6,6400 zł
3,43% 0,2200 zł
Boryszew SA (BRS)

Akcjonariat - BORYSZEW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 593 600 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 240 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 162 984 453
Liczba głosów na WZA: 240 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,91%
Kapitał akcyjny: 240 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 162 984 453
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA i RKK Investments sp. z o.o. 125 885 398 (52,45%) 125 885 398 (62,56%) 2018-09-30 ALC, IPX
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. i Alchemia SA 38 000 000 (15,83%) 38 800 000 (0,00%) 2019-03-18 OLW, HTM_1, SKT
Unibax sp. z o.o. bezpośrednio, pośrednio przez Susmed sp. z o.o. 37 099 055 (15,45%) 37 099 055 (15,45%) 2022-06-03 SKT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
połączenie z Impexmetal SA

KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji -21 037 722
0,10 70 122 778
7 012 277,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-27
split 1:10
0,10 119 212 500
11 921 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-10-20
2004-11-08
seria A - akcje założycielskie 1991-12-11 12 885
1 288 500,00
100,00 100,00 12 885
1 288 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-02-06
1991-12-18
2011-07-15
renominacja - opłacone gotówką 1992-08-20
250,00 12 850
3 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-08-31
seria C - subskrypcja publiczna 1995-03-25 600 000
9 000 000,00
5,00 15,00 2 242 500
11 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-23
1996-03-11
1996-05-20
seria B - prawo poboru 1995-03-25 20 000
5 000 000,00
250,00 250,00 32 850
8 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-11-23
1995-06-21
1996-05-20
split 1:50 1995-04-27
5,00 1 642 500
8 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-18
split 1:5 2000-01-31
1,00 11 212 500
11 212 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-03
2000-03-06
seria D - subskrypcja publiczna 2003-12-08 700 000
59 500 000,00
1,00 85,00 11 912 500
11 912 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-24
2004-03-04
połączenie z Elana SA bez podwyższania kapitału 2004-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-27
umorzenie akcji 2005-02-25 -28 052 000
0,10 91 160 500
9 116 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-03-25
połaczenie z Huta Oława SA bez podwyższania kapitału 2005-03-23

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-02
umorzenie akcji 2006-02-14 -7 436 231
0,10 62 686 547
6 268 654,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-02-27
seria E - prawo poboru 1:5 2009-12-21 313 432 735
31 343 273,50
0,10 0,10 376 119 282
37 611 928,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-25
2010-05-10
2010-05-25
seria F - prawo poboru 1:2 2010-08-17 752 238 564
75 223 856,40
0,10 0,10 1 128 357 846
112 835 784,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-29
2010-12-31
seria G - prawo poboru 1:1 2011-02-28 1 128 357 846
112 835 784,60
0,10 0,10 2 256 715 692
225 671 569,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
2011-08-24
połączenie z Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA bez podwyższania kapitału 2012-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-24 -56 715 692
0,10 2 200 000 000
220 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-10
połączenie z Boryszew ERG SA i Nylonbor sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-14
scalenie akcji 10:1 2014-02-17
1,00 220 000 000
220 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-26
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-25 20 000 000
110 000 000,00
1,00 5,50 240 000 000
240 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-27
2014-11-28
połączenie z SPV Boryszew 3 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-25
połączenie z SPV Impexmetal sp. z o.o. i Impex - invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-10-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-15
połączenie z Hutmen sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-12-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel 0 (-16 697 148) 0,00 (-6,95) 0 (-16 697 148) 0,00 (-6,95) 2020-11-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 34 800 000 (60 000) 14,50 (0,02) 34 800 000 (60 000) 0,00 2019-02-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 34 740 000 (260 000) 14,48 (0,11) 34 740 000 (260 000) 0,00 2019-02-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 34 480 000 (210 000) 14,37 (0,09) 34 480 000 (210 000) 0,00 2019-02-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 34 270 000 (185 000) 14,28 (0,08) 34 270 000 (185 000) 0,00 2019-01-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 34 085 000 (135 000) 14,20 (0,05) 34 085 000 (135 000) 0,00 2019-01-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 950 000 (34 000) 14,15 (0,02) 33 950 000 (34 000) 0,00 2019-01-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 916 000 (76 000) 14,13 (0,03) 33 916 000 (76 000) 0,00 2019-01-04
NN OFE portfel 16 697 148 (-1 402 852) 6,95 (-0,59) 16 697 148 (-1 402 852) 6,95 (-2,05) 2018-12-31
