Akcjonariat - OTMUCHOW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 82 608 660 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 25 496 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 648 446
Liczba głosów na WZA: 25 496 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Kapitał akcyjny: 5 099 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 648 446
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,17%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Warsaw Equity Management SA poprzez Tornellon Investments sp. z o.o 16 554 869 (64,93%) 16 554 869 (64,93%) 2021-05-24 KMP
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 811 104 (14,94%) 3 811 104 (14,94%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, SNK, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, MCR, MDG, KRU
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 282 473 (8,95%) 2 282 473 (8,95%) 2018-12-31 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, FRO, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 10 200
510 000,00
50,00 50,00 10 200
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 14 084
40,00 24 284
1 214 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 2008-05-08 9 709
50,00 23 793
1 189 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-02
split 1:250 2010-03-11
0,20 8 498 250
1 699 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-12
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-25 4 250 000
0,20 12 748 250
2 549 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-10-27
połączenie z Otmuchów Inwestycje sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-06

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Marketing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Choco 1 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Otmuchów Choco 2 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:1 2018-03-05 12 748 250
25 496 500,00
0,20 2,00 25 496 500
5 099 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-29
2018-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 16 410 645 (454 401) 64,36 (1,78) 16 410 645 (454 401) 64,36 (1,78) 2020-02-14
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 15 956 244 (-379 000) 62,58 (-1,49) 15 956 244 (-379 000) 62,58 (-1,49) 2019-12-20
OFE Pocztylion portfel 105 834 (834) 0,41 (-0,41) 105 834 (834) 0,41 (-0,41) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 62 753 (-247) 0,24 (-0,25) 62 753 (-247) 0,24 (-0,25) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 54 200 0,21 54 200 0,21 2018-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 16 335 244 (8 981 938) 64,07 (6,39) 16 335 244 (8 981 938) 64,07 (6,39) 2018-12-06
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 898 000 (-7 000) 14,89 (-0,05) 1 898 000 (-7 000) 14,89 (-0,05) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 179 000 (-4 540) 9,25 (-0,03) 1 179 000 (-4 540) 9,25 (-0,03) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 105 000 0,82 105 000 0,82 2017-12-31
MetLife OFE portfel 63 000 (-667 921) 0,49 (-5,24) 63 000 (-667 921) 0,49 (-5,24) 2017-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 353 306 57,68 (28,84) 7 353 306 57,68 (28,84) 2017-07-06
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 353 306 (861 556) 28,84 (-21,16) 7 353 306 (861 556) 28,84 (-21,16) 2017-07-06
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-1 017 000) 0,00 (-7,98) 0 (-1 017 000) 0,00 (-7,98) 2017-07-06
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 017 000 (-257 000) 7,98 (-2,01) 1 017 000 (-257 000) 7,98 (-2,01) 2016-12-31
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 6 491 750 50,00 6 491 750 50,00 2016-11-14
