1,7500 zł
-2,78% -0,0500 zł
Mostostal Zabrze S.A. (MSZ)

Akcjonariat - MOSTALZAB

Dane ogólne

Kapitalizacja: 130 489 220,75 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 74 565 269 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 577 184
Liczba głosów na WZA: 74 565 269 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,33%
Kapitał akcyjny: 149 130 538,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 577 184
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jędrzejewski Krzysztof poprzez KMW Investment sp. z o.o. 24 646 822 (33,00%) 24 646 822 (33,00%) 2020-08-07 RAF, HPS
Quercus TFI SA 3 930 362 (5,27%) 3 930 362 (5,27%) 2021-11-16 ULM, MEX, ALI, IPE, BBD, SEN, ZMT, TRN, SKH, PNT, CPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja emisji dla wierzycieli seria B 20 562 716
20 562 716,00
1,00 1,00 149 130 538
149 130 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-20
2008-09-08
pozostałe obligacje wykupiono i umorzono

KDPW:
KRS:
GPW:


zamiana 50 obligacji na 230 900 akcji
1,00 13 326 660
13 326 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-26
1998-07-10
I emisja - założyciele 1992-08-25 68 000
3 400 000,00
50,00 50,00 68 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-09-13
1992-10-30
2001-01-31
II emisja - prawo poboru, pracownicy 1994-02-05 111 200
5 560 000,00
50,00 50,00 179 200
8 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-03-25
1994-06-05
III emisja B - publiczna subskrypcja 1994-03-26 667 880
8 682 440,00
2,00 13,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1994-06-05
III emisja A - Mostostal Export SA 1994-03-26 100 000
900 000,00
2,00 9,00 5 247 880
10 495 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-06-01
1994-08-10
1996-04-15
split 1:25 1994-03-26
2,00 4 480 000
8 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-05-23
split 1:2 1994-07-30
1,00 10 495 760
10 495 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-08-11
IV emisja - publiczna subskrypcja 1996-04-24 2 600 000
25 350 000,00
1,00 9,75 13 095 760
13 095 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-12-23
1997-03-21
V emisja - za obligacje zamienne 1997-06-21 2 000 000
1,00 15 096 000
15 096 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VI emisja - publiczna subskrypcja 1999-03-27 7 000 000
89 250 000,00
1,00 12,75 20 326 660
20 326 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-06-28
2000-08-23
kapitał docelowy 2001-12-12 15 244 000
1,00 35 571 000
35 571 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VII emisja A - wierzyciele 2006-05-12 77 751 172
77 751 172,00
1,00 1,00 98 077 832
98 077 832,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-21
2007-05-07
VII emisja B - wierzyciele 2006-05-12 20 562 716
20 562 716,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VII emisja C - prawo poboru 2:3 2006-05-12 30 489 990
60 979 980,00
1,00 2,00 128 567 822
128 567 822,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-28
2006-12-29
2007-01-12
VIII emisja - inwestor branżowy 2008-06-30 14 913 050
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z SMS Pro sp. z o.o. i Mostostal Zabrze ZTSSiUS sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-22
zmiana firmy z Mostostal Zabrze - Holding SA na Mostostal Zabrze SA 2013-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
scalenie akcji 2:1 2019-07-29
2,00 74 565 269
149 130 538,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 967 869 (-446 902) 3,98 (-0,60) 2 967 869 (-446 902) 3,98 (-0,60) 2021-09-09
Quercus TFI SA 3 414 771 (-293 439) 4,58 (-0,39) 3 414 771 (-293 439) 4,58 (-0,39) 2021-01-25
Quercus TFI SA fundusze 3 708 210 4,97 3 708 210 4,97 2020-12-03
Quercus TFI SA fundusze 3 708 210 (-206 933) 4,97 (-0,28) 3 708 210 (-206 933) 4,97 (-0,28) 2020-12-02
Quercus TFI SA fundusze 3 915 143 (-3 704 827) 5,25 (0,14) 3 915 143 (-3 704 827) 5,25 (0,14) 2020-09-14
Jędrzejewski Krzysztof bezpośrednio, wraz z KMW Investment sp. z o.o. 24 646 822 (-22 965 541) 33,05 (1,12) 24 646 822 (-22 965 541) 33,05 (1,12) 2020-07-30
Quercus TFI SA fundusze 7 619 970 (3 809 985) 5,11 7 619 970 (3 809 985) 5,11 2019-05-28
Quercus TFI SA fundusze 3 809 985 5,11 3 809 985 5,11 2019-05-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi; ZWZ 47 612 363 (23 806 181) 31,93 47 612 363 (23 806 181) 31,93 2019-04-25
