4,2200 zł
-0,24% -0,0100 zł
Impexmetal SA (IPX)

Akcjonariat - IMPEXMET

Dane ogólne

Kapitalizacja: 801 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 190 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 190 000 000
Liczba głosów na WZA: 190 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 76 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 190 000 000
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne; NWZ 125 000 000 (65,79%) 125 000 000 (100,00%) 2019-08-29 BRS, ALC, SKT
Impexmetal SA NWZ 65 000 000 (34,21%) 65 000 000 (47,98%) 2019-08-29 HTM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji dobrowolne umorzenie -2 090 096
0,00
10,00 0,00 8 540 475
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-29
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-05-29 7 441 400
10,00 7 441 400
74 414 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1995-07-01
1997-06-24
seria B - subskrypcja publiczna 1996-12-24 3 189 171
114 810 156,00
10,00 36,00 10 630 571
106 305 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-03-21
1997-04-30
1997-06-24
seria C - za obligacje zmienne emisja nie doszła do skutku 2002-12-02 7 972 928
235 201 376,00
10,00 29,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-07-23

split 1:25 renominacja akcji 2007-06-26 0
0,00
0,40 0,00 213 511 875
85 404 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-20
2007-09-06
połaczenie z Aluminium Konin-Impexmetal SA bez podwyższania kapitału 2008-04-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-30
umorzenie akcji asymilacja akcji serii A i B w serię A 2010-11-15 -13 511 875
0,00
0,40 0,00 200 000 000
80 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-02-19 -10 000 000
0,00
0,40 0,00 190 000 000
76 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Impexmetal SA 54 519 383 (7 142 741) 28,69 (3,75) 54 519 383 (7 142 741) 38,23 (13,22) 2019-07-16
Impexmetal SA 47 376 642 (46 776 642) 24,94 (24,62) 47 376 642 (46 776 642) 25,01 (24,69) 2019-06-24
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 124 780 000 65,67 124 780 000 65,88 (-21,61) 2019-05-16
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 124 780 000 (970 000) 65,67 (0,51) 124 780 000 (970 000) 87,49 (22,26) 2019-05-16
NN OFE portfel 4 734 770 (-8 230) 2,49 (-0,01) 4 734 770 (-8 230) 2,49 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE portfel 5 344 198 (-8 802) 2,81 (-0,01) 5 344 198 (-8 802) 2,81 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 3 212 071 (-5 929) 1,69 3 212 071 (-5 929) 1,69 2018-12-31
Impexmetal SA 600 000 (34 665) 0,32 (0,02) 600 000 (34 665) 0,32 (0,02) 2018-10-03
Impexmetal SA 565 335 (41 335) 0,30 (0,02) 565 335 (41 335) 0,30 (0,02) 2018-09-26
Impexmetal SA 524 000 (179 000) 0,28 (0,10) 524 000 (179 000) 0,28 (0,10) 2018-09-21
Impexmetal SA 345 000 (101 000) 0,18 (0,05) 345 000 (101 000) 0,18 (0,05) 2018-09-07
Impexmetal SA 244 000 (59 000) 0,13 (0,03) 244 000 (59 000) 0,13 (0,03) 2018-08-31
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 123 810 000 (3 770 000) 65,16 (1,98) 123 810 000 (3 770 000) 65,23 (2,03) 2018-07-24
Impexmetal SA 185 000 (-16 000) 0,10 (-0,01) 185 000 (-16 000) 0,10 (-0,01) 2018-07-20
Impexmetal SA 201 000 (91 500) 0,11 (0,05) 201 000 (91 500) 0,11 (0,05) 2018-07-20
Impexmetal SA 109 500 (49 500) 0,06 (0,03) 109 500 (49 500) 0,06 (0,03) 2018-07-16
TFI PZU SA portfele 1 285 162 0,68 1 285 162 0,68 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 450 (-458 910) 0,00 (-0,24) 450 (-458 910) 0,00 (-0,24) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 329 491 0,17 329 491 0,17 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 148 981 (-4 050 844) 0,60 (-2,14) 1 148 981 (-4 050 844) 0,60 (-2,14) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 174 249 (-2 288 572) 0,09 (-1,21) 174 249 (-2 288 572) 0,09 (-1,21) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 185 0,00 185 0,00 2018-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 120 040 000 63,18 (0,18) 120 040 000 63,20 (0,20) 2018-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 120 040 000 63,00 (-0,18) 120 040 000 63,00 (-0,22) 2018-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof poprzez podmioty zależne 120 040 000 (2 000 000) 63,18 (1,05) 120 040 000 (2 000 000) 63,22 (1,07) 2018-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 118 040 000 (401 679) 62,13 (3,31) 118 040 000 (401 679) 62,15 (0,22) 2018-03-08
Impexmetal SA 60 000 (-10 000 000) 0,03 (-5,00) 60 000 (-10 000 000) 0,03 (-5,26) 2018-03-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 117 638 321 58,82 (-3,09) 117 638 321 61,93 2018-01-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 117 638 321 (2 001 344) 61,91 (4,09) 117 638 321 (2 001 344) 61,93 (1,05) 2018-01-07
TFI PZU SA portfele 1 285 162 0,68 1 285 162 0,68 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 459 360 0,24 459 360 0,24 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 761 000 0,40 761 000 0,40 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 13 000 0,01 13 000 0,01 2017-12-31