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 840 000 (80 000) 14,10 (0,03) 33 840 000 (80 000) 0,00 2018-12-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 760 000 (200 000) 14,07 (0,09) 33 760 000 (200 000) 0,00 2018-12-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 560 000 (210 000) 13,98 (0,08) 33 560 000 (210 000) 0,00 2018-12-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 350 000 (240 000) 13,90 (0,10) 33 350 000 (240 000) 0,00 2018-12-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 33 110 000 (235 771) 13,80 (0,10) 33 110 000 (235 771) 0,00 2018-11-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 32 874 229 (266 350) 13,70 (0,11) 32 874 229 (266 350) 0,00 2018-11-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 32 607 879 (212 713) 13,59 (0,09) 32 607 879 (212 713) 0,00 2018-11-16
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 32 395 166 (228 505) 13,50 (0,10) 32 395 166 (228 505) 0,00 2018-11-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 32 166 661 (179 089) 13,40 (0,07) 32 166 661 (179 089) 0,00 2018-11-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 31 987 572 (222 839) 13,33 (0,33) 31 987 572 (222 839) 0,00 2018-10-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 31 764 733 (241 000) 13,00 (-0,13) 31 764 733 (241 000) 0,00 2018-10-19
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 31 523 733 (-241 000) 13,13 (-0,11) 31 523 733 (-241 000) 0,00 2018-10-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 31 764 733 (818 111) 13,24 (0,35) 31 764 733 (818 111) 0,00 2018-10-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 30 946 622 (-63 000) 12,89 (-0,03) 30 946 622 (-63 000) 0,00 2018-10-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 31 009 622 (63 000) 12,92 (0,03) 31 009 622 (63 000) 0,00 2018-10-01
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA i RKK Investments sp. z o.o. 125 885 398 (664 540) 52,45 (0,27) 125 885 398 (664 540) 61,35 (1,45) 2018-09-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 30 946 622 (300 000) 12,89 (0,12) 30 946 622 (300 000) 0,00 2018-09-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 30 646 622 (259 019) 12,77 (0,11) 30 646 622 (259 019) 0,00 2018-09-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 30 387 603 (231 000) 12,66 (0,09) 30 387 603 (231 000) 0,00 2018-09-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 30 156 603 (210 000) 12,57 (0,09) 30 156 603 (5 210 000) 0,00 2018-09-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 29 946 603 (402 000) 12,48 (0,17) 24 946 603 (-4 598 000) 0,00 2018-07-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 29 544 603 (609 000) 12,31 (0,25) 29 544 603 (609 000) 0,00 2018-07-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 28 935 603 (239 905) 12,06 (0,10) 28 935 603 (239 905) 0,00 2018-07-06
Rockbridge TFI SA portfele 482 834 0,20 482 834 0,20 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 131 933 (-368 163) 0,05 (0,05) 131 933 (-368 163) 0,05 (0,05) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 24 599 0,01 24 599 0,01 2018-06-30
Altus SA portfele 615 0,00 615 0,00 2018-06-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 28 695 698 (157 698) 11,96 (0,07) 28 695 698 (157 698) 0,00 2018-06-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 28 538 000 (1 517 169) 11,89 (0,63) 28 538 000 (1 517 169) 0,00 2018-06-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 27 020 831 (259 000) 11,26 (0,11) 27 020 831 (259 000) 0,00 2018-06-15
NN OFE ZWZ 18 100 000 (1 100 000) 7,54 (0,46) 18 100 000 (1 100 000) 9,00 (1,03) 2018-06-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 761 831 (76 000) 11,15 (0,03) 26 761 831 (76 000) 0,00 2018-06-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 685 831 (32 000) 11,12 (0,01) 26 685 831 (42 000) 0,00 2018-05-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 653 831 (10 000) 11,11 (0,01) 26 643 831 0,00 2018-05-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA i RKK Investments sp. z o.o. 125 220 858 (58 103 232) 52,18 (24,21) 125 220 858 (58 103 232) 59,90 (28,44) 2018-04-25
RKK Investments sp. z o.o. 57 291 277 (8 324 678) 23,00 (2,60) 57 291 277 (8 324 678) 26,00 (3,05) 2018-04-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA 67 117 626 (-8 310 829) 27,97 (-3,46) 67 117 626 (-8 310 829) 31,46 (-3,89) 2018-04-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z Alchemia SA 75 428 455 (-15 133 062) 31,43 (-6,30) 75 428 455 (-15 133 062) 35,35 (-7,09) 2018-02-23
RKK Investments sp. z o.o. 48 966 599 (29 091 599) 20,40 (12,12) 48 966 599 (29 091 599) 22,95 (13,71) 2018-02-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 643 831 (46 920) 11,10 (0,02) 26 643 831 (46 920) 0,00 2018-02-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 596 911 (5 006) 11,08 26 596 911 (5 006) 0,00 2018-02-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 591 905 (71 000) 11,08 (0,03) 26 591 905 (71 000) 0,00 2018-02-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 520 905 (144 000) 11,05 (0,06) 26 520 905 (144 000) 0,00 2018-01-31
