3,3800 zł
12,67% 0,3800 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Komunikaty spółki - NANOGROUP

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2019-2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 27.06.2019 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 27.06.2019 r.
Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Wyniki finansowe
Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do komitetu audytu.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wypowiedzenie Spółkom zależnym od Emitenta umów najmu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 12.02.2019 roku
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NanoGroup S.A. w dniu 12.02.2019 r.
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.