4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)

Komunikaty spółki - IMPEXMET

Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Spółki
Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.
Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
Wyniki finansowe
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Impexmetal S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia akcji nabytych w drodze przymusowego wykupu akcji Impexmetal S.A.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.