REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

2023-01-17 15:31
publikacja
2023-01-17 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 17.01.2023 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 24.12.2022 r. do 17.01.2023 r. wyniosła 91 578,9 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 17.01.2023 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 26 989,8 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 roku.

Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki