MetLife OFE 900 000 (6 418) 7,05 (0,05) 900 000 (6 418) 7,05 (0,05) 2012-05-14
Investors TFI SA 468 633 (-300 000) 3,67 (-2,35) 468 633 (-300 000) 3,67 (-2,35) 2011-12-14
Investors TFI SA 768 633 (-109 370) 6,02 (-0,86) 768 633 (-109 370) 6,02 (-0,86) 2011-12-13
Investors TFI SA 878 003 (212 188) 6,88 (1,66) 878 003 (212 188) 6,88 (1,66) 2011-11-10
Banaszuk Mariusz 350 0,00 350 0,00 2011-11-10
Banaszuk Mariusz 350 0,00 350 0,00 2011-11-10
Dziewicki Krzysztof 299 669 2,00 (-0,35) 299 669 2,00 (-0,35) 2011-09-01
Investors TFI SA 665 815 (35 849) 5,22 (0,28) 665 815 (35 849) 5,22 (0,28) 2011-06-03
Investors TFI SA 629 966 4,94 629 966 4,94 2011-06-02
Węgierek Bernard 358 781 (2 700) 2,81 (0,02) 358 781 (2 700) 2,81 (0,02) 2010-12-02
Węgierek Bernard 356 081 (32 581) 2,79 (-1,01) 356 081 (32 581) 2,79 (-1,01) 2010-12-02
Dziewicki Krzysztof 299 669 (27 419) 2,35 (-0,85) 299 669 (27 419) 2,35 (-0,85) 2010-11-29
MetLife OFE w tym: 658643 PDA 893 582 7,00 893 582 7,00 2010-10-12
MetLife OFE 893 582 7,00 893 582 7,00 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE w tym 572 737 PDA serii D 724 498 5,68 (0,68) 724 498 5,68 (0,68) 2010-10-04
PKO BP Bankowy OFE 724 498 5,00 (-0,68) 724 498 5,00 (-0,68) 2010-10-04
PKO BP Bankowy OFE 724 498 5,68 724 498 5,68 2010-10-04
Ogółem 12 748 250 (4 250 000) 0 12 748 250 (4 250 000) 0 2010-09-29
Aviva Investors Poland SA 765 000 6,00 765 000 6,00 2010-09-29
Węgierek Bernard 323 500 3,80 (1,27) 323 500 3,80 (1,27) 2010-08-11
Węgierek Bernard 323 500 2,53 323 500 2,53 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 831 750 92,15 (30,72) 7 831 750 92,15 (30,72) 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 831 750 (1 340 000) 61,43 (10,51) 7 831 750 (1 340 000) 61,43 (10,51) 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 6 491 750 50,92 6 491 750 50,92 2010-08-11
Dziewicki Krzysztof 272 250 3,20 (1,07) 272 250 3,20 (1,07) 2010-08-11
Dziewicki Krzysztof 272 250 2,13 272 250 2,13 2010-08-11
Ogółem 8 498 250 0 8 498 250 0 2010-03-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-07 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.