4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)

Akcjonariat - IMPEXMET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 801 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 190 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 000 000
Liczba głosów na WZA: 190 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,79%
Kapitał akcyjny: 76 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 000 000
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne; NWZ 125 000 000 (65,78%) 125 000 000 (65,78%) 2019-08-29 BRS, ALC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji dobrowolne umorzenie -2 090 096
10,00 8 540 475
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-29
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-05-29 7 441 400
10,00 7 441 400
74 414 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1995-07-01
1997-06-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-12-24 3 189 171
114 810 156,00
10,00 36,00 10 630 571
106 305 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1997-04-30
1997-06-24
seria C - za obligacje zmienne emisja nie doszła do skutku 2002-12-02 7 972 928
235 201 376,00
10,00 29,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-07-23

split 1:25 renominacja akcji 2007-06-26
0,40 213 511 875
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-20
2007-09-06
połaczenie z Aluminium Konin-Impexmetal SA bez podwyższania kapitału 2008-04-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-30
umorzenie akcji asymilacja akcji serii A i B w serię A 2010-11-15 -13 511 875
0,40 200 000 000
80 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-19 -10 000 000
0,40 190 000 000
76 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 124 780 000 (970 000) 65,67 (0,51) 124 780 000 (970 000) 65,67 (0,51) 2019-05-16
Vienna OFE portfele 3 212 071 (-5 929) 1,69 3 212 071 (-5 929) 1,69 2018-12-31
NN OFE portfel 4 734 770 (-8 230) 2,49 4 734 770 (-8 230) 2,49 2018-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 123 810 000 (3 770 000) 65,16 (1,99) 123 810 000 (3 770 000) 65,16 (1,99) 2018-07-24
TFI PZU SA portfele 1 285 162 0,67 1 285 162 0,67 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 329 491 0,17 329 491 0,17 2018-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 120 040 000 (2 000 000) 63,17 (1,05) 120 040 000 (2 000 000) 63,17 (1,05) 2018-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 118 040 000 (401 679) 62,12 (3,31) 118 040 000 (401 679) 62,12 (3,31) 2018-03-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 117 638 321 58,81 (-3,10) 117 638 321 58,81 (-3,10) 2018-01-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 117 638 321 (2 001 344) 61,91 (4,10) 117 638 321 (2 001 344) 61,91 (4,10) 2018-01-07
Vienna OFE portfel 3 218 000 1,69 3 218 000 1,69 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 285 162 0,67 1 285 162 0,67 2017-12-31
NN OFE portfel 4 743 000 2,49 (2,49) 4 743 000 2,49 (2,49) 2017-12-31
Altus SA portfele 7 301 (-3 079 887) 0,00 (-1,54) 7 301 (-3 079 887) 0,00 (-1,54) 2017-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 115 636 977 (2 214 552) 57,81 (1,10) 115 636 977 (2 214 552) 57,81 (1,10) 2017-11-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 113 422 425 (550 000) 56,71 (0,28) 113 422 425 (550 000) 56,71 (0,28) 2017-11-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 112 872 425 (1 856 929) 56,43 (0,93) 112 872 425 (1 856 929) 56,43 (0,93) 2017-10-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 111 015 496 (478 354) 55,50 (0,24) 111 015 496 (478 354) 55,50 (0,24) 2017-09-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 537 142 (537 142) 55,26 (0,26) 110 537 142 (537 142) 55,26 (0,26) 2017-09-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 087 188 (-7 146 312) 1,54 (-3,57) 3 087 188 (-7 146 312) 1,54 (-3,57) 2017-07-19