NN OFE portfel 4 743 000 2,50 (2,50) 4 743 000 2,50 (2,50) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 199 825 2,74 5 199 825 2,74 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 62 157 0,03 62 157 0,03 2017-12-31
Aviva OFE portfel 5 353 000 2,82 5 353 000 2,82 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 462 821 1,30 2 462 821 1,30 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 7 301 (-3 079 887) 0,00 (-1,54) 7 301 (-3 079 887) 0,00 (-1,63) 2017-12-31
Aegon OFE portfel 3 218 000 1,69 3 218 000 1,69 2017-12-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 115 636 977 (2 214 552) 57,82 (1,11) 115 636 977 (2 214 552) 60,88 (1,17) 2017-11-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 113 422 425 (550 000) 56,71 (0,27) 113 422 425 (550 000) 59,71 (0,28) 2017-11-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 112 872 425 (1 856 929) 56,44 (0,93) 112 872 425 (1 856 929) 59,43 (0,98) 2017-10-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 111 015 496 (478 354) 55,51 (0,24) 111 015 496 (478 354) 58,45 (0,25) 2017-09-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 537 142 (537 142) 55,27 (0,27) 110 537 142 (537 142) 58,20 (0,74) 2017-09-13
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 087 188 1,54 (0,54) 3 087 188 1,63 (0,63) 2017-07-19
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 087 188 (-7 146 312) 1,00 (-4,12) 3 087 188 (-7 146 312) 1,00 (-4,39) 2017-07-19
Altus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 10 233 500 5,12 10 233 500 5,39 2017-05-22
Impexmetal SA 10 060 000 (61 000) 5,03 (0,03) 10 060 000 (61 000) 5,29 (0,03) 2017-05-18
Impexmetal SA 9 999 000 (7 000) 5,00 9 999 000 (7 000) 5,26 (0,01) 2017-02-24
Impexmetal SA 9 992 000 (214 000) 5,00 (0,11) 9 992 000 (214 000) 5,25 (0,12) 2017-02-23
Impexmetal SA 9 778 000 (208 000) 4,89 (0,10) 9 778 000 (208 000) 5,13 (0,11) 2017-02-22
Impexmetal SA 9 570 000 (210 000) 4,79 (0,11) 9 570 000 (210 000) 5,02 (0,12) 2017-02-20
Impexmetal SA 9 360 000 (210 000) 4,68 (0,10) 9 360 000 (210 000) 4,90 (0,11) 2017-02-17
Impexmetal SA 9 150 000 (150 000) 4,58 (0,08) 9 150 000 (150 000) 4,79 (0,08) 2017-02-15
Impexmetal SA 9 000 000 (50 000) 4,50 (0,02) 9 000 000 (50 000) 4,71 (0,03) 2017-02-10
Impexmetal SA 8 950 000 (150 000) 4,48 (0,08) 8 950 000 (150 000) 4,68 (0,08) 2017-02-09
Impexmetal SA 8 800 000 (125 000) 4,40 (0,06) 8 800 000 (125 000) 4,60 (0,07) 2017-02-02
Impexmetal SA 8 675 000 (110 000) 4,34 (0,06) 8 675 000 (110 000) 4,53 (0,06) 2017-01-27
Impexmetal SA 8 565 000 (85 000) 4,28 (0,04) 8 565 000 (85 000) 4,47 (0,04) 2017-01-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 000 000 55,00 110 000 000 57,46 (-0,12) 2017-01-25
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 000 000 55,00 110 000 000 57,58 (-0,25) 2017-01-25
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 110 000 000 (-6 850 000) 55,00 (-3,43) 110 000 000 (-6 850 000) 57,83 (-3,16) 2017-01-25
Impexmetal SA 8 480 000 (75 000) 4,24 (0,04) 8 480 000 (75 000) 4,43 (0,04) 2017-01-25
Impexmetal SA 8 405 000 (45 000) 4,20 (0,02) 8 405 000 (45 000) 4,39 (0,03) 2017-01-24
Impexmetal SA 8 360 000 (45 000) 4,18 (0,02) 8 360 000 (45 000) 4,36 (0,02) 2017-01-23
Impexmetal SA 8 315 000 (45 000) 4,16 (0,02) 8 315 000 (45 000) 4,34 (0,03) 2017-01-20
Impexmetal SA 8 270 000 (45 000) 4,14 (0,03) 8 270 000 (45 000) 4,31 (0,02) 2017-01-19
Impexmetal SA 8 225 000 (45 000) 4,11 (0,02) 8 225 000 (45 000) 4,29 (0,03) 2017-01-18
Impexmetal SA 8 180 000 (45 000) 4,09 (0,02) 8 180 000 (45 000) 4,26 (0,02) 2017-01-17
Impexmetal SA 8 135 000 (45 000) 4,07 (0,02) 8 135 000 (45 000) 4,24 (0,03) 2017-01-16
Impexmetal SA 8 090 000 (50 000) 4,05 (0,03) 8 090 000 (50 000) 4,21 (0,02) 2017-01-13
Impexmetal SA 8 040 000 (52 200) 4,02 (0,03) 8 040 000 (52 200) 4,19 (0,03) 2017-01-12
Impexmetal SA 7 987 800 (50 000) 3,99 (0,02) 7 987 800 (50 000) 4,16 (0,03) 2017-01-11
Impexmetal SA 7 937 800 (50 000) 3,97 (0,03) 7 937 800 (50 000) 4,13 (0,03) 2017-01-10
Impexmetal SA 7 887 800 (50 000) 3,94 (0,02) 7 887 800 (50 000) 4,10 (0,02) 2017-01-09
Impexmetal SA 7 837 800 (50 000) 3,92 (0,03) 7 837 800 (50 000) 4,08 (0,03) 2017-01-05
NN OFE 0 0,00 0 0,00 2017-01-04
NN OFE 0 (-16 105 263) 0,00 (-8,05) 0 (-16 105 263) 0,00 (-8,23) 2017-01-04
Impexmetal SA 7 787 800 (50 000) 3,89 (0,02) 7 787 800 (50 000) 4,05 (0,03) 2017-01-04
Impexmetal SA 7 737 800 (25 800) 3,87 (0,01) 7 737 800 (25 800) 4,02 (0,01) 2016-11-25
Impexmetal SA 7 712 000 (26 000) 3,86 (0,02) 7 712 000 (26 000) 4,01 (0,01) 2016-11-22
Impexmetal SA 7 686 000 (26 000) 3,84 (0,01) 7 686 000 (26 000) 4,00 (0,02) 2016-11-21
Impexmetal SA 7 660 000 (25 000) 3,83 (0,01) 7 660 000 (25 000) 3,98 (0,01) 2016-11-18
Impexmetal SA 7 635 000 (34 000) 3,82 (0,02) 7 635 000 (34 000) 3,97 (0,02) 2016-10-10
Impexmetal SA 7 601 000 (35 000) 3,80 (0,02) 7 601 000 (35 000) 3,95 (0,02) 2016-10-07
Impexmetal SA 7 566 000 (37 000) 3,78 (0,02) 7 566 000 (37 000) 3,93 (0,02) 2016-10-06
Impexmetal SA 7 529 000 (36 000) 3,76 (0,01) 7 529 000 (36 000) 3,91 (0,02) 2016-10-05
Impexmetal SA 7 493 000 (34 000) 3,75 (0,02) 7 493 000 (34 000) 3,89 (0,02) 2016-10-04
Impexmetal SA 7 459 000 (35 000) 3,73 (0,02) 7 459 000 (35 000) 3,87 (0,02) 2016-10-03
Impexmetal SA 7 424 000 (35 000) 3,71 (0,02) 7 424 000 (35 000) 3,85 (0,01) 2016-09-30
Impexmetal SA 7 389 000 (35 000) 3,69 (0,01) 7 389 000 (35 000) 3,84 (0,02) 2016-09-29
Impexmetal SA 7 354 000 (37 000) 3,68 (0,02) 7 354 000 (37 000) 3,82 (0,02) 2016-09-28
Impexmetal SA 7 317 000 (36 000) 3,66 (0,02) 7 317 000 (36 000) 3,80 (0,02) 2016-09-27
Impexmetal SA 7 281 000 (36 000) 3,64 (0,02) 7 281 000 (36 000) 3,78 (0,02) 2016-09-26
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 245 000 (35 000) 3,62 (0,02) 7 245 000 (35 000) 3,76 (0,03) 2016-09-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 116 850 000 58,43 116 850 000 60,99 (0,38) 2016-07-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 116 850 000 58,43 116 850 000 60,61 (-0,23) 2016-07-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 116 850 000 (2 460 000) 58,43 (1,23) 116 850 000 (2 460 000) 60,84 (1,51) 2016-07-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 114 390 000 (536 179) 57,20 (0,28) 114 390 000 (536 179) 59,33 (0,28) 2016-01-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 113 853 821 (2 401 400) 56,92 (1,20) 113 853 821 (2 401 400) 59,05 (1,24) 2015-12-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 111 452 421 (2 908 698) 55,72 (1,45) 111 452 421 (2 908 698) 57,81 (1,51) 2015-09-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 543 723 (9 490 759) 54,27 (4,75) 108 543 723 (9 490 759) 56,30 (4,93) 2015-09-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 210 000 (82 000) 3,60 (0,04) 7 210 000 (82 000) 3,73 (0,04) 2013-12-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 99 052 964 (-7 175 771) 49,52 (-3,48) 99 052 964 (-7 175 771) 51,37 (-3,63) 2013-10-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 106 228 735 (5 216 333) 53,00 (2,50) 106 228 735 (5 216 333) 55,00 (2,63) 2013-10-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 101 012 402 (-5 216 333) 50,50 (-2,61) 101 012 402 (-5 216 333) 52,37 (-2,70) 2013-10-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 106 228 735 (4 228 735) 53,11 (2,11) 106 228 735 (4 228 735) 55,07 (2,41) 2013-10-03
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 128 000 (128 000) 3,56 (0,06) 7 128 000 (128 000) 3,69 (0,07) 2013-05-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 000 000 (310 000) 3,50 (0,16) 7 000 000 (310 000) 3,62 (0,17) 2013-05-17
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 690 000 (96 000) 3,34 (0,05) 6 690 000 (96 000) 3,45 (0,05) 2013-05-07
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 594 000 (96 000) 3,29 (0,05) 6 594 000 (96 000) 3,40 (0,05) 2013-05-06
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 498 000 (95 293) 3,24 (0,04) 6 498 000 (95 293) 3,35 (0,05) 2013-04-29
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 402 707 (70 000) 3,20 (0,04) 6 402 707 (70 000) 3,30 (0,04) 2013-04-25
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 102 000 000 (-6 000 000) 52,66 (-3,08) 2012-08-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 332 707 (69 646) 3,16 (0,03) 6 332 707 (69 646) 3,26 (0,03) 2012-06-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 000 000 (6 000 000) 54,00 (3,00) 108 000 000 (6 000 000) 55,74 (3,12) 2012-05-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 263 061 (35 000) 3,13 (0,02) 6 263 061 (35 000) 3,23 (0,02) 2012-05-29
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 228 061 (40 000) 3,11 (0,02) 6 228 061 (40 000) 3,21 (0,02) 2012-05-28
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 188 061 (40 000) 3,09 (0,02) 6 188 061 (40 000) 3,19 (0,02) 2012-05-25
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 148 061 (29 941) 3,07 (0,02) 6 148 061 (29 941) 3,17 (0,02) 2012-05-24
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 118 120 (29 941) 3,05 (0,01) 6 118 120 (29 941) 3,15 (0,02) 2012-05-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 088 179 (42 179) 3,04 (0,02) 6 088 179 (42 179) 3,13 (0,02) 2012-05-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 046 000 (46 000) 3,02 (0,03) 6 046 000 (46 000) 3,11 (0,02) 2012-05-21
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 000 000 (-6 000 000) 51,00 (-3,00) 102 000 000 (-6 000 000) 52,62 (-3,05) 2012-05-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 108 000 000 (2 538 032) 54,00 (1,27) 108 000 000 (2 538 032) 55,67 (1,75) 2011-12-27
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 000 000 (136 733) 2,99 (0,06) 6 000 000 (136 733) 3,09 (0,08) 2011-11-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 863 267 (80 735) 2,93 (0,04) 5 863 267 (80 735) 3,01 (0,06) 2011-11-10
NN OFE 16 105 263 8,05 16 105 263 8,23 (-0,16) 2011-11-09
NN OFE 16 105 263 8,05 16 105 263 8,39 2011-11-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 782 532 (1 347 000) 2,89 (0,68) 5 782 532 (1 347 000) 2,95 (0,69) 2011-11-09
Rundon Finance Ltd. 169 596 0,08 169 596 0,08 2011-10-24