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi; ZWZ 23 806 182 (-22 788 084) 31,93 (0,69) 23 806 182 (-22 788 084) 31,93 (0,69) 2019-04-25
TFI PZU SA portfele 2 479 985 1,66 2 479 985 1,66 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-1 574 387) 0,00 (-1,06) 0 (-1 574 387) 0,00 (-1,06) 2018-06-30
NN OFE 5 043 675 (-3 750 000) 3,38 (-2,52) 5 043 675 (-3 750 000) 3,38 (-2,52) 2018-05-02
NN OFE 8 793 675 (-9 490 774) 5,90 (-6,36) 8 793 675 (-9 490 774) 5,90 (-6,36) 2018-04-30
PTE Aegon SA Aegon OFE 6 910 358 (-1 894 243) 4,63 (-1,27) 6 910 358 (-1 894 243) 4,63 (-1,27) 2018-04-26
Santander TFI SA portfele 1 574 387 1,06 1 574 387 1,06 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 8 804 601 5,90 (0,90) 8 804 601 5,90 (0,90) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 8 804 601 5,00 8 804 601 5,00 2017-09-01
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi; ZWZ 46 594 266 (42 983) 31,24 (0,03) 46 594 266 (42 983) 31,24 (0,03) 2017-06-21
NN OFE 18 284 449 (-3 036 597) 12,26 (-2,04) 18 284 449 (-3 036 597) 12,26 (-2,04) 2017-03-13
NN OFE 21 321 046 (-3 678 954) 14,30 (-2,46) 21 321 046 (-3 678 954) 14,30 (-2,46) 2017-03-08
NN OFE wraz z DFE, WZA 25 000 000 (2 434 842) 16,76 (1,63) 25 000 000 (2 434 842) 16,76 (1,14) 2016-01-20
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 46 551 283 (1 538 231) 31,21 (1,03) 46 551 283 (1 538 231) 31,21 (0,05) 2015-09-30
Government of Norway 7 445 575 4,99 (0,99) 7 445 575 4,99 (0,99) 2015-06-12
Government of Norway 7 445 575 (-139 176) 4,00 (-1,08) 7 445 575 (-139 176) 4,00 (-1,08) 2015-06-12
Government of Norway 7 584 751 5,08 7 584 751 5,08 2015-05-05
Government of Norway 7 584 751 (240 000) 5,08 (0,16) 7 584 751 (240 000) 5,08 (0,16) 2015-05-05
Government of Norway 7 344 751 (-277 035) 4,92 (-0,19) 7 344 751 (-277 035) 4,92 (-0,19) 2015-01-21
Government of Norway 7 621 786 5,11 7 621 786 5,11 2014-05-07
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 4 250 000 (-3 209 383) 2,84 (-2,16) 4 250 000 (-3 209 383) 2,84 (-2,16) 2013-12-05
Mostostal Zabrze SA 0 (-4 714 500) 0,00 (-3,16) 0 (-4 714 500) 0,00 2013-12-02
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 7 459 383 (-544 197) 5,00 (-0,36) 7 459 383 (-544 197) 5,00 (-0,54) 2013-11-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 45 013 052 (116 661) 30,18 (0,08) 45 013 052 (116 661) 31,16 (0,08) 2013-07-12
Skarbiec TFI SA z podmiotami powiązanymi 8 003 580 5,36 8 003 580 5,54 2013-07-05
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 6 739 903 (-6 470 140) 4,51 (-4,34) 6 739 903 (-6 470 140) 4,66 (-4,48) 2013-06-17
NN OFE wraz z DFE 22 565 158 (1 680 478) 15,13 (1,13) 22 565 158 (1 680 478) 15,62 (1,16) 2013-04-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 13 210 043 (-31 155 503) 8,85 (-20,89) 13 210 043 (-31 155 503) 9,14 (-21,58) 2013-03-05
NN OFE 20 884 680 (3 567 129) 14,00 (2,39) 20 884 680 (3 567 129) 14,46 (2,47) 2013-02-15
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 44 365 546 (35 302 056) 29,74 (23,67) 44 365 546 (35 302 056) 30,72 (24,45) 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 9 063 490 (-8 587 538) 6,07 (-5,76) 9 063 490 (-8 587 538) 6,27 (-5,95) 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 17 651 028 (-9 063 490) 11,83 (-6,08) 17 651 028 (-9 063 490) 12,22 (-6,27) 2013-02-06
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 26 714 518 (-1 550 000) 17,91 (-1,04) 26 714 518 (-1 550 000) 18,49 (-1,08) 2012-11-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 28 264 518 (-870 000) 18,95 (-0,58) 28 264 518 (-870 000) 19,57 (-0,60) 2012-10-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 29 134 518 (-600 000) 19,53 (-0,40) 29 134 518 (-600 000) 20,17 (-0,41) 2012-09-27
NN OFE 17 317 551 (3 000 000) 11,61 (2,01) 17 317 551 (3 000 000) 11,99 (2,08) 2012-09-14
NN OFE 14 317 551 (3 817 551) 9,60 (2,56) 14 317 551 (3 817 551) 9,91 (2,64) 2012-09-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 29 734 518 (-3 000 000) 19,93 (-2,02) 29 734 518 (-3 000 000) 20,58 (-2,08) 2012-09-06
Farmus Eliza 1 803 096 (17 495) 1,20 (0,01) 1 803 096 (17 495) 1,24 (0,01) 2012-09-06
NN OFE 10 500 000 (1 600 000) 7,04 (1,08) 10 500 000 (1 600 000) 7,27 (1,31) 2012-08-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 32 734 518 (-4 176 355) 21,95 (-2,80) 32 734 518 (-4 176 355) 22,66 (-2,89) 2012-08-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 44 896 391 (203 900) 30,10 (0,14) 44 896 391 (203 900) 31,08 (0,14) 2012-08-26
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 44 692 491 (1 426 208) 29,96 (0,95) 44 692 491 (1 426 208) 30,94 (0,99) 2012-08-25
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 43 266 283 (18 566) 29,01 (0,02) 43 266 283 (18 566) 29,95 (0,01) 2012-08-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 43 247 717 (842 928) 28,99 (0,56) 43 247 717 (842 928) 29,94 (0,58) 2012-08-08
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 36 910 873 (-2 745 000) 24,75 (-1,84) 36 910 873 (-2 745 000) 25,55 (-1,90) 2012-07-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 42 404 789 (2 846 213) 28,43 (1,91) 42 404 789 (2 846 213) 29,36 (1,97) 2012-07-19
Farmus Eliza 1 785 601 (18 700) 1,19 (0,01) 1 785 601 (18 700) 1,23 (0,01) 2012-07-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 39 558 576 (1 056 205) 26,52 (0,71) 39 558 576 (1 056 205) 27,39 (0,73) 2012-07-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 39 655 873 (-3 906 258) 26,59 (-2,62) 39 655 873 (-3 906 258) 27,45 (-2,71) 2012-07-04
Farmus Eliza 1 766 901 (14 270) 1,18 (0,01) 1 766 901 (14 270) 1,22 (0,01) 2012-07-04
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 43 562 131 (-3 500 000) 29,21 (-2,34) 43 562 131 (-3 500 000) 30,16 (-2,42) 2012-06-19
Farmus Eliza 1 752 631 (-796 598) 1,17 (-0,53) 1 752 631 (-796 598) 1,21 (-0,55) 2012-06-19
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 38 502 371 (4 000 067) 25,81 (2,68) 38 502 371 (4 000 067) 26,66 (2,77) 2012-06-15
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 34 502 304 (410 646) 23,13 (0,27) 34 502 304 (410 646) 23,89 (0,29) 2012-05-22
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 47 062 131 (-3 100 000) 31,55 (-2,08) 47 062 131 (-3 100 000) 32,58 (-2,15) 2012-05-16
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 34 091 658 (3 526 687) 22,86 (2,37) 34 091 658 (3 526 687) 23,60 (2,44) 2012-05-10
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 564 971 (-426 687) 20,49 (-0,29) 30 564 971 (-426 687) 21,16 (-0,30) 2012-05-09
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 991 658 (977 100) 20,78 (0,66) 30 991 658 (977 100) 21,46 (0,68) 2012-05-09
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 50 162 131 (-100 000) 33,63 (-0,07) 50 162 131 (-100 000) 34,73 (-0,07) 2012-04-17
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 50 262 131 (-3 500 000) 33,70 (-2,35) 50 262 131 (-3 500 000) 34,80 (-2,42) 2012-03-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 30 014 558 (3 500 000) 20,12 (2,35) 30 014 558 (3 500 000) 20,78 (2,43) 2012-03-29
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 26 514 558 (321 987) 17,77 (0,21) 26 514 558 (321 987) 18,35 (0,22) 2012-03-27
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 53 762 131 (-4 045 500) 36,05 (-2,71) 53 762 131 (-4 045 500) 37,22 (-2,80) 2012-02-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 26 192 571 (3 000 000) 17,56 (2,01) 26 192 571 (3 000 000) 18,13 (2,08) 2012-02-27
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 23 192 571 (2 177 330) 15,55 (1,46) 23 192 571 (2 177 330) 16,05 (1,50) 2012-02-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 57 807 631 (-2 500 000) 38,76 (-1,67) 57 807 631 (-2 500 000) 40,02 (-1,73) 2012-01-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 60 307 631 (-2 500 000) 40,43 (-1,68) 60 307 631 (-2 500 000) 41,75 (-1,74) 2011-12-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 21 015 241 (2 500 000) 14,09 (1,68) 21 015 241 (2 500 000) 14,55 (1,73) 2011-12-28
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 18 515 241 (545 715) 12,41 (0,37) 18 515 241 (545 715) 12,82 (0,38) 2011-12-27
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 17 969 526 (226 795) 12,04 (0,15) 17 969 526 (226 795) 12,44 (0,16) 2011-11-25
Duda Jan 65 000 0,00 (-0,04) 65 000 0,00 (-0,04) 2011-11-24
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 62 807 631 (-5 650 000) 42,11 (-3,79) 62 807 631 (-5 650 000) 43,49 (-3,91) 2011-10-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 17 742 731 (9 500 000) 11,89 (6,37) 17 742 731 (9 500 000) 12,28 (6,58) 2011-10-21
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotami powiązanymi 8 242 731 (780 437) 5,52 (0,52) 8 242 731 (780 437) 5,70 (0,54) 2011-10-19
Jędrzejewski Krzysztof 7 462 294 (67 794) 5,00 (0,05) 7 462 294 (67 794) 5,16 (0,04) 2011-10-03
Sanocka Maria 25 800 0,00 (-0,01) 25 800 0,00 (-0,01) 2011-09-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 68 457 631 (-2 391 000) 45,90 (-1,60) 68 457 631 (-2 391 000) 47,40 (-1,65) 2011-09-30
Farmus Eliza 2 549 229 (-320 270) 1,70 (-0,22) 2 549 229 (-320 270) 1,76 (-0,22) 2011-09-30
Farmus Eliza 2 869 499 (-66 400) 1,92 (-0,04) 2 869 499 (-66 400) 1,98 (-0,05) 2011-09-23
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 7 394 500 (-2 209 383) 4,95 (-1,48) 7 394 500 (-2 209 383) 5,12 (-1,53) 2011-07-22
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 9 603 883 (65 000) 6,43 (0,04) 9 603 883 (65 000) 6,65 (0,05) 2011-07-21
Farmus Eliza 2 935 899 (-70 000) 1,96 (-0,05) 2 935 899 (-70 000) 2,03 (-0,05) 2011-07-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 848 631 (-5 000 000) 47,50 (-3,36) 70 848 631 (-5 000 000) 49,05 (-3,47) 2011-05-13
Jędrzejewski Krzysztof wraz z podmiotem powiązanym 9 538 883 (5 000 000) 6,39 (3,35) 9 538 883 (5 000 000) 6,60 (3,46) 2011-05-13
Jędrzejewski Krzysztof 4 538 883 3,04 4 538 883 3,14 2011-05-12
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 848 631 (-3 374 000) 50,86 (-2,26) 75 848 631 (-3 374 000) 52,52 (-1,67) 2011-03-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 714 500 (177 500) 3,16 (0,12) 4 714 500 (177 500) 0,00 2011-03-22
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 537 000 (139 000) 3,04 (0,10) 4 537 000 (139 000) 0,00 2011-03-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 398 000 (151 000) 2,94 (0,10) 4 398 000 (151 000) 0,00 2011-03-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 247 000 (78 000) 2,84 (0,05) 4 247 000 (78 000) 0,00 2011-03-14
Farmus Eliza 3 005 899 (-1 328 000) 2,01 (-0,89) 3 005 899 (-1 328 000) 2,08 (-0,89) 2011-03-11
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 169 000 (112 000) 2,79 (0,07) 4 169 000 (112 000) 0,00 2011-03-10
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 4 057 000 (123 000) 2,72 (0,09) 4 057 000 (123 000) 0,00 2011-03-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 934 000 (140 000) 2,63 (0,09) 3 934 000 (140 000) 0,00 2011-03-04
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 794 000 (131 000) 2,54 (0,09) 3 794 000 (131 000) 0,00 2011-03-02
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 663 000 (95 000) 2,45 (0,06) 3 663 000 (95 000) 0,00 2011-02-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 568 000 (127 000) 2,39 (0,09) 3 568 000 (127 000) 0,00 2011-02-24
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 441 000 (99 000) 2,30 (0,06) 3 441 000 (99 000) 0,00 2011-02-21
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 342 000 (97 000) 2,24 (0,07) 3 342 000 (97 000) 0,00 2011-02-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 245 000 (106 000) 2,17 (0,07) 3 245 000 (106 000) 0,00 2011-02-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 139 000 (97 000) 2,10 (0,07) 3 139 000 (97 000) 0,00 2011-02-14
Farmus Eliza 4 333 899 (206 457) 2,90 (0,14) 4 333 899 (206 457) 2,97 (0,15) 2011-02-11
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 3 042 000 (95 000) 2,03 (0,06) 3 042 000 (95 000) 0,00 2011-02-10
Farmus Eliza 4 127 442 (390 995) 2,76 (0,26) 4 127 442 (390 995) 2,82 (0,27) 2011-02-09
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 79 222 631 (1 499 300) 53,12 (1,01) 79 222 631 (1 499 300) 54,19 (2,08) 2011-02-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 947 000 (55 000) 1,97 (0,04) 2 947 000 (55 000) 0,00 2011-02-08
Farmus Eliza 3 736 447 (-214 969) 2,50 (-0,14) 3 736 447 (-214 969) 2,55 (-0,15) 2011-02-08
Farmus Eliza 3 951 416 (-1 400 316) 2,64 (-0,94) 3 951 416 (-1 400 316) 2,70 (-0,88) 2011-02-08
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 892 000 (68 000) 1,93 (0,04) 2 892 000 (68 000) 0,00 2011-02-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 824 000 (92 000) 1,89 (0,06) 2 824 000 (92 000) 0,00 2011-02-01
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 732 000 (132 000) 1,83 (0,09) 2 732 000 (132 000) 0,00 2011-01-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 600 000 (145 000) 1,74 (0,10) 2 600 000 (145 000) 0,00 2011-01-26
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 455 000 (55 000) 1,64 (0,04) 2 455 000 (55 000) 0,00 2011-01-24
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 400 000 (73 000) 1,60 (0,04) 2 400 000 (73 000) 0,00 2011-01-20
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 327 000 (47 000) 1,56 (0,04) 2 327 000 (47 000) 0,00 2011-01-18
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 280 000 (105 000) 1,52 (0,07) 2 280 000 (105 000) 0,00 2011-01-17
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 175 000 (158 000) 1,45 (0,10) 2 175 000 (158 000) 0,00 2011-01-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 2 017 000 (49 000) 1,35 (0,04) 2 017 000 (49 000) 0,00 2011-01-10
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 968 000 (122 000) 1,31 (0,08) 1 968 000 (122 000) 0,00 2011-01-05
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 846 000 (133 000) 1,23 (0,09) 1 846 000 (133 000) 0,00 2011-01-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 713 000 (132 000) 1,14 (0,08) 1 713 000 (132 000) 0,00 2010-12-30
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 581 000 (95 000) 1,06 (0,07) 1 581 000 (95 000) 0,00 2010-12-28
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 486 000 (109 000) 0,99 (0,07) 1 486 000 (109 000) 0,00 2010-12-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 377 000 (49 320) 0,92 (0,03) 1 377 000 (49 320) 0,00 2010-12-21
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 327 680 (92 680) 0,89 (0,07) 1 327 680 (92 680) 0,00 2010-12-17
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 235 000 (96 000) 0,82 (0,06) 1 235 000 (96 000) 0,00 2010-12-15
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 139 000 (80 000) 0,76 (0,05) 1 139 000 (80 000) 0,00 2010-12-13
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 1 059 000 (64 000) 0,71 (0,05) 1 059 000 (64 000) 0,00 2010-12-09
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 995 000 (47 000) 0,66 (0,03) 995 000 (47 000) 0,00 2010-12-07
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 948 000 (49 000) 0,63 (0,03) 948 000 (49 000) 0,00 2010-12-03
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 899 000 (47 000) 0,60 (0,03) 899 000 (47 000) 0,00 2010-12-01
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 852 000 (41 000) 0,57 (0,03) 852 000 (41 000) 0,00 2010-11-29
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 811 000 (40 000) 0,54 (0,03) 811 000 (40 000) 0,00 2010-11-25
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 771 000 (35 000) 0,51 (0,02) 771 000 (35 000) 0,00 2010-11-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 736 000 (71 000) 0,49 (0,05) 736 000 (71 000) 0,00 2010-11-19
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 665 000 (49 000) 0,44 (0,03) 665 000 (49 000) 0,00 2010-11-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 616 000 (49 000) 0,41 (0,03) 616 000 (49 000) 0,00 2010-11-05
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 567 000 (46 000) 0,38 (0,04) 567 000 (46 000) 0,00 2010-11-02
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 521 000 (41 000) 0,34 (0,02) 521 000 (41 000) 0,00 2010-10-27
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 480 000 (59 000) 0,32 (0,04) 480 000 (59 000) 0,00 2010-10-20
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 421 000 (52 000) 0,28 (0,04) 421 000 (52 000) 0,00 2010-10-14
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 369 000 (48 000) 0,24 (0,03) 369 000 (48 000) 0,00 2010-10-07
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 321 000 (34 000) 0,21 (0,02) 321 000 (34 000) 0,00 2010-09-23
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 287 000 (30 000) 0,19 (0,02) 287 000 (30 000) 0,00 2010-09-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 257 000 (35 000) 0,17 (0,03) 257 000 (35 000) 0,00 2010-09-13
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 222 000 (33 000) 0,14 (0,02) 222 000 (33 000) 0,00 2010-08-31
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 189 000 (35 078) 0,12 (0,02) 189 000 (35 078) 0,00 2010-08-16