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 376 905 (65 000) 10,99 (0,03) 26 376 905 (65 000) 0,00 2018-01-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 311 905 (58 000) 10,96 (0,02) 26 311 905 (58 000) 0,00 2018-01-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 253 905 (53 000) 10,94 (0,02) 26 253 905 (53 000) 0,00 2018-01-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 200 905 (55 000) 10,92 (0,03) 26 200 905 (55 000) 0,00 2018-01-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 145 905 (57 000) 10,89 (0,02) 26 145 905 (57 000) 0,00 2018-01-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 088 905 (58 000) 10,87 (0,02) 26 088 905 (58 000) 0,00 2018-01-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 26 030 905 (57 000) 10,85 (0,03) 26 030 905 (57 000) 0,00 2018-01-19
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 973 905 (59 000) 10,82 (0,02) 25 973 905 (59 000) 0,00 2018-01-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 914 905 (58 000) 10,80 (0,03) 25 914 905 (58 000) 0,00 2018-01-17
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 856 905 (61 000) 10,77 (0,02) 25 856 905 (61 000) 0,00 2018-01-16
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 795 905 (67 000) 10,75 (0,03) 25 795 905 (67 000) 0,00 2018-01-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 728 905 (66 000) 10,72 (0,03) 25 728 905 (66 000) 0,00 2018-01-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 662 905 (64 000) 10,69 (0,02) 25 662 905 (64 000) 0,00 2018-01-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 598 905 (66 000) 10,67 (0,03) 25 598 905 (66 000) 0,00 2018-01-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 532 905 (67 000) 10,64 (0,03) 25 532 905 (67 000) 0,00 2018-01-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 465 905 (66 000) 10,61 (0,03) 25 465 905 (66 000) 0,00 2018-01-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 399 905 (50 000) 10,58 (0,02) 25 399 905 (50 000) 0,00 2018-01-04
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 90 561 517 (-29 914 580) 37,73 (-12,47) 90 561 517 (-29 914 580) 42,44 (-13,55) 2018-01-03
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 349 905 (50 000) 10,56 (0,02) 25 349 905 (50 000) 0,00 2018-01-03
Quercus TFI SA portfele 500 096 0,00 500 096 0,00 2017-12-31
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 299 905 (46 000) 10,54 (0,02) 25 299 905 (46 000) 0,00 2017-12-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 253 905 (45 000) 10,52 (0,02) 25 253 905 (45 000) 0,00 2017-12-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 208 905 (43 000) 10,50 (0,01) 25 208 905 (43 000) 0,00 2017-12-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 165 905 (42 000) 10,49 (0,02) 25 165 905 (42 000) 0,00 2017-12-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 123 905 (40 000) 10,47 (0,02) 25 123 905 (40 000) 0,00 2017-12-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 083 905 (37 000) 10,45 (0,01) 25 083 905 (37 000) 0,00 2017-12-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 046 905 (34 000) 10,44 (0,02) 25 046 905 (34 000) 0,00 2017-12-19
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 25 012 905 (33 000) 10,42 (0,01) 25 012 905 (33 000) 0,00 2017-12-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 979 905 (30 000) 10,41 (0,01) 24 979 905 (30 000) 0,00 2017-12-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 949 905 (30 000) 10,40 (0,02) 24 949 905 (30 000) 0,00 2017-12-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 919 905 (26 000) 10,38 (0,01) 24 919 905 (26 000) 0,00 2017-12-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 893 905 (21 000) 10,37 (0,01) 24 893 905 (21 000) 0,00 2017-12-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 872 905 (20 000) 10,36 24 872 905 (20 000) 0,00 2017-12-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 852 905 (20 000) 10,36 (0,01) 24 852 905 (20 000) 0,00 2017-12-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 832 905 (17 000) 10,35 (0,01) 24 832 905 (17 000) 0,00 2017-12-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 815 905 (17 000) 10,34 (0,01) 24 815 905 (17 000) 0,00 2017-12-06
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 798 905 (14 000) 10,33 24 798 905 (14 000) 0,00 2017-12-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 784 905 (13 000) 10,33 (0,01) 24 784 905 (13 000) 0,00 2017-12-04
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 771 905 (12 000) 10,32 24 771 905 (12 000) 0,00 2017-12-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 759 905 (10 000) 10,32 (0,01) 24 759 905 (10 000) 0,00 2017-11-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 749 905 (21 000) 10,31 (0,01) 24 749 905 (21 000) 0,00 2017-11-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 728 905 (-11 000) 10,30 (-0,01) 24 728 905 (-11 000) 0,00 2017-11-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 739 905 (23 000) 10,31 (0,01) 24 739 905 (23 000) 0,00 2017-11-27
