5,2800 zł
0,96% 0,0500 zł
Boryszew SA (BRS)

Komunikaty spółki - BORYSZEW

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z Hutmen Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Wyniki finansowe
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji
Korekta raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 30.09.2022 r.
Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o.
Zmiany w składzie organów Spółki
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Wyniki finansowe
Utworzenie rezerwy na ryzyko podatkowe w Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Informacja o otrzymaniu Wyniku Kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Uprawomocnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchylenia decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja informacji
Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.