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 153 922 (29 922) 0,10 (0,02) 153 922 (29 922) 0,00 2010-08-12
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 124 000 (84 000) 0,08 (0,06) 124 000 (84 000) 0,00 2010-07-06
Mostostal Zabrze SA zakup akcji własnych 40 000 0,02 40 000 0,00 2010-06-16
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 77 723 331 (500 000) 52,11 (0,33) 77 723 331 (500 000) 52,11 (0,33) 2010-03-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 77 223 331 (551 207) 51,78 (0,37) 77 223 331 (551 207) 51,78 (0,37) 2010-03-12
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 672 124 (50 258) 51,41 (0,04) 76 672 124 (50 258) 51,41 (0,04) 2010-01-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 621 866 (40 251) 51,37 (0,02) 76 621 866 (40 251) 51,37 (0,02) 2010-01-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 581 615 (43 061) 51,35 (0,03) 76 581 615 (43 061) 51,35 (0,03) 2010-01-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 538 554 (52 167) 51,32 (0,04) 76 538 554 (52 167) 51,32 (0,04) 2010-01-04
Farmus Eliza 5 351 732 (-1 085 065) 3,58 (-0,73) 5 351 732 (-1 085 065) 3,58 (-0,73) 2009-10-23
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 486 387 (102 473) 51,28 (0,07) 76 486 387 (102 473) 51,28 (0,07) 2009-08-31
Farmus Eliza 6 436 797 4,31 6 436 797 4,31 2009-08-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 383 914 (241 034) 51,21 (0,16) 76 383 914 (241 034) 51,21 (0,16) 2009-08-10
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 142 880 (121 094) 51,05 (0,08) 76 142 880 (121 094) 51,05 (0,08) 2009-08-05
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 76 021 786 (374 817) 50,97 (0,25) 76 021 786 (374 817) 50,97 (0,25) 2009-07-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 646 969 (470 719) 50,72 (0,32) 75 646 969 (470 719) 50,72 (0,32) 2009-07-22
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 176 250 (72 101) 50,40 (0,04) 75 176 250 (72 101) 50,40 (0,04) 2009-06-08
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 104 149 (70 106) 50,36 (0,05) 75 104 149 (70 106) 50,36 (0,05) 2009-06-01
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 75 034 043 (125 497) 50,31 (0,08) 75 034 043 (125 497) 50,31 (0,08) 2009-05-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 908 546 (70 347) 50,23 (0,05) 74 908 546 (70 347) 50,23 (0,05) 2009-03-13
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 838 199 (1 804 469) 50,18 (1,21) 74 838 199 (1 804 469) 50,18 (1,21) 2009-03-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 73 033 730 (-1 374 000) 48,97 (-0,92) 73 033 730 (-1 374 000) 48,97 (-0,92) 2008-11-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 407 730 (-137 095) 49,89 (-0,09) 74 407 730 (74 407 660) 49,89 (-0,09) 2008-11-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 544 825 (-115 203) 49,98 (-0,08) 70 (-74 659 958) 49,98 (-0,08) 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 74 660 028 (1 698 000) 50,06 (1,14) 74 660 028 (1 698 000) 50,06 (1,14) 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 962 028 (115 203) 48,92 (0,08) 72 962 028 (115 203) 48,92 (0,08) 2008-10-31
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 846 825 (139 700) 48,84 (0,09) 72 846 825 (139 700) 48,84 (0,09) 2008-10-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 707 125 (115 695) 48,75 (0,08) 72 707 125 (115 695) 48,75 (0,08) 2008-10-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 591 430 (106 743) 48,67 (0,07) 72 591 430 (106 743) 48,67 (0,07) 2008-10-17
Sanocka Maria 25 800 (11 000) 0,01 (0,01) 25 800 (11 000) 0,01 (0,01) 2008-10-09
Juchniewicz, Leszek Zenobiusz 7 200 0,00 7 200 0,00 2008-10-09
Juchniewicz, Leszek Zenobiusz 7 200 0,00 7 200 0,00 2008-10-09
Juchniewicz, Leszek Zenobiusz 7 200 0,00 7 200 0,00 2008-10-09
Duda Jan 65 000 (10 000) 0,04 65 000 (10 000) 0,04 2008-08-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 484 687 (80 383) 48,60 (0,05) 72 484 687 (80 383) 48,60 (0,05) 2008-07-30
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 404 304 (47 768) 48,55 (0,04) 72 404 304 (47 768) 48,55 (0,04) 2008-07-28
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 356 536 (73 740) 48,51 (0,05) 72 356 536 (73 740) 48,51 (0,05) 2008-07-23
