6,2000 zł
-1,59% -0,1000 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Komunikaty spółki - ODLEWNIE

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok
Wyniki finansowe
Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2020
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Zmiana postanowienia o zabezpieczenie roszczenia o uchylenie uchwał
Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2021 roku
Korekta Raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku
ODLEWNIE -1,59% 6,20
2021-06-22 15:30:35

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.