7,4200 zł
-0,40% -0,0300 zł
ENEA SA (ENA)

Akcjonariat - ENEA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 275 503 928,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 441 442 578 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 227 364 428
Liczba głosów na WZA: 441 442 578 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,50%
Kapitał akcyjny: 441 442 578,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 227 364 428
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,50%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 227 364 428 (51,50%) 227 364 428 (51,50%) 2014-11-12 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, RCW, GPW, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B -10 594 129
0,00
1,00 0,00 337 626 428
337 626 428,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-05
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-07-12 881 634
88 163 400,00
100,00 100,00 881 634
88 163 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-07-31
seria B - zamienna akcjonariusze Energetyki Szczecińskiej SA 2002-12-17 341 094
0,00
100,00 0,00 1 222 728
122 272 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-02-01
seria C - zamienna akcjonariusze Zielonogórskich Zakładów Energetycznych SA 2002-12-17 251 389
0,00
100,00 0,00 1 474 117
147 411 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-02-01
seria D - zamienna akcjonariusze Zakładów Energetycznych Gorzów SA 2002-12-17 218 450
0,00
100,00 0,00 1 692 567
169 256 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-02-01
seria E - zamienna akcjonariusze Zakładów Energetycznych Bydgoszcz SA 2002-12-17 523 382
0,00
100,00 0,00 2 215 949
221 594 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-02-01
seria A-J - renumeracja akcji 2005-06-14 0
0,00
1,00 0,00 221 594 900
221 594 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-28
2005-06-14
split 1:100 2005-06-14 0
0,00
1,00 0,00 221 594 900
221 594 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-14
seria K - subskrypcja prywatna aport: 45 mln akcji Elektrowni Kozienice SA 2008-01-16 126 625 657
3 432 821 561,27
1,00 27,11 348 220 557
348 220 557,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-30
seria C - subskrypcja publiczna 2008-05-16 103 816 150
1 598 768 710,00
1,00 15,40 441 442 578
441 442 578,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-13
2009-01-30
seria A-B - renumeracja akcji 2008-08-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-05
2009-01-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PZU OFE Złota Jesień portfel 22 014 053 (3 214 053) 4,98 (0,72) 22 014 053 (3 214 053) 4,98 (0,72) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 671 533 (111 533) 0,83 (0,02) 3 671 533 (111 533) 0,83 (0,02) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 1 298 000 (-4 000) 0,29 (-0,01) 1 298 000 (-4 000) 0,29 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 18 857 111 (-142 889) 4,27 (-0,03) 18 857 111 (-142 889) 4,27 (-0,03) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 10 199 481 (4 225 481) 2,31 (0,96) 10 199 481 (4 225 481) 2,31 (0,96) 2018-12-31
Generali OFE portfel 4 133 496 (-11 504) 0,93 (-0,01) 4 133 496 (-11 504) 0,93 (-0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 4 361 578 (701 578) 0,98 (0,15) 4 361 578 (701 578) 0,98 (0,15) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 12 978 657 (-36 343) 2,94 (-0,01) 12 978 657 (-36 343) 2,94 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 6 956 787 (-19 213) 1,58 6 956 787 (-19 213) 1,58 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 20 702 130 (-23 257 209) 4,69 (-5,27) 20 702 130 (-23 257 209) 4,69 (-5,27) 2018-10-17
TFI PZU SA portfele 43 959 339 9,96 43 959 339 9,96 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 120 0,00 120 0,00 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 251 212 0,06 251 212 0,06 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 1 111 338 (401 939) 0,25 (0,09) 1 111 338 (401 939) 0,25 (0,09) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 174 051 0,04 174 051 0,04 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 112 304 (-285 269) 1,16 (-0,06) 5 112 304 (-285 269) 1,16 (-0,06) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 275 (-210 675) 0,00 (-0,05) 275 (-210 675) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 64 025 (-8 596) 0,01 (-0,01) 64 025 (-8 596) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 141 669 0,03 141 669 0,03 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 223 042 (-46 173) 0,05 (-0,01) 223 042 (-46 173) 0,05 (-0,01) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 603 212 (279 000) 0,14 (0,07) 603 212 (279 000) 0,14 (0,07) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 5 378 989 (-176 889) 1,22 (-0,04) 5 378 989 (-176 889) 1,22 (-0,04) 2018-06-30
PZU OFE Złota Jesień NWZ 18 800 000 4,26 18 800 000 4,26 2018-05-28
NN OFE NWZ 19 000 000 (-885 362) 4,30 (-0,20) 19 000 000 (-885 362) 4,30 (-0,20) 2018-05-28
Rockbridge TFI SA portfele 238 072 0,05 238 072 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 251 212 0,06 251 212 0,06 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 709 399 0,16 709 399 0,16 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 3 560 000 0,81 3 560 000 0,81 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 174 051 0,04 174 051 0,04 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 1 302 000 0,30 1 302 000 0,30 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 20 500 0,01 20 500 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 397 573 1,22 5 397 573 1,22 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 210 950 0,05 210 950 0,05 2017-12-31
MetLife OFE portfel 5 974 000 1,35 5 974 000 1,35 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 72 621 0,02 72 621 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 4 145 000 0,94 4 145 000 0,94 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 141 669 0,03 141 669 0,03 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 13 225 0,00 13 225 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 269 215 0,06 269 215 0,06 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 324 212 0,07 324 212 0,07 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 3 660 000 0,83 3 660 000 0,83 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 13 015 000 2,95 13 015 000 2,95 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 5 555 878 1,26 5 555 878 1,26 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 522 000 0,12 522 000 0,12 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 25 150 0,01 25 150 0,01 2017-12-31
Aegon OFE portfel 6 976 000 1,58 6 976 000 1,58 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 43 959 339 (-672 509) 9,96 (-0,15) 43 959 339 (-672 509) 9,96 (-0,15) 2017-06-21
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 44 631 848 (21 631 848) 10,11 (4,90) 44 631 848 (21 631 848) 10,11 (4,90) 2017-02-08
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; NWZ 23 000 000 (211 637) 5,21 (0,05) 23 000 000 (211 637) 5,21 (0,05) 2016-12-15
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 22 788 363 5,16 22 788 363 5,16 2016-10-14
NN OFE 19 885 362 (-3 411 389) 4,50 (-0,77) 19 885 362 (-3 411 389) 4,50 (-0,77) 2014-03-11
NN OFE 23 296 751 5,27 23 296 751 5,27 2014-01-23
Vattenfall AB 0 (-82 395 573) 0,00 (-18,66) 0 (-82 395 573) 0,00 (-18,66) 2014-01-22
Skarb Państwa 227 385 698 (-258 746) 51,50 (-0,06) 227 385 698 (-258 746) 51,50 (-0,06) 2012-11-14
Mikłosz Tadeusz 4 140 0,00 4 140 0,00 2012-08-30
Mikłosz Tadeusz 4 140 0,00 4 140 0,00 2012-08-30
Skarb Państwa 227 644 444 (-605 095) 51,56 (-0,14) 227 644 444 (-605 095) 51,56 (-0,14) 2012-05-14
Skarb Państwa 228 249 539 (-119 393) 51,70 (-0,03) 228 249 539 (-119 393) 51,70 (-0,03) 2011-11-14
Skarb Państwa 228 368 932 (-791 903) 51,73 (-0,18) 228 368 932 (-791 903) 51,73 (-0,18) 2011-09-30
Pluciński Mieczysław 4 140 0,00 4 140 0,00 2011-05-16
Pluciński Mieczysław 4 140 0,00 4 140 0,00 2011-05-16
Dachowski Tadeusz 4 440 0,00 4 440 0,00 2011-05-16
Dachowski Tadeusz 4 440 (4 140) 0,00 4 440 (4 140) 0,00 2011-05-16
Balcerowski Paweł 4 140 0,00 4 140 0,00 2011-05-16
Balcerowski Paweł 4 140 0,00 4 140 0,00 2011-05-16
Skarb Państwa 229 160 835 (-4 463 978) 51,91 (-1,01) 229 160 835 (-4 463 978) 51,91 (-1,01) 2011-03-22
Skarb Państwa 233 624 813 (-4 686 867) 52,92 (-1,06) 233 624 813 (-4 686 867) 52,92 (-1,06) 2010-11-22
Skarb Państwa 238 311 680 (-4 969 462) 53,98 (-1,13) 238 311 680 (-4 969 462) 53,98 (-1,13) 2010-11-05
Skarb Państwa 243 281 142 (-12 311 709) 55,11 (-2,78) 243 281 142 (-12 311 709) 55,11 (-2,78) 2010-11-05
Skarb Państwa 255 592 851 (-11 182 044) 57,89 (-2,54) 255 592 851 (-11 182 044) 57,89 (-2,54) 2010-10-22
Górniak Maksymilian 3 740 0,00 3 740 0,00 2010-08-27
Górniak Maksymilian 3 740 0,00 3 740 0,00 2010-08-27
Skarb Państwa 266 774 895 (-70 851 533) 60,43 (-39,57) 266 774 895 (-70 851 533) 60,43 (-39,57) 2010-02-10
Dachowski Tadeusz 300 (100) 0,00 300 (100) 0,00 2009-11-16
Dachowski Tadeusz 200 0,00 200 0,00 2009-03-02
Vattenfall AB 82 395 573 18,66 82 395 573 18,66 2009-01-19
Ogółem 359 047 005 (21 420 577) 0 359 047 005 (21 420 577) 0 2008-11-17
Skarb Państwa 337 626 428 100,00 (5,97) 337 626 428 100,00 (5,97) 2008-11-14
Skarb Państwa 337 626 428 94,03 (17,55) 337 626 428 94,03 (17,55) 2008-11-14
Skarb Państwa 337 626 428 (116 031 528) 76,48 (-23,52) 337 626 428 (116 031 528) 76,48 (-23,52) 2008-11-14
Ogółem 337 626 428 (116 031 528) 0 337 626 428 (116 031 528) 0 2008-09-05
Skarb Państwa 221 594 900 100,00 221 594 900 100,00 2005-06-14
Ogółem 221 594 900 0 221 594 900 0 2005-06-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2015-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2014-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2014-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,57 zł
2013-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2013-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2012-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2012-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2011-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2011-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2010-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2010-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2009-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2009-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.