RKK Investments sp. z o.o. 19 875 000 (-16 000 000) 8,28 (-6,67) 19 875 000 (-16 000 000) 9,24 (-7,57) 2017-11-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 120 476 097 (-7 739 119) 50,20 (-3,22) 120 476 097 (-7 739 119) 55,99 (-3,57) 2017-11-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 716 905 (13 000) 10,30 (0,01) 24 716 905 (13 000) 0,00 2017-11-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 703 905 (4 885) 10,29 24 703 905 (4 885) 0,00 2017-11-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 699 020 (1 189) 10,29 24 699 020 (1 189) 0,00 2017-11-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 697 831 (13 000) 10,29 24 697 831 (13 000) 0,00 2017-11-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 684 831 (3 000) 10,29 (0,01) 24 684 831 (3 000) 0,00 2017-11-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 681 831 (24 000) 10,28 (0,01) 24 681 831 (24 000) 0,00 2017-11-17
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 657 831 (14 000) 10,27 24 657 831 (14 000) 0,00 2017-11-16
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 128 215 216 (-2 980 492) 53,42 (-1,24) 128 215 216 (-2 980 492) 59,56 (-1,19) 2017-11-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 643 831 (73 000) 10,27 (0,03) 24 643 831 (73 000) 0,00 2017-10-10
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 570 831 (75 000) 10,24 (0,03) 24 570 831 (75 000) 0,00 2017-10-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 495 831 (74 000) 10,21 (0,03) 24 495 831 (74 000) 0,00 2017-10-06
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 421 831 (74 000) 10,18 (0,04) 24 421 831 (74 000) 0,00 2017-10-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 347 831 (62 000) 10,14 (0,02) 24 347 831 (62 000) 0,00 2017-10-04
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 285 831 (62 000) 10,12 (0,03) 24 285 831 (62 000) 0,00 2017-10-03
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 223 831 (61 000) 10,09 (0,02) 24 223 831 (60 997) 0,00 2017-10-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 162 831 (61 000) 10,07 (0,03) 24 162 834 (61 003) 0,00 2017-09-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 101 831 (35 000) 10,04 (0,01) 24 101 831 (35 000) 0,00 2017-09-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 066 831 (34 000) 10,03 (0,02) 24 066 831 (34 000) 0,00 2017-09-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 24 032 831 (33 000) 10,01 (0,01) 24 032 831 (33 000) 0,00 2017-09-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 999 831 (33 000) 10,00 (0,01) 23 999 831 (33 000) 0,00 2017-09-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 966 831 (32 000) 9,99 (0,02) 23 966 831 (32 000) 0,00 2017-09-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 934 831 (33 000) 9,97 (0,01) 23 934 831 (33 000) 0,00 2017-09-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 901 831 (21 000) 9,96 (0,01) 23 901 831 (21 000) 0,00 2017-09-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 880 831 (21 000) 9,95 (0,01) 23 880 831 (21 000) 0,00 2017-09-19
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 859 831 (21 000) 9,94 (0,01) 23 859 831 (21 000) 0,00 2017-09-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 838 831 (20 000) 9,93 (0,01) 23 838 831 (20 000) 0,00 2017-09-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 818 831 (21 000) 9,92 23 818 831 (21 000) 0,00 2017-09-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 797 831 (20 000) 9,92 (0,01) 23 797 831 (20 000) 0,00 2017-09-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 777 831 (18 000) 9,91 (0,01) 23 777 831 (18 000) 0,00 2017-09-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 759 831 (18 000) 9,90 (0,01) 23 759 831 (18 000) 0,00 2017-09-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 741 831 (19 000) 9,89 (0,01) 23 741 831 (19 000) 0,00 2017-09-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 722 831 (19 000) 9,88 23 722 831 (19 000) 0,00 2017-09-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 703 831 (15 000) 9,88 (0,01) 23 703 831 (15 000) 0,00 2017-09-06
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 688 831 (15 000) 9,87 (0,01) 23 688 831 (15 000) 0,00 2017-09-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 673 831 (15 000) 9,86 23 673 831 (15 000) 0,00 2017-09-04
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 658 831 (15 000) 9,86 (0,01) 23 658 831 (-29 985 000) 0,00 2017-09-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 643 831 (33 831) 9,85 (0,01) 53 643 831 (30 033 831) 0,00 2017-06-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 610 000 (40 000) 9,84 (0,02) 23 610 000 (40 000) 0,00 2017-06-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 570 000 (70 000) 9,82 (0,03) 23 570 000 (70 000) 0,00 2017-06-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 500 000 (60 000) 9,79 (0,02) 23 500 000 (60 000) 0,00 2017-06-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 440 000 (60 000) 9,77 (0,03) 23 440 000 (60 000) 0,00 2017-06-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 380 000 (70 000) 9,74 (0,03) 23 380 000 (70 000) 0,00 2017-06-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 310 000 (60 000) 9,71 (0,02) 23 310 000 (60 000) 0,00 2017-06-06
