6,4400 zł
1,90% 0,1200 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Akcjonariat - ODLEWNIE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 129 505 959,24 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 20 109 621 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 219 167
Liczba głosów na WZA: 20 109 621 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,71%
Kapitał akcyjny: 30 164 431,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 219 167
Cena nominalna akcji: Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OP Invest sp. z o.o. ZWZ 5 765 246 (28,66%) 5 765 246 (28,66%) 2017-05-04 -
Żyła Adam w porozumieniu, ZWZ 3 635 700 (18,07%) 3 635 700 (18,07%) 2022-05-19 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 065 743 (10,27%) 2 065 743 (10,27%) 2018-12-31 LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, FRO, DVL, DCR, LEN, ERB, BRG, OTM, PUE, ABE
Wąsiel Marcin w porozumieniu 1 521 900 (7,56%) 1 521 900 (7,56%) 2022-02-07 -
Walczyk Leszek NWZ 1 230 578 (6,11%) 1 230 578 (6,11%) 2021-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Exbud-Odlewnia Żeliwa sp. z o.o. w SA 1995-12-19 615 400
3,00 615 400
1 846 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1996-01-24
1998-11-20
seria B - Exbud SA 1996-03-05 1 020 000
3 060 000,00
3,00 3,00 1 635 400
4 906 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1996-05-24
1998-03-12
zmiana firmy z Exbud Odlewnie-Żeliwa SA na Odlewnie Polskie SA 1996-05-07

KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Exbud SA odsprzedano zarządowI 1996-12-10 864 600
2 593 800,00
3,00 3,00 2 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1997-01-24
1998-03-12
seria D - subskrypcja publiczna 1997-08-20 1 430 665
8 297 857,00
3,00 5,80 3 930 665
11 791 995,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1998-01-14
1998-03-12
seria E - Exbud SA zawiadomienie 2001-01-15 4 333 000
12 999 000,00
3,00 3,00 8 263 665
24 790 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-06-29
2001-10-31
połączenie z Centrum Obrotu Towarowego sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2001-10-04

KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2004-08-05 4 450 224
16 910 851,20
3,00 3,80 12 713 889
38 141 667,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-26
2004-12-30
2005-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2009-08-11 -198 650
3,00 12 515 239
37 545 717,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria G - subskrypcja prywatna układ z wierzycielami 2010-05-04 8 148 882
3,00 20 664 121
61 992 363,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-25
2011-05-16
renominacja akcji 2016-04-27
1,50 20 664 121
30 996 181,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii G 2021-01-18 -554 500
1,50 20 109 621
30 164 431,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Żyła Adam w porozumieniu 3 510 900 (144 000) 17,45 (0,72) 3 510 900 (144 000) 17,45 (0,72) 2022-02-07
Żyła Adam w porozumieniu 3 366 900 (236 900) 16,73 (1,58) 3 366 900 (236 900) 16,73 (1,17) 2021-07-02
Wąsiel Marcin w porozumieniu 1 512 000 (12 000) 7,52 (0,52) 1 512 000 (12 000) 7,52 (0,52) 2021-07-02
Odlewnie Polskie SA 0 (-554 500) 0 (-2,68) 0 (-554 500) 0,00 2021-03-31
Żyła Adam w porozumieniu, nWZ 3 130 000 15,15 (-0,41) 3 130 000 15,56 2021-01-18