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 72 282 796 (284 868) 48,46 (0,19) 72 282 796 (284 868) 48,46 (0,19) 2008-07-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 997 928 (82 648) 48,27 (0,05) 71 997 928 (82 648) 48,27 (0,05) 2008-07-17
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 915 280 (153 281) 48,22 (0,10) 71 915 280 (153 281) 48,22 (0,10) 2008-07-16
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 761 999 (89 644) 48,12 (0,06) 71 761 999 (89 644) 48,12 (0,06) 2008-07-14
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 672 355 (167 447) 48,06 (0,12) 71 672 355 (167 447) 48,06 (0,12) 2008-07-08
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 504 908 (139 767) 47,94 (0,09) 71 504 908 (139 767) 47,94 (0,09) 2008-07-04
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 365 141 (86 422) 47,85 (0,06) 71 365 141 (86 422) 47,85 (0,06) 2008-06-20
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 278 719 (174 271) 47,79 (0,12) 71 278 719 (174 271) 47,79 (0,12) 2008-06-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 71 104 448 (725 829) 47,67 (0,48) 71 104 448 (725 829) 47,67 (0,48) 2008-05-26
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 378 619 (100 087) 47,19 (0,07) 70 378 619 (100 087) 47,19 (0,07) 2008-03-18
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 278 532 (32 480) 47,12 (0,02) 70 278 532 (32 480) 47,12 (0,02) 2008-03-11
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 246 052 (76 830) 47,10 (0,05) 70 246 052 (76 830) 47,10 (0,05) 2008-03-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 169 222 (42 097) 47,05 (0,03) 70 169 222 (42 097) 47,05 (0,03) 2008-03-03
NN OFE 8 900 000 5,96 8 900 000 5,96 (-0,20) 2008-02-29
NN OFE 8 900 000 (1 511 487) 5,96 (1,01) 8 900 000 (1 511 487) 6,16 (1,21) 2008-02-29
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 127 125 (52 916) 47,02 (0,04) 70 127 125 (52 916) 47,02 (0,04) 2008-01-14
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 70 074 209 (403 879) 46,98 (0,27) 70 074 209 (403 879) 46,98 (0,27) 2007-12-27
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 69 670 330 (73 835) 46,71 (0,05) 69 670 330 (73 835) 46,71 (0,05) 2007-12-21
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 69 596 495 (700 000) 46,66 (0,47) 69 596 495 (700 000) 46,66 (0,47) 2007-12-07
Opach Zbigniew wraz z Inwestycje II sp. z o.o. 68 896 495 (10 255 072) 46,19 (6,87) 68 896 495 (10 255 072) 46,19 (6,87) 2007-11-26
Opach Zbigniew 58 641 423 (245 054) 39,32 (0,17) 58 641 423 (245 054) 39,32 (0,17) 2007-11-09
Opach Zbigniew 58 396 369 (17 062 716) 39,15 (7,01) 58 396 369 (17 062 716) 39,15 (7,01) 2007-09-05
NN OFE 7 388 513 4,95 (-0,79) 7 388 513 4,95 (-0,79) 2007-08-23
NN OFE 7 388 513 (997 921) 5,74 (0,77) 7 388 513 (997 921) 5,74 (0,77) 2007-08-23
NN OFE 6 390 592 4,97 6 390 592 4,97 2007-08-22
Duda Jan 55 000 0,04 (0,01) 55 000 0,04 (0,01) 2007-08-06
Duda Jan 55 000 0,03 55 000 0,03 2007-08-06
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 333 653 32,14 (4,43) 41 333 653 32,14 (4,43) 2007-03-28
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 333 653 (97 597) 27,71 (-4,36) 41 333 653 (97 597) 27,71 (-4,36) 2007-03-28
Sanocka Maria 14 800 0,00 (-0,01) 14 800 0,00 (-0,01) 2007-02-19
Sanocka Maria 14 800 (8 880) 0,01 (-0,01) 14 800 (8 880) 0,01 (-0,01) 2007-02-19
Jędrzejewski Leszek 0 (-3 928 132) 0,00 (-7,73) 0 (-3 928 132) 0,00 (-7,73) 2007-02-19
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 236 056 (51 071) 32,07 (0,04) 41 236 056 (51 071) 32,07 (0,04) 2007-02-02
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 41 184 985 (780 206) 32,03 (0,61) 41 184 985 (780 206) 32,03 (0,61) 2007-01-26
Opach Zbigniew w tym 2473387 PDA 40 404 779 (38 543 680) 31,42 (22,27) 40 404 779 (38 543 680) 31,42 (22,27) 2006-12-29
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 6,50 (0,90) 8 366 061 6,50 (0,90) 2006-12-29
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 5,60 (0,60) 8 366 061 5,60 (0,60) 2006-12-29
Inwestycje II sp. z o.o. 8 366 061 (162 609) 5,00 (-1,38) 8 366 061 (162 609) 5,00 (-1,38) 2006-12-29
Jędrzejewski Leszek 3 928 132 7,73 (4,68) 3 928 132 7,73 (4,68) 2006-12-18
Jędrzejewski Leszek 3 928 132 3,05 3 928 132 3,05 2006-12-18
Sanocka Maria 5 920 0,02 (0,02) 5 920 0,02 (0,02) 2006-11-14