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU; ZWZ 1 905 000 (98 205) 14,94 (0,77) 1 905 000 (98 205) 14,94 (0,77) 2016-05-19
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 1 183 540 (459 042) 9,28 (3,60) 1 183 540 (459 042) 9,28 (3,60) 2016-05-19
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 274 000 (575 269) 9,99 (4,51) 1 274 000 (575 269) 9,99 (4,51) 2016-05-19
Warsaw Equity Management SA poprzez Nemico Ltd. 6 491 750 (-1 340 000) 50,00 (-42,15) 6 491 750 (-1 340 000) 50,00 (-42,15) 2014-12-22
MetLife OFE 730 921 (127 315) 5,73 (1,00) 730 921 (127 315) 5,73 (1,00) 2013-12-27
MetLife OFE 603 606 (-296 394) 4,73 (-2,32) 603 606 (-296 394) 4,73 (-2,32) 2013-12-27
Aviva OFE Aviva Santander 698 731 5,48 698 731 5,48 2013-11-26
Wianecki Andrzej 4 000 0,03 (0,03) 4 000 0,03 (0,03) 2013-09-03
Wianecki Andrzej 4 000 0,00 4 000 0,00 2013-09-03
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 806 795 14,17 (0,17) 1 806 795 14,17 (0,17) 2012-08-23
PZU OFE Złota Jesień wraz z DFE PZU 1 806 795 (71 504) 14,00 (0,39) 1 806 795 (71 504) 14,00 (0,39) 2012-08-23
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 735 291 (1 095 114) 13,61 (8,59) 1 735 291 (1 095 114) 13,61 (8,59) 2012-08-22
Aviva Investors Poland SA 555 103 (-57 464) 4,35 (-0,45) 555 103 (-57 464) 4,35 (-0,45) 2012-06-13
Aviva Investors Poland SA 612 567 (-152 433) 4,80 (-1,20) 612 567 (-152 433) 4,80 (-1,20) 2012-05-30
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 640 177 (-841 156) 5,02 (-6,59) 640 177 (-841 156) 5,02 (-6,59) 2012-05-25
PZU OFE Złota Jesień poprzez PTE PZU, wraz z DFE PZU 1 481 333 11,61 1 481 333 11,61 2012-05-25
MetLife OFE 900 000 (6 418) 7,05 (0,05) 900 000 (6 418) 7,05 (0,05) 2012-05-14
Investors TFI SA 468 633 (-300 000) 3,67 (-2,35) 468 633 (-300 000) 3,67 (-2,35) 2011-12-14
Investors TFI SA 768 633 (-109 370) 6,02 (-0,86) 768 633 (-109 370) 6,02 (-0,86) 2011-12-13
Investors TFI SA 878 003 (212 188) 6,88 (1,66) 878 003 (212 188) 6,88 (1,66) 2011-11-10
Banaszuk Mariusz 350 0,00 350 0,00 2011-11-10
Banaszuk Mariusz 350 0,00 350 0,00 2011-11-10
Dziewicki Krzysztof 299 669 2,00 (-0,35) 299 669 2,00 (-0,35) 2011-09-01
Investors TFI SA 665 815 (35 849) 5,22 (0,28) 665 815 (35 849) 5,22 (0,28) 2011-06-03
Investors TFI SA 629 966 4,94 629 966 4,94 2011-06-02
Węgierek Bernard 356 081 (-2 700) 2,79 (-0,02) 356 081 (-2 700) 2,79 (-0,02) 2010-12-02
Węgierek Bernard 358 781 (35 281) 2,81 (-0,99) 358 781 (35 281) 2,81 (-0,99) 2010-12-02
Dziewicki Krzysztof 299 669 (27 419) 2,35 (-0,85) 299 669 (27 419) 2,35 (-0,85) 2010-11-29
MetLife OFE w tym: 658643 PDA 893 582 7,00 893 582 7,00 2010-10-12
MetLife OFE 893 582 7,00 893 582 7,00 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE w tym 572 737 PDA serii D 724 498 5,68 (0,68) 724 498 5,68 (0,68) 2010-10-04
PKO BP Bankowy OFE 724 498 5,00 (-0,68) 724 498 5,00 (-0,68) 2010-10-04
PKO BP Bankowy OFE 724 498 5,68 724 498 5,68 2010-10-04
Aviva Investors Poland SA 765 000 6,00 765 000 6,00 2010-09-29
Węgierek Bernard 323 500 3,80 (1,27) 323 500 3,80 (1,27) 2010-08-11
Węgierek Bernard 323 500 2,53 323 500 2,53 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 831 750 92,15 (30,72) 7 831 750 92,15 (30,72) 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 7 831 750 (1 340 000) 61,43 (10,51) 7 831 750 (1 340 000) 61,43 (10,51) 2010-08-11
Warsaw Equity Management SA poprzez Xarus Holdings Ltd. 6 491 750 50,92 6 491 750 50,92 2010-08-11
Dziewicki Krzysztof 272 250 3,20 (1,07) 272 250 3,20 (1,07) 2010-08-11
Dziewicki Krzysztof 272 250 2,13 272 250 2,13 2010-08-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-07 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.