11,4500 zł
-1,29% -0,1500 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Komunikaty spółki - LOKUM

Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 lipca 2020 r. oraz projekty dokumentów
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wybór firmy audytorskiej
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.