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 250 000 (70 000) 9,69 (0,03) 23 250 000 (70 000) 0,00 2017-06-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 180 000 (70 000) 9,66 (0,03) 23 180 000 (70 000) 0,00 2017-06-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 110 000 (72 316) 9,63 (0,03) 23 110 000 (72 316) 0,00 2017-06-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 037 684 (37 684) 9,60 (0,02) 23 037 684 (37 684) 0,00 2017-05-31
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 23 000 000 (80 000) 9,58 (0,03) 23 000 000 (80 000) 0,00 2017-05-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 920 000 (90 000) 9,55 (0,04) 22 920 000 (90 000) 0,00 2017-05-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 830 000 (90 000) 9,51 (0,03) 22 830 000 (90 000) 0,00 2017-05-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 740 000 (90 000) 9,48 (0,04) 22 740 000 (90 000) 0,00 2017-05-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 650 000 (90 000) 9,44 (0,04) 22 650 000 (90 000) 0,00 2017-05-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 560 000 (90 000) 9,40 (0,04) 22 560 000 (90 000) 0,00 2017-05-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 470 000 (90 000) 9,36 (0,03) 22 470 000 (90 000) 0,00 2017-05-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 380 000 (90 000) 9,33 (0,04) 22 380 000 (90 000) 0,00 2017-05-19
NN OFE ZWZ 17 000 000 (2 226 739) 7,08 (0,92) 17 000 000 (2 226 739) 7,97 (1,19) 2017-05-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 290 000 (90 000) 9,29 (0,04) 22 290 000 (90 000) 0,00 2017-05-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 200 000 (40 000) 9,25 (0,02) 22 200 000 (40 000) 0,00 2017-04-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 160 000 (45 000) 9,23 (0,02) 22 160 000 (45 000) 0,00 2017-04-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 115 000 (45 399) 9,21 (0,01) 22 115 000 (45 399) 0,00 2017-04-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 069 601 (39 601) 9,20 (0,02) 22 069 601 (39 601) 0,00 2017-04-10
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 22 030 000 (40 000) 9,18 (0,02) 22 030 000 (40 000) 0,00 2017-04-07
NN OFE 14 773 261 (11 921 941) 6,16 (1,62) 14 773 261 (11 921 941) 6,78 (2,26) 2017-01-04
RKK Investments sp. z o.o. 35 875 000 14,95 35 875 000 16,81 2017-01-03
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 990 000 (10 000) 9,16 21 990 000 (10 000) 0,00 2016-12-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 980 000 (30 000) 9,16 (0,01) 21 980 000 (30 000) 0,00 2016-12-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 950 000 (30 000) 9,15 (0,02) 21 950 000 (30 000) 0,00 2016-12-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 920 000 (30 000) 9,13 (0,01) 21 920 000 (30 000) 0,00 2016-12-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 890 000 (30 000) 9,12 (0,01) 21 890 000 (30 000) 0,00 2016-12-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 860 000 (60 000) 9,11 (0,03) 21 860 000 (60 000) 0,00 2016-12-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 800 000 (30 000) 9,08 (0,01) 21 800 000 (30 000) 0,00 2016-12-16
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 770 000 (30 000) 9,07 (0,01) 21 770 000 (30 000) 0,00 2016-12-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 740 000 (30 000) 9,06 (0,01) 21 740 000 (30 000) 0,00 2016-12-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 710 000 (30 000) 9,05 (0,02) 21 710 000 (30 000) 0,00 2016-12-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 680 000 (-7 801 000) 9,03 (-3,25) 21 680 000 (-7 801 000) 0,00 2016-12-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 29 481 000 (7 862 588) 12,28 (3,27) 29 481 000 (7 862 588) 0,00 2016-12-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 131 195 708 (994 204) 54,66 (0,41) 131 195 708 (994 204) 60,75 (2,63) 2016-10-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 21 618 412 (5 618 412) 9,01 (2,34) 21 618 412 (5 618 412) 0,00 2016-10-10
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 130 201 504 (3 440 246) 54,25 (1,43) 130 201 504 (3 440 246) 58,12 (1,61) 2016-09-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 16 000 000 (25 000) 6,67 (0,01) 16 000 000 (25 000) 0,00 2016-09-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 975 000 (45 000) 6,66 (0,02) 15 975 000 (45 000) 0,00 2016-05-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 930 000 (45 000) 6,64 (0,02) 15 930 000 (45 000) 0,00 2016-05-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 885 000 (45 000) 6,62 (0,02) 15 885 000 (45 000) 0,00 2016-05-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 840 000 (45 000) 6,60 (0,02) 15 840 000 (45 000) 0,00 2016-05-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 795 000 (45 000) 6,58 (0,02) 15 795 000 (45 000) 0,00 2016-05-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 750 000 (45 000) 6,56 (0,02) 15 750 000 (45 000) 0,00 2016-05-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 705 000 (40 000) 6,54 (0,01) 15 705 000 (40 000) 0,00 2016-05-19
