Komunikaty spółki - OTMUCHOW

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zmiana w składzie Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za III kwartał 2019 roku
Zmiany osobowe w organach ZPC Otmuchów S.A.
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Otmuchów za I półrocze 2019 rok
Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych
Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 19 czerwca 2019 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.