13,2000 zł
1,54% 0,2000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Komunikaty spółki - CNT

Komunikat GPW Benchmark S.A.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Otrzymanie uchwały nr 438/2023 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2023 z 15.05.2023 r.
W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 maja 2023 roku uchwały o zmianie statutu.
Otrzymanie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 05 czerwca 2023 roku.
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Informacja nt. obniżenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.