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 126 761 258 (1 545 000) 52,82 (0,65) 126 761 258 (1 545 000) 56,51 (0,96) 2016-05-04
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 665 000 (45 000) 6,53 (0,02) 15 665 000 (45 000) 0,00 2016-04-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 620 000 (45 000) 6,51 (0,02) 15 620 000 (45 000) 0,00 2016-04-28
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 575 000 (45 000) 6,49 (0,02) 15 575 000 (45 000) 0,00 2016-04-27
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 530 000 (50 000) 6,47 (0,02) 15 530 000 (50 000) 0,00 2016-04-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 480 000 (45 000) 6,45 (0,02) 15 480 000 (45 000) 0,00 2016-04-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 435 000 (45 000) 6,43 (0,02) 15 435 000 (45 000) 0,00 2016-04-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 390 000 (45 000) 6,41 (0,02) 15 390 000 (45 000) 0,00 2016-04-21
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 345 000 (90 000) 6,39 (0,03) 15 345 000 (90 000) 0,00 2016-04-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 255 000 (45 000) 6,36 (0,02) 15 255 000 (45 000) 0,00 2016-04-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 210 000 (90 000) 6,34 (0,04) 15 210 000 (90 000) 0,00 2016-04-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 120 000 (40 000) 6,30 (0,02) 15 120 000 (40 000) 0,00 2016-04-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 080 000 (40 000) 6,28 (0,01) 15 080 000 (40 000) 0,00 2016-04-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 040 000 (40 000) 6,27 (0,02) 15 040 000 (40 000) 0,00 2016-04-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 15 000 000 (100 000) 6,25 (0,05) 15 000 000 (100 000) 0,00 2015-10-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 900 000 (100 000) 6,20 (0,04) 14 900 000 (100 000) 0,00 2015-10-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 800 000 (100 000) 6,16 (0,04) 14 800 000 (100 000) 0,00 2015-10-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 700 000 (100 000) 6,12 (0,04) 14 700 000 (100 000) 0,00 2015-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 125 216 258 (981 119) 52,17 (0,41) 125 216 258 (981 119) 55,55 (0,64) 2015-10-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 600 000 (100 000) 6,08 (0,04) 14 600 000 (100 000) 0,00 2015-10-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 500 000 (100 000) 6,04 (0,05) 14 500 000 (100 000) 0,00 2015-10-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 400 000 (63 472) 5,99 (0,02) 14 400 000 (63 472) 0,00 2015-10-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 336 528 (6 528) 5,97 14 336 528 (6 528) 0,00 2015-09-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 330 000 (90 000) 5,97 (0,04) 14 330 000 (90 000) 0,00 2015-09-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 240 000 (85 000) 5,93 (0,04) 14 240 000 (85 000) 0,00 2015-09-10
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 155 000 (75 000) 5,89 (0,03) 14 155 000 (75 000) 0,00 2015-09-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 080 000 (70 000) 5,86 (0,03) 14 080 000 (70 000) 0,00 2015-09-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 14 010 000 (75 000) 5,83 (0,03) 14 010 000 (75 000) 0,00 2015-09-07
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 935 000 (85 000) 5,80 (0,03) 13 935 000 (85 000) 0,00 2015-09-04
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 850 000 (80 000) 5,77 (0,04) 13 850 000 (80 000) 0,00 2015-09-03
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 770 000 (70 000) 5,73 (0,03) 13 770 000 (70 000) 0,00 2015-09-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 124 235 139 (-576 219) 51,76 (-0,24) 124 235 139 (-576 219) 54,91 (-0,11) 2015-09-01
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Polski Cynk sp. z o.o., Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 700 000 (5 000) 5,70 13 700 000 (5 000) 0,00 2015-07-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 695 000 (35 000) 5,70 (0,01) 13 695 000 (35 000) 0,00 2015-06-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 660 000 (40 000) 5,69 (0,02) 13 660 000 (40 000) 0,00 2015-06-29
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 620 000 (40 000) 5,67 (0,02) 13 620 000 (40 000) 0,00 2015-06-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 580 000 (40 000) 5,65 (0,01) 13 580 000 (40 000) 0,00 2015-06-25
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 540 000 (40 000) 5,64 (0,02) 13 540 000 (40 000) 0,00 2015-06-24
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 500 000 (35 000) 5,62 (0,01) 13 500 000 (35 000) 0,00 2015-06-23
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 465 000 (35 000) 5,61 (0,02) 13 465 000 (35 000) 0,00 2015-06-22
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 430 000 (35 000) 5,59 (0,01) 13 430 000 (35 000) 0,00 2015-06-19
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 395 000 (35 000) 5,58 (0,02) 13 395 000 (35 000) 0,00 2015-06-18
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 360 000 (35 000) 5,56 (0,01) 13 360 000 (35 000) 0,00 2015-06-17
