7,9200 zł
-0,94% -0,0750 zł
ENEA SA (ENA)

Komunikaty spółki - ENEA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 20 maja 2019 roku
Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018
Informacja o oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2018 rok
Enea Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA
Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C
Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C
ENEA -0,94% 7,92
2019-04-25 11:47:44

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.