Żyła Adam w porozumieniu, NWZ 3 130 000 (2 740) 15,56 (0,43) 3 130 000 (2 740) 15,56 (-0,35) 2021-01-18
Walczyk Leszek NWZ 1 230 578 (90 000) 5,96 (0,44) 1 230 578 (90 000) 6,12 (0,32) 2021-01-18
Odlewnie Polskie SA 554 500 (-455 500) 2,68 (-2,21) 554 500 (-455 500) 0,00 2020-08-14
Żyła Adam w porozumieniu, ZWZ 3 127 260 (27 260) 15,13 (0,13) 3 127 260 (27 260) 15,91 (0,91) 2020-07-28
Żyła Adam w porozumieniu 3 100 000 (448 336) 15,00 (2,17) 3 100 000 (538 336) 15,00 (1,97) 2020-01-24
Żyła Adam 2 651 664 (186 664) 12,83 (0,90) 2 561 664 (96 664) 13,03 (1,10) 2019-12-31
Walczyk Leszek NWZ 1 140 578 (96 000) 5,52 (0,46) 1 140 578 (96 000) 5,80 (0,74) 2019-09-30
Bank Handlowy SA 309 415 (-1 010 000) 1,50 (-4,89) 309 415 (-1 010 000) 1,57 (-4,82) 2019-06-19
Odlewnie Polskie SA 1 010 000 4,89 (4,89) 1 010 000 0,00 2019-06-17
Odlewnie Polskie SA 0 (-500 000) 0,00 (-2,42) 0 (-500 000) 0,00 2019-05-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 065 743 (743) 9,99 2 065 743 (743) 9,99 2018-12-31
Odlewnie Polskie SA 500 000 (-500 000) 2,42 (-2,42) 500 000 (-500 000) 0,00 2018-06-18
Walczyk Leszek 1 044 578 (196 000) 5,06 (0,95) 1 044 578 (196 000) 5,06 (0,95) 2018-05-18
Odlewnie Polskie SA 1 000 000 4,84 (4,84) 1 000 000 0,00 2017-06-08
Bank Handlowy SA 1 319 415 (-1 278 955) 6,39 (-6,18) 1 319 415 (-1 278 955) 6,39 (-6,18) 2017-06-08
Odlewnie Polskie SA 0 (-540 000) 0,00 (-2,61) 0 (-540 000) 0,00 2017-05-17
OP Invest sp. z o.o. ZWZ 5 765 246 (340 000) 27,90 (1,65) 5 745 246 (320 000) 27,80 (1,55) 2017-05-04
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 065 000 (-743) 9,99 2 065 000 (-743) 9,99 (-0,25) 2016-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 065 743 9,99 2 065 743 10,24 (0,24) 2016-12-31
Odlewnie Polskie SA 540 000 2,61 (2,61) 540 000 0,00 2016-07-08
Bank Handlowy SA 2 598 370 (-896 878) 12,57 (-4,34) 2 598 370 (-896 878) 12,57 (-4,34) 2016-06-13
Wąsiel Marcin w porozumieniu 1 500 000 7,00 (-0,46) 1 500 000 7,00 (-0,46) 2016-04-27
Wąsiel Marcin w porozumieniu 1 500 000 (8 018) 7,46 (0,24) 1 500 000 (8 018) 7,46 (0,24) 2016-04-27
Walczyk Leszek WZA 848 578 (350 000) 4,11 (1,70) 848 578 (350 000) 4,11 (1,70) 2016-04-27
Wąsiel Marcin 1 491 982 7,22 1 491 982 7,22 2015-12-29
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-2 206 482) 0,00 (-10,67) 0 (-2 206 482) 0,00 (-10,67) 2015-12-29
Żyła Adam 2 465 000 11,93 2 465 000 11,93 2015-12-28
BNP Paribas Bank Polska SA 2 206 482 (-1 050 000) 10,67 (-5,08) 2 206 482 (-1 050 000) 10,67 (-5,08) 2015-12-23
BNP Paribas Bank Polska SA 3 256 482 (1 952 896) 15,75 (9,45) 3 256 482 (1 952 896) 15,75 (9,45) 2015-04-30
PKO BP Bankowy OFE 2 065 743 9,99 2 065 743 10,00 2013-07-23
Walczyk Leszek 498 578 (5 895) 2,41 (-1,52) 498 578 (5 895) 2,41 (-1,52) 2011-05-23
Bruliński Mariusz 238 000 (-402 000) 1,15 (-1,84) 238 000 (-402 000) 1,15 (-1,84) 2010-09-27
OP Invest sp. z o.o. 5 425 246 (-8 148 882) 26,25 (-39,43) 5 425 246 (-8 148 882) 26,25 (-39,43) 2010-08-31
BNP Paribas Bank Polska SA 1 303 586 6,30 1 303 586 6,30 2010-08-31
Bank Handlowy SA 3 495 248 16,91 3 495 248 16,91 2010-08-31
Kwiecień Kazimierz 100 0,00 100 0,00 2010-06-30
Bruliński Mariusz 640 000 2,99 (-2,12) 640 000 2,99 (-2,12) 2010-06-30
OP Invest sp. z o.o. wraz ze stronami porozumienia układu z wierzycielami 13 574 128 (8 031 128) 65,68 (21,39) 13 574 128 (8 031 128) 65,68 (21,39) 2010-05-18