Rundon Finance Ltd. 169 596 (-9 831 404) 0,08 (-4,92) 169 596 (-9 831 404) 0,08 (-5,03) 2011-10-24
Rundon Finance Ltd. 10 001 000 (-674 000) 5,00 (-0,33) 10 001 000 (-674 000) 5,11 (-0,22) 2011-10-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 435 532 (130 532) 2,21 (0,06) 4 435 532 (130 532) 2,26 (0,07) 2011-10-20
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 461 968 (141 916) 52,73 (0,08) 105 461 968 (141 916) 53,92 (0,62) 2011-10-19
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 305 000 (230 000) 2,15 (0,12) 4 305 000 (230 000) 2,19 (0,12) 2011-10-19
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 075 000 (230 000) 2,03 (0,11) 4 075 000 (230 000) 2,07 (0,12) 2011-10-18
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 845 000 (200 000) 1,92 (0,10) 3 845 000 (200 000) 1,95 (0,10) 2011-10-17
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 645 000 (220 000) 1,82 (0,11) 3 645 000 (220 000) 1,85 (0,11) 2011-10-14
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 425 000 (215 000) 1,71 (0,11) 3 425 000 (215 000) 1,74 (0,12) 2011-10-13
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 210 000 (210 000) 1,60 (0,11) 3 210 000 (210 000) 1,62 (0,11) 2011-10-12
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 320 052 (2 883 421) 52,65 (1,44) 105 320 052 (2 883 421) 53,30 (2,09) 2011-10-11
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 000 000 (597 685) 1,49 (0,29) 3 000 000 (597 685) 1,51 (0,30) 2011-10-11
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 402 315 (213 000) 1,20 (0,11) 2 402 315 (213 000) 1,21 (0,11) 2011-10-10
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 189 315 (200 000) 1,09 (0,10) 2 189 315 (200 000) 1,10 (0,10) 2011-10-07
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 989 315 (200 000) 0,99 (0,10) 1 989 315 (200 000) 1,00 (0,10) 2011-10-06
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 789 315 (71 000) 0,89 (0,04) 1 789 315 (71 000) 0,90 (0,04) 2011-10-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 718 315 (212 000) 0,85 (0,10) 1 718 315 (212 000) 0,86 (0,11) 2011-10-04
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 506 315 (123 249) 0,75 (0,06) 1 506 315 (123 249) 0,75 (0,06) 2011-10-03
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 383 066 (170 000) 0,69 (0,09) 1 383 066 (170 000) 0,69 (0,09) 2011-09-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 213 066 (213 066) 0,60 (0,10) 1 213 066 (213 066) 0,60 (0,10) 2011-09-28
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 000 000 (238 500) 0,50 (0,12) 1 000 000 (238 500) 0,50 (0,12) 2011-09-26
Impexmetal SA w celu umorzenia 761 500 (180 000) 0,38 (0,09) 761 500 (180 000) 0,38 (0,09) 2011-09-21
Impexmetal SA w celu umorzenia 581 500 (328 836) 0,29 (0,17) 581 500 (328 836) 0,29 (0,17) 2011-09-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 252 664 (5 328) 0,12 252 664 (5 328) 0,12 2011-09-15
Impexmetal SA w celu umorzenia 247 336 0,12 (0,12) 247 336 0,12 (0,12) 2011-08-31
Pioneer Pekao IM SA 9 252 464 (-751 862) 4,62 (-0,38) 9 252 464 (-751 862) 4,62 (-0,38) 2011-02-11
Pioneer Pekao IM SA 10 004 326 (-919 858) 5,00 (-0,11) 10 004 326 (-919 858) 5,00 (-0,24) 2011-02-10
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 102 436 631 (-1 006 000) 51,21 (-0,51) 102 436 631 (-1 006 000) 51,21 (-0,51) 2010-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 103 442 631 (-1 865 700) 51,72 (-0,28) 103 442 631 (-1 865 700) 51,72 (-0,28) 2010-12-19
Rundon Finance Ltd. 10 675 000 5,33 10 675 000 5,33 2010-12-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 308 331 52,00 (-0,65) 105 308 331 52,00 (-0,65) 2010-12-10
Ogółem 200 000 000 (-13 511 875) 0 200 000 000 (-13 511 875) 0 2010-11-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 105 308 331 (-21 384 796) 52,65 (-6,68) 105 308 331 (-21 384 796) 52,65 (-6,68) 2010-11-26
Impexmetal SA w celu umorzenia 0 (-11 676 725) 0,00 (-5,46) 0 (-11 676 725) 0,00 (-5,77) 2010-11-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 693 127 59,33 (-4,01) 126 693 127 59,33 (-4,01) 2010-11-04
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 693 127 (584 862) 63,34 (4,28) 126 693 127 (584 862) 63,34 (1,18) 2010-11-04
Impexmetal SA w celu umorzenia 11 676 725 (-1 835 150) 5,46 (-0,86) 11 676 725 (-1 835 150) 5,77 (-0,98) 2010-10-14
Impexmetal SA w celu umorzenia 13 511 875 (37 416) 6,32 (0,01) 13 511 875 (37 416) 6,75 (0,03) 2010-10-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 13 474 459 (240 000) 6,31 (0,12) 13 474 459 (240 000) 6,72 (0,12) 2010-10-07
Impexmetal SA w celu umorzenia 13 234 459 (240 000) 6,19 (0,11) 13 234 459 (240 000) 6,60 (0,13) 2010-10-01
Impexmetal SA w celu umorzenia 12 994 459 (73 000) 6,08 (0,03) 12 994 459 (73 000) 6,47 (0,04) 2010-09-29
Impexmetal SA w celu umorzenia 12 921 459 (195 000) 6,05 (0,09) 12 921 459 (195 000) 6,43 (0,11) 2010-09-24
Impexmetal SA w celu umorzenia 12 726 459 (295 607) 5,96 (0,14) 12 726 459 (295 607) 6,32 (0,16) 2010-09-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 12 430 852 (470 000) 5,82 (0,22) 12 430 852 (470 000) 6,16 (0,23) 2010-09-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 11 960 852 (44 127) 5,60 (0,02) 11 960 852 (44 127) 5,93 (0,03) 2010-09-21
Impexmetal SA w celu umorzenia 11 916 725 (500 000) 5,58 (0,24) 11 916 725 (500 000) 5,90 (0,26) 2010-09-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 11 416 725 (123 000) 5,34 (0,06) 11 416 725 (123 000) 5,64 (0,07) 2010-09-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 11 293 725 (378 850) 5,28 (0,17) 11 293 725 (377 850) 5,57 (0,19) 2010-09-07
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 914 875 (409 000) 5,11 (0,19) 10 915 875 (410 000) 5,38 (0,21) 2010-08-16
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 126 108 265 (-1 930 599) 59,06 (-0,90) 126 108 265 (-1 930 599) 62,16 (-0,95) 2010-08-13
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 505 875 (-285 000) 4,92 (-0,13) 10 505 875 (-285 000) 5,17 (-0,14) 2010-08-13
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 790 875 (130 000) 5,05 (0,06) 10 790 875 (130 000) 5,31 (0,06) 2010-08-13
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 660 875 (284 000) 4,99 (0,13) 10 660 875 (284 000) 5,25 (0,15) 2010-08-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 128 038 864 (-2 500 000) 59,96 (-1,17) 128 038 864 (-2 500 000) 63,11 (-0,99) 2010-08-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 376 875 (197 000) 4,86 (0,10) 10 376 875 (197 000) 5,10 (0,10) 2010-08-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 10 179 875 (186 000) 4,76 (0,08) 10 179 875 (186 000) 5,00 (0,10) 2010-08-05
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 130 538 864 (-937 350) 61,13 (-0,44) 130 538 864 (-937 350) 64,10 (-0,38) 2010-07-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 993 875 (120 000) 4,68 (0,06) 9 993 875 (120 000) 4,90 (0,06) 2010-07-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 873 875 (140 000) 4,62 (0,07) 9 873 875 (140 000) 4,84 (0,07) 2010-07-29
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 733 875 (120 000) 4,55 (0,05) 9 733 875 (120 000) 4,77 (0,06) 2010-07-28
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 613 875 (55 000) 4,50 (0,03) 9 613 875 (55 000) 4,71 (0,03) 2010-07-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 131 476 214 (-6 500 000) 61,57 (-3,05) 131 476 214 (-6 500 000) 64,48 (-2,91) 2010-07-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 558 875 (47 000) 4,47 (0,02) 9 558 875 (47 000) 4,68 (0,03) 2010-07-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 511 875 (339 082) 4,45 (0,16) 9 511 875 (339 082) 4,65 (0,17) 2010-07-13
Impexmetal SA w celu umorzenia 9 172 793 (212 910) 4,29 (0,10) 9 172 793 (212 910) 4,48 (0,11) 2010-07-07
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 959 883 (166 000) 4,19 (0,08) 8 959 883 (166 000) 4,37 (0,08) 2010-07-05
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 137 976 214 (6 861 283) 64,62 (3,22) 137 976 214 (6 861 283) 67,39 (4,42) 2010-07-02
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 793 883 (195 000) 4,11 (0,09) 8 793 883 (195 000) 4,29 (0,11) 2010-06-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 598 883 (368 395) 4,02 (0,17) 8 598 883 (368 395) 4,18 (0,18) 2010-06-28
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 230 488 (64 000) 3,85 (0,03) 8 230 488 (64 000) 4,00 (0,03) 2010-06-26
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 166 488 (-115 395) 3,82 (-0,05) 8 166 488 (-115 395) 3,97 (-0,06) 2010-06-25
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 281 883 (800 395) 3,87 (0,37) 8 281 883 (800 395) 4,03 (0,41) 2010-06-24
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 481 488 (254 000) 3,50 (0,12) 7 481 488 (254 000) 3,62 (0,13) 2010-06-21
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 227 488 (-717 450) 3,38 (-0,34) 7 227 488 (-717 450) 3,49 (-0,36) 2010-06-18
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 944 938 (275 740) 3,72 (0,13) 7 944 938 (275 740) 3,85 (0,13) 2010-06-18
Impexmetal SA w celu umorzenia 7 669 198 (699 710) 3,59 (0,33) 7 669 198 (699 710) 3,72 (0,35) 2010-06-17
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 969 488 (264 000) 3,26 (0,12) 6 969 488 (264 000) 3,37 (0,13) 2010-06-14
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 705 488 (132 000) 3,14 (0,07) 6 705 488 (132 000) 3,24 (0,07) 2010-06-11
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 573 488 (134 000) 3,07 (0,06) 6 573 488 (134 000) 3,17 (0,07) 2010-06-10
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 439 488 (128 000) 3,01 (0,06) 6 439 488 (128 000) 3,10 (0,06) 2010-06-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 311 488 (174 749) 2,95 (0,08) 6 311 488 (174 749) 3,04 (0,09) 2010-06-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 6 136 739 (148 000) 2,87 (0,07) 6 136 739 (148 000) 2,95 (0,07) 2010-05-31
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 988 739 (257 731) 2,80 (0,12) 5 988 739 (257 731) 2,88 (0,13) 2010-05-27
