3,7500 zł
-2,60% -0,1000 zł
Boryszew SA (BRS)

Komunikaty spółki - BORYSZEW

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.
Zawarcie przez Spółkę jako gwaranta umowy kredytowej na nabycie przez Impexmetal S.A. akcji Impexmetal S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Impexmetal S.A. został udzielony kredyt oraz gwarancja
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Alchemia S.A. w drodze przymusowego wykupu przez podmiot zależny od Emitenta
Rezygnacja Członka Zarządu Boryszew S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.