3,2600 zł
1,87% 0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Komunikaty spółki - NANOGROUP

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 31.08.2020 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 31.08.2020 r.
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok
Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Korekta opublikowanego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za 1Q 2020
Przebieg Scientific Advice prowadzonych przez spółkę zależną NanoVelos S.A.
Wyniki finansowe
Podpisanie umowy na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Wyniki badań porównawczych płynu perfuzyjnego
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
NANOGROUP 1,87% 3,26
2020-09-28 13:29:29

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.