9,0400 zł
-2,06% -0,1900 zł
ENEA SA (ENA)

Komunikaty spółki - ENEA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
Wyniki finansowe
Podpisanie Aneksu do Porozumienia w sprawie współpracy przy podziale Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 17 czerwca 2021 roku
Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2021 roku
Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2020
Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za 2020 rok
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
ENEA -2,06% 9,04
2021-06-18 17:04:21

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.