7,3800 zł
1,10% 0,0800 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Komunikaty spółki - ODLEWNIE

Wyniki finansowe
Zmiany w Zarządzie Spółki
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania raporu okresowego za I półrocze 2022 roku
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 4 lipca 2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Powołanie Zarządu Spółki
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na ZWZ spółki w dniu 19 maja 2022 roku
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 rok
Uchwały podjete na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2022 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.