Odlewnie Polskie SA 0 0,00 0 0,00 2009-08-11
Odlewnie Polskie SA 0 (-198 650) 0,00 (-1,56) 0 (-198 650) 0,00 2009-08-11
Bruliński Mariusz 640 000 5,11 (2,02) 640 000 5,11 (2,02) 2009-02-03
Bruliński Mariusz 640 000 3,09 (-1,94) 640 000 3,09 (-2,02) 2009-02-03
Bruliński Mariusz 640 000 5,03 640 000 5,11 2009-02-03
Odlewnie Polskie SA 198 650 (1 750) 1,56 (0,02) 198 650 (1 750) 0,00 2008-08-29
Odlewnie Polskie SA 196 900 (1 300) 1,54 (0,01) 196 900 (1 300) 0,00 2008-08-28
Odlewnie Polskie SA 195 600 (1 300) 1,53 (0,01) 195 600 (1 300) 0,00 2008-08-27
Odlewnie Polskie SA 194 300 (1 300) 1,52 (0,01) 194 300 (1 300) 0,00 2008-08-26
Odlewnie Polskie SA 193 000 (798) 1,51 193 000 (798) 0,00 2008-08-20
Odlewnie Polskie SA 192 202 (1 900) 1,51 (0,02) 192 202 (1 900) 0,00 2008-08-19
Odlewnie Polskie SA 190 302 (2 100) 1,49 (0,01) 190 302 (2 100) 0,00 2008-08-14
Odlewnie Polskie SA 188 202 (2 183) 1,48 (0,02) 188 202 (2 183) 0,00 2008-08-12
Odlewnie Polskie SA 186 019 (3 019) 1,46 (0,03) 186 019 (3 019) 0,00 2008-08-11
Odlewnie Polskie SA 183 000 (3 500) 1,43 (0,02) 183 000 (3 500) 0,00 2008-08-08
Odlewnie Polskie SA 179 500 (3 615) 1,41 (0,03) 179 500 (3 615) 0,00 2008-08-07
Odlewnie Polskie SA 175 885 (885) 1,38 (0,01) 175 885 (885) 0,00 2008-08-06
Odlewnie Polskie SA 175 000 (3 500) 1,37 (0,03) 175 000 (3 500) 0,00 2008-08-05
Odlewnie Polskie SA 171 500 (5 500) 1,34 (0,04) 171 500 (5 500) 0,00 2008-08-04
Odlewnie Polskie SA 166 000 (5 000) 1,30 (0,04) 166 000 (5 000) 0,00 2008-07-15
Odlewnie Polskie SA 161 000 (5 000) 1,26 (0,04) 161 000 (5 000) 0,00 2008-07-14
Odlewnie Polskie SA 156 000 (5 000) 1,22 (0,04) 156 000 (5 000) 0,00 2008-07-11
Odlewnie Polskie SA 151 000 (4 732) 1,18 (0,03) 151 000 (4 732) 0,00 2008-07-10
Odlewnie Polskie SA 146 268 (768) 1,15 (0,01) 146 268 (768) 0,00 2008-07-09
Odlewnie Polskie SA 145 500 (500) 1,14 145 500 (500) 0,00 2008-07-08
Odlewnie Polskie SA 145 000 (5 000) 1,14 (0,04) 145 000 (5 000) 0,00 2008-07-07
Odlewnie Polskie SA 140 000 (5 000) 1,10 (0,04) 140 000 (5 000) 0,00 2008-07-04
Odlewnie Polskie SA 135 000 (4 000) 1,06 (0,03) 135 000 (4 000) 0,00 2008-07-03
Odlewnie Polskie SA 131 000 (4 000) 1,03 (0,04) 131 000 (4 000) 0,00 2008-07-02
Walczyk Leszek 492 683 3,93 (1,55) 492 683 3,93 (1,55) 2008-07-01
Walczyk Leszek 492 683 2,38 (-1,49) 492 683 2,38 (-1,53) 2008-07-01
Walczyk Leszek 492 683 (5 000) 3,87 (0,04) 492 683 (5 000) 3,91 (0,05) 2008-07-01
Odlewnie Polskie SA 127 000 (4 000) 0,99 (0,03) 127 000 (4 000) 0,00 2008-07-01
Odlewnie Polskie SA 123 000 (111 000) 0,96 (0,87) 123 000 (3 000) 0,00 2008-06-30
Odlewnie Polskie SA 12 000 (-108 000) 0,09 (-0,85) 120 000 0,00 2008-06-27
Odlewnie Polskie SA 120 000 (3 000) 0,94 (0,02) 120 000 (3 000) 0,00 2008-06-27
Odlewnie Polskie SA 117 000 (3 000) 0,92 (0,03) 117 000 (3 000) 0,00 2008-06-26
Walczyk Leszek 487 683 (5 000) 3,83 (0,04) 487 683 (5 000) 3,86 (0,07) 2008-06-25
Odlewnie Polskie SA 114 000 (2 000) 0,89 (0,01) 114 000 (2 000) 0,00 2008-06-25
Odlewnie Polskie SA 112 000 (2 000) 0,88 (0,02) 112 000 (2 000) 0,00 2008-06-24
Odlewnie Polskie SA 110 000 (1 500) 0,86 (0,01) 110 000 (1 500) 0,00 2008-06-20
Odlewnie Polskie SA 108 500 (1 500) 0,85 (0,01) 108 500 (1 500) 0,00 2008-06-19
Odlewnie Polskie SA 107 000 (1 500) 0,84 (0,02) 107 000 (1 500) 0,00 2008-06-18