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 325 000 (35 000) 5,55 (0,02) 13 325 000 (35 000) 0,00 2015-06-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 290 000 (35 000) 5,53 (0,01) 13 290 000 (35 000) 0,00 2015-06-12
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 255 000 (35 000) 5,52 (0,02) 13 255 000 (35 000) 0,00 2015-06-11
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 220 000 (35 000) 5,50 (0,01) 13 220 000 (35 000) 0,00 2015-06-10
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 185 000 (35 000) 5,49 (0,02) 13 185 000 (35 000) 0,00 2015-06-09
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 150 000 (50 000) 5,47 (0,02) 13 150 000 (50 000) 0,00 2015-06-08
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 100 000 (50 000) 5,45 (0,02) 13 100 000 (50 000) 0,00 2015-06-05
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 050 000 (50 000) 5,43 (0,02) 13 050 000 (50 000) 0,00 2015-06-03
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 124 811 358 (-9 914 968) 52,00 (-4,13) 124 811 358 (-9 914 968) 55,02 (-4,22) 2015-05-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 13 000 000 (50 000) 5,41 (0,02) 13 000 000 (50 000) 0,00 2015-04-20
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 950 000 (50 000) 5,39 (0,02) 12 950 000 (50 000) 0,00 2015-04-17
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 900 000 (50 000) 5,37 (0,02) 12 900 000 (50 000) 0,00 2015-04-16
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 850 000 (50 000) 5,35 (0,02) 12 850 000 (-115 150 000) 0,00 2015-04-15
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 800 000 (50 000) 5,33 (0,02) 128 000 000 (115 250 000) 0,00 2015-04-14
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 750 000 (55 000) 5,31 (0,03) 12 750 000 (55 000) 0,00 2015-04-13
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 695 000 (50 000) 5,28 (0,02) 12 695 000 (50 000) 0,00 2015-04-10
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 645 000 (45 000) 5,26 (0,02) 12 645 000 (45 000) 0,00 2015-04-09
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 134 726 326 (-7 008 244) 56,13 (-2,92) 134 726 326 (-7 008 244) 59,24 (-2,76) 2015-04-02
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 600 000 (60 000) 5,24 (0,02) 12 600 000 (60 000) 0,00 2015-03-30
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 540 000 (33 314) 5,22 (0,22) 12 540 000 (33 314) 0,00 2015-03-26
Boryszew SA bezpośrednio oraz przez Impexmetal SA i SPV Boryszew 3 sp. z o.o. 12 506 686 5,00 (-0,21) 12 506 686 0,00 2015-03-25
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 506 686 (72 686) 5,21 (0,03) 12 506 686 (72 686) 0,00 2015-02-09
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 434 000 (89 000) 5,18 (0,04) 12 434 000 (89 000) 0,00 2015-02-06
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 345 000 (88 000) 5,14 (0,04) 12 345 000 (88 000) 0,00 2015-02-05
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 257 000 (86 000) 5,10 (0,03) 12 257 000 (86 000) 0,00 2015-02-04
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 171 000 (89 000) 5,07 (0,04) 12 171 000 (89 000) 0,00 2015-02-03
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 082 000 (82 000) 5,03 (0,03) 12 082 000 (82 000) 0,00 2015-02-02
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 12 000 000 (83 000) 5,00 (0,04) 12 000 000 (83 000) 0,00 2015-01-29
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 917 000 (80 000) 4,96 (0,03) 11 917 000 (80 000) 0,00 2015-01-28
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 837 000 (77 000) 4,93 (0,03) 11 837 000 (77 000) 0,00 2015-01-27
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 760 000 (72 000) 4,90 (0,03) 11 760 000 (72 000) 0,00 2015-01-26
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 688 000 (80 000) 4,87 (0,04) 11 688 000 (80 000) 0,00 2015-01-21
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 608 000 (-17 000) 4,83 (-0,01) 11 608 000 (-17 000) 0,00 2015-01-19
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 625 000 (57 871) 4,84 (0,03) 11 625 000 (57 871) 0,00 2015-01-19
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 567 129 (54 000) 4,81 (0,02) 11 567 129 (54 000) 0,00 2015-01-16
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 513 129 (49 000) 4,79 (0,02) 11 513 129 (49 000) 0,00 2015-01-15
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 464 129 (46 000) 4,77 (0,02) 11 464 129 (46 000) 0,00 2015-01-14
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 418 129 (90 000) 4,75 (0,03) 11 418 129 (90 000) 0,00 2015-01-13
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 328 129 (91 000) 4,72 (0,04) 11 328 129 (91 000) 0,00 2015-01-09
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 237 129 (44 000) 4,68 (0,02) 11 237 129 (44 000) 0,00 2015-01-05
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 193 129 (193 129) 4,66 (-0,34) 11 193 129 (193 129) 0,00 2015-01-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 141 734 570 (-2 851 020) 59,05 (-1,19) 141 734 570 (-2 851 020) 62,00 (-1,08) 2014-12-19