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 731 008 (27 249) 2,68 (0,01) 5 731 008 (27 249) 2,75 (0,01) 2010-05-21
Iwanejko Małgorzata 20 000 0,01 (0,01) 20 000 0,01 (0,01) 2010-05-14
Iwanejko Małgorzata 20 000 0,00 20 000 0,00 2010-05-14
Iwanejko Małgorzata 20 000 0,00 20 000 0,00 2010-05-14
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 703 759 (131 329) 2,67 (0,07) 5 703 759 (131 329) 2,74 (0,07) 2010-05-11
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 572 430 (48 867) 2,60 (0,02) 5 572 430 (48 867) 2,67 (0,02) 2010-05-04
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 523 563 (212 075) 2,58 (0,10) 5 523 563 (212 075) 2,65 (0,11) 2010-04-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 131 114 931 (-2 828 488) 61,40 (-1,33) 131 114 931 (-2 828 488) 62,97 (-1,36) 2010-03-22
Pioneer Pekao IM SA 10 924 184 (576 492) 5,11 (0,27) 10 924 184 (576 492) 5,24 (0,30) 2010-03-17
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 943 419 (1 128 800) 62,73 (0,53) 133 943 419 (1 128 800) 64,33 (0,83) 2010-03-11
Miller Paweł 0 (-2 000) 0,00 0 (-2 000) 0,00 2010-02-25
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 311 488 (101 975) 2,48 (0,05) 5 311 488 (101 975) 2,54 (0,05) 2010-02-10
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 209 513 (83 820) 2,43 (0,03) 5 209 513 (83 820) 2,49 (0,04) 2010-02-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 5 125 693 (125 706) 2,40 (0,06) 5 125 693 (125 706) 2,45 (0,06) 2010-02-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 999 987 (412 272) 2,34 (0,20) 4 999 987 (412 272) 2,39 (0,20) 2010-02-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 587 715 (-141 427) 2,14 (-0,07) 4 587 715 (-141 427) 2,19 (-0,07) 2010-01-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 729 142 (-152 346) 2,21 (-0,07) 4 729 142 (-152 346) 2,26 (-0,07) 2010-01-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 881 488 (517 258) 2,28 (0,24) 4 881 488 (517 258) 2,33 (0,29) 2010-01-20
Impexmetal SA 4 364 230 2,04 (0,04) 4 364 230 2,04 (0,04) 2010-01-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 364 230 (222 742) 2,00 (0,07) 4 364 230 (222 742) 2,00 (0,03) 2010-01-20
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 132 814 619 (-1 166 667) 62,20 (-0,55) 132 814 619 (-1 166 667) 63,50 (0,75) 2010-01-14
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 981 286 (-4 400 000) 62,75 (-2,06) 133 981 286 (-4 400 000) 62,75 (-2,06) 2010-01-13
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 381 286 (5 000 000) 64,81 (2,34) 138 381 286 (5 000 000) 64,81 (2,34) 2009-12-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 133 381 286 (9 715 355) 62,47 (4,56) 133 381 286 (9 715 355) 62,47 (3,41) 2009-12-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 123 665 931 (-6 000 000) 57,91 (-2,82) 123 665 931 (-6 000 000) 59,06 (-2,87) 2009-11-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 129 665 931 (-10 000 000) 60,73 (-4,68) 129 665 931 (-10 000 000) 61,93 (-4,38) 2009-11-27
Miller Paweł 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-11-12
Pioneer Pekao IM SA 10 347 692 (-500 000) 4,84 (-0,24) 10 347 692 (-499 999) 4,94 (-0,24) 2009-09-23
Pioneer Pekao IM SA 10 847 692 (-6 777 437) 5,08 (-3,17) 10 847 691 (-6 777 438) 5,18 (-3,28) 2009-09-22
Kostrzewa Jacek 0 (-70) 0,00 0 (-70) 0,00 2009-08-25
Spieczyńska Aleksandra 9 939 550 4,65 99 939 550 (90 000 000) 47,73 (42,99) 2009-07-27
Spieczyńska Aleksandra 9 939 550 (-1 047 000) 4,65 (-0,49) 9 939 550 (-1 047 000) 4,74 (-0,50) 2009-07-27
Spieczyńska Aleksandra 10 986 550 (10 550 350) 5,14 (0,04) 10 986 550 (10 550 350) 5,24 (0,14) 2009-07-26
Pioneer Pekao IM SA 17 625 129 8,25 (-0,56) 17 625 129 8,46 (-0,35) 2009-04-15
Pioneer Pekao IM SA 17 625 129 (-10 924 184) 8,81 (-4,56) 17 625 129 (-10 924 184) 8,81 (-4,90) 2009-04-15
Pioneer Pekao IM SA 28 549 313 (28 112 622) 13,37 (8,26) 28 549 313 (28 112 622) 13,71 (8,60) 2009-04-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 141 488 1,93 (0,93) 4 141 488 1,97 (0,97) 2008-12-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 4 141 488 (291 598) 1,00 (-0,80) 4 141 488 (291 598) 1,00 (-0,83) 2008-12-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 849 890 (91 971) 1,80 (0,04) 3 849 890 (91 971) 1,83 (0,04) 2008-12-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 757 919 (161 000) 1,76 (0,08) 3 757 919 (161 000) 1,79 (0,08) 2008-12-18
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 596 919 (90 800) 1,68 (0,04) 3 596 919 (90 800) 1,71 (0,05) 2008-12-17
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 506 119 (187 186) 1,64 (0,09) 3 506 119 (187 186) 1,66 (0,09) 2008-12-10
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 318 933 (144 000) 1,55 (0,07) 3 318 933 (144 000) 1,57 (0,07) 2008-12-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 174 933 (170 000) 1,48 (0,08) 3 174 933 (170 000) 1,50 (0,08) 2008-12-04
Impexmetal SA w celu umorzenia 3 004 933 (94 000) 1,40 (0,04) 3 004 933 (94 000) 1,42 (0,04) 2008-12-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 139 665 931 (-428 670) 65,41 (-0,20) 139 665 931 (-428 670) 66,31 (-0,21) 2008-12-01
