REKLAMA

CNT S.A.: Otrzymanie uchwały nr 438/2023 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA

2023-05-19 20:59
publikacja
2023-05-19 20:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Otrzymanie uchwały nr 438/2023 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 64/2022 z dnia 28 listopada 2022r., raportu bieżącego nr RB 1/2023 z dnia 02 stycznia 2023r., raportu bieżącego nr RB 7/2023 z dnia 22 lutego 2023r., raportu bieżącego nr RB 10/2023 z dnia 06 marca 2023r. oraz raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 09 maja 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym (19 maja 2023 r.) wpłynęła do Spółki uchwała nr 438/2023 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA

Zgodnie z art. 91 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz na podstawie § 110 ust. 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy stwierdził, że:

1) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLERGPL00014”, z dniem 24 maja 2023 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW;
2) zlecenia maklerskie na akcje spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 23 maja 2023 r. (włącznie), tracą ważność.

Uchwała GPW nr 438/2023 weszła w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki