6,1800 zł
1,31% 0,0800 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Komunikaty spółki - ODLEWNIE

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2020
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.