REKLAMA

CNT S.A.: Informacja nt. obniżenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.

2023-03-15 16:07
publikacja
2023-03-15 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obniżenia kapitału zakładowego w spółce zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 15.03.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej GET EnTra spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, na którym podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego spółki zależnej GET EnTra spółki z o.o. z kwoty 16.570.500,00 zł do kwoty 10.273.710,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej z kwoty 500,00 zł do kwoty 310,00 zł za każdy udział.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zwrot wspólnikom, w tym Emitentowi, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym, wpłat na kapitał zakładowy.

Zwrot wpłat nastąpi w terminie do 30.06.2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-15 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki