REKLAMA

CNT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

2023-05-23 08:57
publikacja
2023-05-23 08:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 20/2023 z dnia 15 maja 2023 r. dotyczącego wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2023 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. wyboru jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. i na podstawie §18 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendacji Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Ostateczną decyzję w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-23 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki