3,7400 zł
0,54% 0,0200 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Komunikaty spółki - ODLEWNIE

Wyniki finansowe
Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019
Wyniki finansowe
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ
Rezygnacja osoby nadzorującej
Wypłata dywidendy
Zawiadomienie o zmianie udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.
Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych
Przyjęcie oferty sprzedaży akcji złożonej przez akcjonariusza w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu
Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.