Komunikaty spółki - OTMUCHOW

Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZPC Otmuchów S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2020 roku
Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 26 czerwca 2020 r.
Odwołanie członka Zarządu ZPC Otmuchów S.A.
Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Spółki
Zawarcie z NCBR umowy dotyczącej dofinansowania
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z NCBR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.