1,7450 zł
-0,29% -0,0050 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)

Komunikaty spółki - MOSTALZAB

Otrzymanie pisma w sprawie rozwiązania kontraktu
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions Poland
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską
Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2021 r.
Aktualizacja informacji w sprawie sporu z Wood Environment & Infrastructure Solutions
Zwiększenie wartości umowy zawartej przez spółkę zależną
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Bytomiu
Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
Informacja o zbyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.