4,2500 zł
-0,70% -0,0300 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)

Komunikaty spółki - MOSTALZAB

Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o zbyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przedsiębiorstwa
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.
Informacja o wynikach skupu akcji własnych Spółki
Wyniki finansowe
Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za trzy kwartały 2023 r.
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
Podjęcie przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
Zawarcie przez spółkę zależną listu intencyjnego z Air Liquide Global E&C Solution Poland S.A.
Zawarcie umowy przez konsorcjum, którego liderem jest spółka zależna Emitenta
MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.