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 910 933 (124 000) 1,36 (0,06) 2 910 933 (124 000) 1,38 (0,06) 2008-11-19
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 786 933 (120 233) 1,30 (0,06) 2 786 933 (120 233) 1,32 (0,06) 2008-11-18
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 666 700 (303 697) 1,24 (0,14) 2 666 700 (303 697) 1,26 (0,15) 2008-11-03
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 363 003 (395 000) 1,10 (0,18) 2 363 003 (395 000) 1,11 (0,19) 2008-10-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 968 003 (143 000) 0,92 (0,07) 1 968 003 (143 000) 0,92 (0,06) 2008-10-28
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 825 003 (86 700) 0,85 (0,04) 1 825 003 (86 700) 0,86 (0,04) 2008-10-27
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 094 601 (1 900 370) 65,61 (0,89) 140 094 601 (1 900 370) 66,52 (1,59) 2008-10-26
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 738 303 (74 300) 0,81 (0,04) 1 738 303 (74 300) 0,82 (0,04) 2008-10-24
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 664 003 (75 200) 0,77 (0,03) 1 664 003 (75 200) 0,78 (0,04) 2008-10-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 588 803 (74 700) 0,74 (0,04) 1 588 803 (74 700) 0,74 (0,03) 2008-10-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 514 103 (74 100) 0,70 (0,03) 1 514 103 (74 100) 0,71 (0,04) 2008-10-21
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 440 003 (71 700) 0,67 (0,03) 1 440 003 (71 700) 0,67 (0,03) 2008-10-20
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 368 303 (124 141) 0,64 (0,06) 1 368 303 (124 141) 0,64 (0,06) 2008-10-17
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 244 162 (77 600) 0,58 (0,04) 1 244 162 (77 600) 0,58 (0,04) 2008-10-15
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 166 562 (159 400) 0,54 (0,07) 1 166 562 (159 400) 0,54 (0,07) 2008-10-14
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 007 162 (78 100) 0,47 (0,04) 1 007 162 (78 100) 0,47 (0,04) 2008-10-10
Impexmetal SA w celu umorzenia 929 062 (72 987) 0,43 (0,03) 929 062 (72 987) 0,43 (0,03) 2008-10-09
Impexmetal SA w celu umorzenia 856 075 (128 000) 0,40 (0,06) 856 075 (128 000) 0,40 (0,06) 2008-10-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 194 231 64,72 (0,72) 138 194 231 64,93 (0,93) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 194 231 (-660 600) 64,00 (-1,03) 138 194 231 (-660 600) 64,00 (-1,24) 2008-10-06
Impexmetal SA w celu umorzenia 728 075 (50 000) 0,34 (0,03) 728 075 (50 000) 0,34 (0,03) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 854 831 (-1 704 171) 65,03 (-0,80) 138 854 831 (-1 704 171) 65,24 (-0,59) 2008-10-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 678 075 (174 375) 0,31 (0,08) 678 075 (174 375) 0,31 (0,08) 2008-10-03
Impexmetal SA w celu umorzenia 503 700 (108 625) 0,23 (0,05) 503 700 (108 625) 0,23 (0,05) 2008-09-30
Impexmetal SA w celu umorzenia 395 075 (101 375) 0,18 (0,05) 395 075 (101 375) 0,18 (0,05) 2008-09-25
Impexmetal SA w celu umorzenia 293 700 (50 050) 0,13 (0,02) 293 700 (50 050) 0,13 (0,02) 2008-09-24
Impexmetal SA w celu umorzenia 243 650 (52 450) 0,11 (0,03) 243 650 (52 450) 0,11 (0,03) 2008-09-23
Impexmetal SA w celu umorzenia 191 200 (100 000) 0,08 (0,04) 191 200 (100 000) 0,08 (0,04) 2008-08-08
Impexmetal SA w celu umorzenia 91 200 (-55 000) 0,04 (-0,02) 91 200 (-55 000) 0,04 (-0,02) 2008-08-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 146 200 (138 200) 0,06 (0,06) 146 200 (138 200) 0,06 (0,06) 2008-08-05
Impexmetal SA w celu umorzenia 8 000 0,00 8 000 0,00 2008-07-30
Kamiński Sławomir 25 (24) 0,00 25 (24) 0,00 2008-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 559 002 (114 180) 65,83 (0,06) 140 559 002 (114 180) 65,83 (0,06) 2007-12-12
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 140 444 822 (134 911 821) 65,77 (0,99) 140 444 822 (134 911 821) 65,77 (0,99) 2007-12-11
Ogółem 213 511 875 (204 971 400) 0 213 511 875 (204 971 400) 0 2007-09-06
Chełchowski Adam 132 0,00 132 0,00 2007-08-13
Adamski Krzysztof 200 0,00 200 0,00 2007-08-13
Pioneer Pekao IM SA 436 691 (-10 480 584) 5,11 436 691 (-10 480 584) 5,11 2007-05-31
Pioneer Pekao IM SA 10 917 275 5,11 10 917 275 5,11 2007-05-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 533 001 (-132 792 024) 64,78 5 533 001 (-132 792 024) 64,78 2007-04-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 138 325 025 (132 700 839) 64,78 (-1,07) 138 325 025 (132 700 839) 64,78 (-1,07) 2007-04-02
Krezus SA 8 808 (-66 500) 0,10 (-0,78) 8 808 (-66 500) 0,10 (-0,78) 2007-03-21
Krezus SA 75 308 0,88 75 308 0,88 2007-03-13
Kostrzewa Jacek 70 (-1 680) 0,00 70 (-1 680) 0,00 2007-03-01
Kostrzewa Jacek 1 750 0,00 1 750 0,00 2007-03-01
Adamski Krzysztof 200 (20) 0,00 200 (20) 0,00 2006-11-15
Chełchowski Adam 132 0,00 132 0,00 2006-10-20
Adamski Krzysztof 180 0,00 180 0,00 2006-10-05
Kamiński Sławomir 1 (-24) 0,00 1 (-24) 0,00 2006-08-11
Kamiński Sławomir 25 0,00 25 0,00 2006-08-11