Sanocka Maria 5 920 0,00 5 920 0,00 2006-11-14
Inwestycje II sp. z o.o. w tym 5591334 PDA 8 203 452 6,38 (-33,97) 8 203 452 6,38 (-33,97) 2006-09-20
Inwestycje II sp. z o.o. w tym 5591334 PDA 8 203 452 (5 591 334) 40,35 (27,50) 8 203 452 (3 373 544) 40,35 (16,59) 2006-09-20
Grabiec Jarosław w tym 212937 PDA 354 895 1,74 (1,47) 354 895 1,74 (1,47) 2006-09-15
Grabiec Jarosław 354 895 0,27 (0,27) 354 895 0,27 (0,27) 2006-09-15
Grabiec Jarosław 354 895 (-4) 0,00 (-1,74) 354 895 (-4) 0,00 (-1,74) 2006-09-15
Grabiec Jarosław 354 899 (212 941) 1,74 (1,05) 354 899 (212 941) 1,74 (1,05) 2006-09-05
Inwestycje II sp. z o.o. 2 612 118 12,85 4 829 908 (2 217 790) 23,76 (10,91) 2006-08-24
Inwestycje II sp. z o.o. 2 612 118 (-2 217 790) 12,85 (-10,91) 2 612 118 (-2 217 790) 12,85 (-10,91) 2006-08-24
Inwestycje II sp. z o.o. 4 829 908 (-662 355) 23,76 (-3,25) 4 829 908 (-662 355) 23,76 (-3,25) 2006-07-04
Opach Zbigniew 1 861 099 9,15 (7,71) 1 861 099 9,15 (7,71) 2006-06-30
Opach Zbigniew 1 861 099 (-351 724) 1,44 (-9,44) 1 861 099 (-351 724) 1,44 (-9,44) 2006-06-30
Grabiec Jarosław 141 958 0,69 141 958 0,69 2006-06-30
Goj Jan 21 300 0,10 (0,09) 21 300 0,10 (0,09) 2006-06-30
Goj Jan 21 300 0,01 21 300 0,01 2006-06-30
Opach Zbigniew 2 212 823 (151 700) 10,88 (0,74) 2 212 823 (151 700) 10,88 (0,74) 2006-02-16
Opach Zbigniew 2 061 123 (61 123) 10,14 (0,31) 2 061 123 (61 123) 10,14 (0,31) 2005-11-23
Inwestycje II sp. z o.o. 5 492 263 (492 263) 27,01 (2,42) 5 492 263 (492 263) 27,01 (2,42) 2005-11-21
Opach Zbigniew 2 000 000 9,83 2 000 000 9,83 2005-10-05
Bank Handlowy SA 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,83) 0 (-2 000 000) 0,00 (-9,83) 2005-10-03
Inwestycje II sp. z o.o. 5 000 000 24,59 5 000 000 24,59 2005-05-13
Bank Handlowy SA 2 000 000 (-5 009 224) 9,83 (-24,65) 2 000 000 (-5 009 224) 9,83 (-24,65) 2005-05-13
Krezus SA 0 (-577 724) 0,00 (-2,84) 0 (-577 724) 0,00 (-2,84) 2003-02-05
Nietupski Krzysztof WZA 625 111 3,07 625 111 3,07 2002-10-29
Krezus SA WZA 577 724 2,84 577 724 2,84 2002-10-29
PZU SA ustanie zależności z NFI 0 (-1 298 984) 0,00 (-6,39) 0 (-1 298 984) 0,00 (-6,39) 2002-08-14
Aviva OFE Aviva Santander 819 964 (-304 042) 4,03 (-1,50) 819 964 (-304 042) 4,03 (-1,50) 2002-07-16
Aviva OFE Aviva Santander 1 124 006 5,53 1 124 006 5,53 2001-07-17
PZU SA z NFI Kwiatkowski SA 1 298 984 6,39 1 298 984 6,39 2001-05-28
PZU SA z NFI Kwiatkowski SA 1 298 984 6,39 1 298 984 6,39 2001-05-28
Bank Handlowy SA z podmiotami zależnymi 7 009 224 (9 224) 34,48 (0,04) 7 009 224 (9 224) 34,48 (0,04) 2000-10-20
Bank Handlowy SA 7 000 000 34,44 7 000 000 34,44 (13,81) 2000-06-28
Bank Handlowy SA 7 000 000 34,44 7 000 000 20,63 2000-06-28
Scudder, Stevens & Clark Inc. 1 200 000 9,16 1 200 000 4,50 1997-09-30
RTS Holding 1 200 000 9,16 1 200 000 4,50 1997-09-30
MSX Resources SA 1 155 115 8,82 1 155 115 4,33 1996-08-24
IntesaBci Holding International SA 629 733 4,81 629 733 2,36 1996-08-24
Robert Fleming Holdings Ltd. 590 315 4,51 590 315 2,21 1996-04-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-23 Split 2:1
2015-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-09-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2006-07-03 Prawo poboru 2:3
2003-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-08-19 Asymilacja po konwersji
2002-04-22 Asymilacja po konwersji
2002-01-21 Asymilacja po konwersji
2001-10-18 Asymilacja po konwersji
2001-07-18 Asymilacja po konwersji
2001-03-23 Asymilacja po konwersji
2001-01-31 Asymilacja akcji seria A
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2000-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-08-23 Asymilacja akcji VI emisja
1999-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1999-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1998-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1998-07-10 Asymilacja akcji V emisja (obligacje zamienne)
1997-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1997-03-21 Asymilacja akcji IV emisja
1996-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1996-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1996-04-15 Asymilacja akcji III emisja (A)
1995-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
1995-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
1995-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.