Odlewnie Polskie SA 105 500 (1 500) 0,82 (0,01) 105 500 (1 500) 0,00 2008-06-17
Odlewnie Polskie SA 104 000 (1 500) 0,81 (0,01) 104 000 (1 500) 0,00 2008-06-16
Odlewnie Polskie SA 102 500 (1 500) 0,80 (0,01) 102 500 (1 500) 0,00 2008-06-12
Odlewnie Polskie SA 101 000 (1 000) 0,79 (0,01) 101 000 (1 000) 0,00 2008-06-11
Odlewnie Polskie SA 100 000 (20 001) 0,78 (0,16) 100 000 (20 001) 0,00 2008-05-30
Odlewnie Polskie SA 79 999 (29 999) 0,62 (0,23) 79 999 (29 999) 0,00 2008-05-29
Odlewnie Polskie SA 50 000 (3 000) 0,39 (0,03) 50 000 (3 000) 0,00 2008-05-19
Odlewnie Polskie SA 47 000 (25 985) 0,36 (0,20) 47 000 (25 985) 0,00 2008-05-16
Odlewnie Polskie SA 21 015 (19 477) 0,16 (0,15) 21 015 (19 477) 0,00 2008-05-14
Odlewnie Polskie SA 1 538 (1 300) 0,01 (0,01) 1 538 (1 300) 0,00 2008-05-13
Odlewnie Polskie SA 238 (-17 666) 0,00 (-0,14) 238 (-17 666) 0,00 2008-05-12
Odlewnie Polskie SA 17 904 (6 675) 0,14 (0,06) 17 904 (6 675) 0,00 2008-05-09
Odlewnie Polskie SA 11 229 0,08 11 229 0,00 2008-05-08
Walczyk Leszek 482 683 (5 000) 3,79 (0,04) 482 683 (5 000) 3,79 (0,04) 2007-11-15
Walczyk Leszek 477 683 (5 000) 3,75 (0,04) 477 683 (5 000) 3,75 (0,04) 2007-11-08
Walczyk Leszek 472 683 (10 000) 3,71 (0,08) 472 683 (10 000) 3,71 (0,08) 2007-08-17
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 44,29 (17,47) 5 543 000 44,29 (17,47) 2007-04-21
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 26,82 (-16,77) 5 543 000 26,82 (-16,77) 2007-04-21
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 (143 000) 43,59 (1,12) 5 543 000 (143 000) 43,59 (1,12) 2007-04-21
OP Invest sp. z o.o. 5 400 000 (-143 000) 42,47 (-0,52) 5 400 000 (-143 000) 42,47 (-0,52) 2007-04-11
Opera TFI SA 513 004 (-126 969) 4,03 (-1,00) 513 004 (-126 969) 4,03 (-1,00) 2007-02-09
Walczyk Leszek 462 683 3,63 462 683 3,63 2006-11-03
Opera TFI SA 639 973 5,03 639 973 5,03 2006-05-04
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 (-765 000) 42,99 (-6,62) 5 543 000 (-765 000) 42,99 (-6,62) 2006-04-21
Walczyk Leszek 462 683 (7 000) 3,63 (0,05) 462 683 (7 000) 3,63 (0,05) 2005-10-13
Walczyk Leszek 455 683 (10 000) 3,58 (0,08) 455 683 (10 000) 3,58 (0,08) 2005-09-15
Walczyk Leszek 445 683 (12 890) 3,50 (0,10) 445 683 (12 890) 3,50 (0,10) 2005-06-30
Deutsche Bank AG 581 683 4,57 581 683 4,57 2005-01-20
Walczyk Leszek 432 793 (-12 890) 3,40 (-1,99) 432 793 (-12 890) 3,40 (-1,99) 2004-12-30
OP Invest sp. z o.o. 6 308 000 (765 000) 49,61 (6,02) 6 308 000 49,61 2004-12-30
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 43,59 6 308 000 (765 000) 49,61 (6,02) 2004-12-30
OP Invest sp. z o.o. 5 543 000 (135 000) 43,59 (-21,85) 5 543 000 (135 000) 43,59 (-21,85) 2004-12-30
OP Invest sp. z o.o. 5 408 000 (-1 200 000) 65,44 (-14,52) 5 408 000 (-1 200 000) 65,44 (-16,52) 2004-10-19
OP Invest sp. z o.o. 6 608 000 (-165 181) 79,96 (-2,00) 6 608 000 (-165 181) 81,96 2004-08-05
OP Invest sp. z o.o. 6 773 181 81,96 6 773 181 81,96 2004-04-13
Walczyk Leszek 445 683 (12 890) 5,39 (0,16) 445 683 (12 890) 5,39 (0,16) 2002-07-18
Walczyk Leszek 432 793 5,23 432 793 5,23 2002-07-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2022-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-10-31 Asymilacja akcji seria E
1998-11-20 Asymilacja akcji seria A
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.