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 624 186 65,85 5 624 186 65,85 2006-07-26
Unibax sp. z o.o. 425 900 (-252 700) 4,98 (-2,96) 425 900 (-252 700) 4,98 (-2,96) 2006-07-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 624 186 (-1 078 200) 65,85 (-12,62) 5 624 186 (-1 078 200) 65,85 (-12,62) 2006-04-28
Unibax sp. z o.o. 678 600 7,94 678 600 7,94 2006-04-27
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 6 702 386 (5 132 516) 78,47 (60,09) 6 702 386 (5 132 516) 78,47 (60,09) 2006-04-12
Karkosik, Roman Krzysztof 1 569 870 (-5 227 992) 18,38 (-61,21) 1 569 870 (-5 227 992) 18,38 (-61,21) 2006-01-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 6 797 862 (5 062 369) 79,59 (59,27) 6 797 862 (5 062 369) 79,59 (59,27) 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof 1 735 493 (-136 115) 20,32 (-1,59) 1 735 493 (-136 115) 20,32 (-1,59) 2006-01-26
Spieczyńska Aleksandra 436 200 (-10 468 800) 5,10 436 200 (-10 468 800) 5,10 2006-01-11
Spieczyńska Aleksandra 10 905 000 5,10 10 905 000 5,10 2006-01-11
Karkosik, Roman Krzysztof 1 871 608 (-220 679) 21,91 (2,23) 1 871 608 (-220 679) 21,91 (2,23) 2005-11-30
Ogółem 8 540 475 (-2 090 096) 0 8 540 475 (-2 090 096) 0 2005-11-29
Impexmetal SA umorzenie 0 (-1 877 266) 0,00 (-17,65) 0 (-1 877 266) 0,00 (-17,65) 2005-11-29
Impexmetal SA w celu umorzenia 1 877 266 (-212 830) 17,65 (-2,01) 1 877 266 (-212 830) 17,65 (-2,01) 2005-10-20
S & I SA 0 (-577 973) 0,00 (-5,44) 0 (-577 973) 0,00 (-5,44) 2005-09-22
Impexmetal SA w celu umorzenia 2 090 096 19,66 2 090 096 19,66 2005-09-22
Aluminium Konin - Impexmetal SA 0 (-1 512 120) 0,00 (-14,22) 0 (-1 512 120) 0,00 (-14,22) 2005-09-22
Karkosik, Roman Krzysztof 2 092 287 (215 123) 19,68 (2,03) 2 092 287 (215 123) 19,68 (2,03) 2005-07-15
Karkosik, Roman Krzysztof 1 877 164 (-222 836) 17,65 (-2,10) 1 877 164 (-222 836) 17,65 (-2,10) 2005-02-24
Karkosik, Roman Krzysztof 2 100 000 (220 000) 19,75 (2,07) 2 100 000 (220 000) 19,75 (2,07) 2004-12-21
Karkosik, Roman Krzysztof 1 880 000 (402 276) 17,68 (3,78) 1 880 000 (402 276) 17,68 (3,78) 2004-12-03
Karkosik, Roman Krzysztof 1 477 724 (374 893) 13,90 (3,53) 1 477 724 (374 893) 13,90 (3,53) 2004-11-19
Elana SA 691 400 6,50 (6,50) 691 400 6,50 (6,50) 2004-10-29
Elana SA zależny od Boryszew 0 (-635 400) 0,00 (-5,97) 0 (-635 400) 0,00 (-5,97) 2004-10-29
Elana SA 635 400 5,97 635 400 5,97 2004-10-19
Karkosik, Roman Krzysztof 1 102 831 (47 895) 10,37 (0,45) 1 102 831 (47 895) 10,37 (0,45) 2004-10-14
Karkosik, Roman Krzysztof 1 054 936 (570 295) 9,92 (5,36) 1 054 936 (570 295) 9,92 (5,36) 2004-08-17
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 978 000 9,19 (9,19) 978 000 9,19 (9,19) 2004-08-17
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 0 (-1 956 000) 0,00 (-18,39) 0 (-1 956 000) 0,00 (-18,39) 2004-08-17
Nomura International plc. 0 (-1 624 586) 0,00 (-15,28) 0 (-1 624 586) 0,00 (-15,28) 2004-03-03
Skarb Państwa 0 (-3 348 632) 0,00 (-31,50) 0 (-3 348 632) 0,00 (-31,50) 2004-01-21
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 956 000 (1 000) 18,39 1 956 000 (1 000) 18,39 2003-06-27
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 955 000 (200 000) 18,39 (1,88) 1 955 000 (200 000) 18,39 (1,88) 2002-06-28
Templeton Global Investors, Inc. w grupie funduszy Franklin Resources 0 (-1 063 056) 0,00 (-10,00) 0 (-1 063 056) 0,00 (-10,00) 2001-10-03
Franklin Resources, Inc. z podmiotami zależnymi 1 755 000 16,51 1 755 000 16,51 2001-10-03
Templeton Global Investors, Inc. 1 063 056 (-9 687) 10,00 (-0,09) 1 063 056 (-9 687) 10,00 (-0,09) 2001-06-25
S & I SA 577 973 5,44 577 973 5,44 2000-12-22
Aluminium Konin - Impexmetal SA 1 512 120 14,22 1 512 120 14,22 2000-12-22
Templeton Global Investors, Inc. 1 072 743 (33 069) 10,09 (0,31) 1 072 743 (33 069) 10,09 (0,31) 2000-08-31
Templeton Global Investors, Inc. 1 039 674 (113 107) 9,78 (1,06) 1 039 674 (113 107) 9,78 (1,06) 2000-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof 484 641 (-156 398) 4,56 (-1,47) 484 641 (-156 398) 4,56 (-1,47) 1999-07-09
Nomura International plc. 1 624 586 (-173 814) 15,28 (-1,64) 1 624 586 (-173 814) 15,28 (-1,64) 1999-04-30
Karkosik, Roman Krzysztof 641 039 (-5 131 716) 6,03 (-61,56) 641 039 (-5 131 716) 6,03 (-61,56) 1998-12-01
Templeton Global Investors, Inc. 926 567 (132 472) 8,72 (1,25) 926 567 (132 472) 8,72 (1,25) 1998-06-10
Skarb Państwa 3 348 632 31,50 3 348 632 31,50 1998-06-10
Nomura International plc. 1 798 400 16,92 1 798 400 16,92 1997-06-27
Templeton Global Investors, Inc. 794 095 7,47 794 095 7,47 1997-06-18
Ogółem 10 630 571 0 10 630 571 0 1997-04-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 772 755 67,59 5 772 755 67,59 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2007-09-05 Split 1:25
2007-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-10-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2000-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2000-05-08 Asymilacja akcji
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
1999-05-10 Asymilacja akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.