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 233 500 5,11 10 233 500 5,11 2017-05-22
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 000 000 (-6 850 000) 55,00 (-3,42) 110 000 000 (-6 850 000) 55,00 (-3,42) 2017-01-25
NN OFE 0 (-16 105 263) 0,00 (-8,05) 0 (-16 105 263) 0,00 (-8,05) 2017-01-04
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 116 850 000 (2 460 000) 58,42 (1,23) 116 850 000 (2 460 000) 58,42 (1,23) 2016-07-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 114 390 000 (536 179) 57,19 (0,27) 114 390 000 (536 179) 57,19 (0,27) 2016-01-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 113 853 821 (2 401 400) 56,92 (1,20) 113 853 821 (2 401 400) 56,92 (1,20) 2015-12-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 111 452 421 (2 908 698) 55,72 (1,45) 111 452 421 (2 908 698) 55,72 (1,45) 2015-09-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 543 723 (9 490 759) 54,27 (4,75) 108 543 723 (9 490 759) 54,27 (4,75) 2015-09-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 99 052 964 (-7 175 771) 49,52 (-3,59) 99 052 964 (-7 175 771) 49,52 (-3,59) 2013-10-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 106 228 735 (5 216 333) 53,11 (2,61) 106 228 735 (5 216 333) 53,11 (2,61) 2013-10-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 101 012 402 (-987 598) 50,50 (-0,50) 101 012 402 (-987 598) 50,50 (-0,50) 2013-10-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 2012-08-22
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 000 000 (6 000 000) 54,00 (3,00) 108 000 000 (6 000 000) 54,00 (3,00) 2012-05-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 2012-05-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 000 000 (2 538 032) 54,00 (1,27) 108 000 000 (2 538 032) 54,00 (1,27) 2011-12-27
NN OFE 16 105 263 8,05 16 105 263 8,05 2011-11-09
Rundon Finance Ltd. 169 596 (-9 831 404) 0,08 (-4,92) 169 596 (-9 831 404) 0,08 (-4,92) 2011-10-24
Rundon Finance Ltd. 10 001 000 (-674 000) 5,00 (-0,33) 10 001 000 (-674 000) 5,00 (-0,33) 2011-10-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 461 968 (141 916) 52,73 (0,07) 105 461 968 (141 916) 52,73 (0,07) 2011-10-19
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 320 052 (2 883 421) 52,66 (1,45) 105 320 052 (2 883 421) 52,66 (1,45) 2011-10-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 436 631 (-1 006 000) 51,21 (-0,51) 102 436 631 (-1 006 000) 51,21 (-0,51) 2010-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 103 442 631 (-1 865 700) 51,72 (-0,93) 103 442 631 (-1 865 700) 51,72 (-0,93) 2010-12-19
Rundon Finance Ltd. 10 675 000 5,33 10 675 000 5,33 2010-12-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 308 331 52,65 105 308 331 52,65 2010-12-10
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 308 331 (-21 384 796) 52,65 (-6,68) 105 308 331 (-21 384 796) 52,65 (-6,68) 2010-11-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 693 127 59,33 (-4,01) 126 693 127 59,33 (-4,01) 2010-11-04
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 693 127 (584 862) 63,34 (4,28) 126 693 127 (584 862) 63,34 (1,18) 2010-11-04
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 108 265 (-1 930 599) 59,06 (-0,90) 126 108 265 (-1 930 599) 62,16 (-0,95) 2010-08-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 128 038 864 (-2 500 000) 59,96 (-1,17) 128 038 864 (-2 500 000) 63,11 (-0,99) 2010-08-09
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 130 538 864 (-937 350) 61,13 (-0,44) 130 538 864 (-937 350) 64,10 (-0,38) 2010-07-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 131 476 214 (-6 500 000) 61,57 (-3,05) 131 476 214 (-6 500 000) 64,48 (-2,91) 2010-07-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 137 976 214 (6 861 283) 64,62 (3,22) 137 976 214 (6 861 283) 67,39 (4,42) 2010-07-02
Iwanejko Małgorzata 20 000 0,00 (-0,01) 20 000 0,00 (-0,01) 2010-05-14
Iwanejko Małgorzata 20 000 0,01 20 000 0,01 2010-05-14
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 131 114 931 (-2 828 488) 61,40 (-1,33) 131 114 931 (-2 828 488) 62,97 (-1,36) 2010-03-22
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 943 419 (1 128 800) 62,73 (0,53) 133 943 419 (1 128 800) 64,33 (0,83) 2010-03-11
Miller Paweł 0 (-2 000) 0,00 0 (-2 000) 0,00 2010-02-25
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 132 814 619 (-1 166 667) 62,20 (-0,55) 132 814 619 (-1 166 667) 63,50 (0,75) 2010-01-14
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 981 286 (-4 400 000) 62,75 (-2,06) 133 981 286 (-4 400 000) 62,75 (-2,06) 2010-01-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 381 286 (5 000 000) 64,81 (2,34) 138 381 286 (5 000 000) 64,81 (2,34) 2009-12-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 381 286 (9 715 355) 62,47 (4,56) 133 381 286 (9 715 355) 62,47 (3,41) 2009-12-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 123 665 931 (-6 000 000) 57,91 (-2,82) 123 665 931 (-6 000 000) 59,06 (-2,87) 2009-11-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 129 665 931 (-10 000 000) 60,73 (-4,68) 129 665 931 (-10 000 000) 61,93 (-4,38) 2009-11-27
Miller Paweł 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-11-12
Kostrzewa Jacek 0 (-70) 0,00 0 (-70) 0,00 2009-08-25
Spieczyńska Aleksandra 9 939 550 4,65 9 939 550 (-90 000 000) 4,74 (-42,99) 2009-07-27
Spieczyńska Aleksandra 9 939 550 (-1 047 000) 4,65 (-0,49) 99 939 550 (88 953 000) 47,73 (42,49) 2009-07-27
Spieczyńska Aleksandra 10 986 550 (10 550 350) 5,14 (0,04) 10 986 550 (10 550 350) 5,24 (0,14) 2009-07-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 139 665 931 (-428 670) 65,41 (-0,20) 139 665 931 (-428 670) 66,31 (-0,21) 2008-12-01
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 094 601 (1 900 370) 65,61 (1,61) 140 094 601 (1 900 370) 66,52 (2,52) 2008-10-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 194 231 (-660 600) 64,00 (-1,03) 138 194 231 (-660 600) 64,00 (-1,24) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 854 831 (-1 704 171) 65,03 (-0,80) 138 854 831 (-1 704 171) 65,24 (-0,59) 2008-10-05
Kamiński Sławomir 25 (24) 0,00 25 (24) 0,00 2008-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 559 002 (114 180) 65,83 (0,06) 140 559 002 (114 180) 65,83 (0,06) 2007-12-12
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 444 822 (134 911 821) 65,77 (0,99) 140 444 822 (134 911 821) 65,77 (0,99) 2007-12-11
Chełchowski Adam 132 0,00 132 0,00 2007-08-13
Adamski Krzysztof 200 0,00 200 0,00 2007-08-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 533 001 (-132 792 024) 64,78 5 533 001 (-132 792 024) 64,78 2007-04-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 325 025 (132 700 839) 64,78 (-1,07) 138 325 025 (132 700 839) 64,78 (-1,07) 2007-04-02
Kostrzewa Jacek 70 (-1 680) 0,00 70 (-1 680) 0,00 2007-03-01
Kostrzewa Jacek 1 750 0,00 1 750 0,00 2007-03-01
Adamski Krzysztof 200 (20) 0,00 200 (20) 0,00 2006-11-15
Chełchowski Adam 132 0,00 132 0,00 2006-10-20
Adamski Krzysztof 180 0,00 180 0,00 2006-10-05
Kamiński Sławomir 1 (-24) 0,00 1 (-24) 0,00 2006-08-11
Kamiński Sławomir 25 0,00 25 0,00 2006-08-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 624 186 65,85 5 624 186 65,85 2006-07-26
Unibax sp. z o.o. 425 900 (-252 700) 4,98 (-2,96) 425 900 (-252 700) 4,98 (-2,96) 2006-07-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 624 186 (-148 569) 65,85 (-1,74) 5 624 186 (-148 569) 65,85 (-1,74) 2006-04-28
Unibax sp. z o.o. 678 600 7,94 678 600 7,94 2006-04-27
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 772 755 (-929 631) 67,59 (-10,88) 5 772 755 (-929 631) 67,59 (-10,88) 2006-04-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 6 702 386 (5 132 516) 78,47 (60,09) 6 702 386 (5 132 516) 78,47 (60,09) 2006-04-12
Karkosik, Roman Krzysztof 1 569 870 (-5 227 992) 18,38 (-61,21) 1 569 870 (-5 227 992) 18,38 (-61,21) 2006-01-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 6 797 862 (5 062 369) 79,59 (59,27) 6 797 862 (5 062 369) 79,59 (59,27) 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof 1 735 493 (-136 115) 20,32 (-1,59) 1 735 493 (-136 115) 20,32 (-1,59) 2006-01-26
Spieczyńska Aleksandra 436 200 (-10 468 800) 5,10 436 200 (-10 468 800) 5,10 2006-01-11
Spieczyńska Aleksandra 10 905 000 5,10 10 905 000 5,10 2006-01-11
Karkosik, Roman Krzysztof 1 871 608 (-220 679) 21,91 (2,23) 1 871 608 (-220 679) 21,91 (2,23) 2005-11-30
S & I SA 0 (-577 973) 0,00 (-5,44) 0 (-577 973) 0,00 (-5,44) 2005-09-22
Karkosik, Roman Krzysztof 2 092 287 (215 123) 19,68 (2,03) 2 092 287 (215 123) 19,68 (2,03) 2005-07-15
Karkosik, Roman Krzysztof 1 877 164 (-222 836) 17,65 (-2,10) 1 877 164 (-222 836) 17,65 (-2,10) 2005-02-24
Karkosik, Roman Krzysztof 2 100 000 (220 000) 19,75 (2,07) 2 100 000 (220 000) 19,75 (2,07) 2004-12-21
Karkosik, Roman Krzysztof 1 880 000 (402 276) 17,68 (3,78) 1 880 000 (402 276) 17,68 (3,78) 2004-12-03
Karkosik, Roman Krzysztof 1 477 724 (374 893) 13,90 (3,53) 1 477 724 (374 893) 13,90 (3,53) 2004-11-19
Karkosik, Roman Krzysztof 1 102 831 (47 895) 10,37 (0,45) 1 102 831 (47 895) 10,37 (0,45) 2004-10-14
Karkosik, Roman Krzysztof 1 054 936 (570 295) 9,92 (5,36) 1 054 936 (570 295) 9,92 (5,36) 2004-08-17
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 978 000 9,19 (9,19) 978 000 9,19 (9,19) 2004-08-17
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 0 (-1 956 000) 0,00 (-18,39) 0 (-1 956 000) 0,00 (-18,39) 2004-08-17
Nomura International plc. 0 (-1 624 586) 0,00 (-15,28) 0 (-1 624 586) 0,00 (-15,28) 2004-03-03
Skarb Państwa 0 (-3 348 632) 0,00 (-31,50) 0 (-3 348 632) 0,00 (-31,50) 2004-01-21
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 956 000 (1 000) 18,39 1 956 000 (1 000) 18,39 2003-06-27
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 955 000 (200 000) 18,39 (1,88) 1 955 000 (200 000) 18,39 (1,88) 2002-06-28
Templeton Global Investors, Inc. w grupie funduszy Franklin Resources 0 (-1 063 056) 0,00 (-10,00) 0 (-1 063 056) 0,00 (-10,00) 2001-10-03
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 755 000 16,51 1 755 000 16,51 2001-10-03
Templeton Global Investors, Inc. 1 063 056 (-9 687) 10,00 (-0,09) 1 063 056 (-9 687) 10,00 (-0,09) 2001-06-25
S & I SA 577 973 5,44 577 973 5,44 2000-12-22
Templeton Global Investors, Inc. 1 072 743 (33 069) 10,09 (0,31) 1 072 743 (33 069) 10,09 (0,31) 2000-08-31
Templeton Global Investors, Inc. 1 039 674 (113 107) 9,78 (1,06) 1 039 674 (113 107) 9,78 (1,06) 2000-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof 484 641 (-156 398) 4,56 (-1,47) 484 641 (-156 398) 4,56 (-1,47) 1999-07-09
Nomura International plc. 1 624 586 (-173 814) 15,28 (-1,64) 1 624 586 (-173 814) 15,28 (-1,64) 1999-04-30
Karkosik, Roman Krzysztof 641 039 6,03 641 039 6,03 1998-12-01
Templeton Global Investors, Inc. 926 567 (132 472) 8,72 (1,25) 926 567 (132 472) 8,72 (1,25) 1998-06-10
Skarb Państwa 3 348 632 31,50 3 348 632 31,50 1998-06-10
Nomura International plc. 1 798 400 16,92 1 798 400 16,92 1997-06-27
Templeton Global Investors, Inc. 794 095 7,47 794 095 7,47 1997-06-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2007-09-05 Split 1:25
2007-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2000-05-08 Asymilacja akcji
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
1999-05-10 Asymilacja akcji
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.