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 000 000 5,00 (0,42) 11 000 000 0,00 2014-10-29
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 11 000 000 (100 000) 4,58 (-0,37) 11 000 000 (100 000) 0,00 2014-10-29
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 900 000 (100 000) 4,95 (0,46) 10 900 000 (100 000) 0,00 2014-10-28
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 144 585 590 (20 208 735) 60,24 (3,71) 144 585 590 (20 208 735) 63,08 (6,55) 2014-10-27
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 800 000 4,49 (-0,41) 10 800 000 0,00 2014-10-27
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 800 000 (400 000) 4,90 (0,18) 10 800 000 (400 000) 0,00 2014-10-27
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 400 000 (-200 000) 4,72 (-0,09) 10 400 000 (-200 000) 0,00 2014-10-24
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 600 000 (271 568) 4,81 (0,12) 10 600 000 (271 568) 0,00 2014-10-24
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 328 432 (114 581) 4,69 (0,05) 10 328 432 (114 581) 0,00 2014-10-23
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 213 851 (200 000) 4,64 (0,09) 10 213 851 (200 000) 0,00 2014-10-22
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 10 013 851 (170 000) 4,55 (0,08) 10 013 851 (170 000) 0,00 2014-10-21
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 9 843 851 (170 000) 4,47 (0,08) 9 843 851 (170 000) 0,00 2014-10-20
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 9 673 851 (170 000) 4,39 (0,08) 9 673 851 (170 000) 0,00 2014-10-17
Boryszew SA poprzez spółkę zależną 9 503 851 (150 000) 4,31 (0,06) 9 503 851 (150 000) 0,00 2014-10-16
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 124 376 855 56,53 (4,71) 124 376 855 56,53 (2,22) 2014-10-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 124 376 855 (-2 281 975) 51,82 (-5,75) 124 376 855 (-2 281 975) 54,31 (-3,26) 2014-10-08
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 126 658 830 (2 534 240) 57,57 (1,15) 126 658 830 (2 534 240) 57,57 (1,15) 2014-08-19
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 124 124 590 (2 684 538) 56,42 (1,22) 124 124 590 (2 684 538) 56,42 (1,22) 2014-08-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 121 440 052 (-1 180 125 640) 55,20 (-3,96) 121 440 052 (-1 180 125 640) 55,20 (-8,70) 2014-06-17
Boryszew SA poprzez Impexmetal SA 9 353 851 (-153 930 457) 4,25 (-3,17) 9 353 851 (-153 930 457) 0,00 2014-06-17
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 301 565 692 (1 171 409 123) 59,16 1 301 565 692 (1 171 409 123) 63,90 2014-02-14
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 130 156 569 (-1 191 131 256) 59,16 (-0,89) 130 156 569 (-1 191 131 256) 63,90 (-0,70) 2014-02-14
Boryszew SA zakup akcji własnych 163 284 308 (146 955 878) 7,42 (0,42) 163 284 308 (146 955 878) 0,00 2013-09-26
Boryszew SA poprzez Impexmetal SA 16 328 430 (-142 399 452) 7,00 (-0,21) 16 328 430 (-142 399 452) 0,00 2013-09-26
Boryszew SA zakup akcji własnych 158 727 882 (4 000 000) 7,21 (0,18) 158 727 882 (4 000 000) 0,00 2013-09-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 321 287 825 (41 807 647) 60,05 (1,90) 1 321 287 825 (41 807 647) 64,60 (2,97) 2013-09-23
Boryszew SA zakup akcji własnych 154 727 882 (3 000 000) 7,03 (0,14) 154 727 882 (3 000 000) 0,00 2013-09-20
Boryszew SA zakup akcji własnych 151 727 882 (3 000 000) 6,89 (0,13) 151 727 882 (3 000 000) 0,00 2013-09-19
Boryszew SA zakup akcji własnych 148 727 882 (8 303 786) 6,76 (0,38) 148 727 882 (8 303 786) 0,00 2013-09-05
Stajszczak Aleksandra 91 137 480 (-20 200 000) 4,14 (-0,92) 91 137 480 (-20 200 000) 4,42 (-0,98) 2013-08-13
Boryszew SA zakup akcji własnych 140 424 096 (3 100 000) 6,38 (0,14) 140 424 096 (3 100 000) 0,00 2013-07-29
Boryszew SA zakup akcji własnych 137 324 096 (3 200 000) 6,24 (0,15) 137 324 096 (3 200 000) 0,00 2013-07-26
Boryszew SA zakup akcji własnych 134 124 096 (2 363 947) 6,09 (0,11) 134 124 096 (2 363 947) 0,00 2013-07-25
Boryszew SA zakup akcji własnych 131 760 149 (2 181 009) 5,98 (0,10) 131 760 149 (2 181 009) 0,00 2013-07-24
Boryszew SA zakup akcji własnych 129 579 140 (3 100 000) 5,88 (0,14) 129 579 140 (3 100 000) 0,00 2013-07-23
Boryszew SA zakup akcji własnych 126 479 140 (2 414 128) 5,74 (0,11) 126 479 140 (2 414 128) 0,00 2013-07-22
Stajszczak Aleksandra 111 337 480 5,06 111 337 480 5,40 2013-07-19
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 279 480 178 (1 120 803 848) 58,15 (51,12) 1 279 480 178 (-56 831 318) 61,63 (-1,16) 2013-07-19
Boryszew SA zakup akcji własnych 124 065 012 (-55 311 318) 5,63 (-2,31) 124 065 012 (-55 311 318) 0,00 2013-07-19
Boryszew SA zakup akcji własnych 179 376 330 (3 597 031) 7,94 (0,16) 179 376 330 (3 597 031) 0,00 2013-07-17
Boryszew SA zakup akcji własnych 175 779 299 (352 969) 7,78 (0,01) 175 779 299 (352 969) 0,00 2013-07-16
Boryszew SA zakup akcji własnych 175 426 330 (3 000 000) 7,77 (0,13) 175 426 330 (3 000 000) 0,00 2013-07-15
Boryszew SA zakup akcji własnych 172 426 330 (49 765 692) 7,64 (2,07) 172 426 330 (49 765 692) 0,00 2013-07-12
Boryszew SA zakup akcji własnych 122 660 638 5,57 (0,14) 122 660 638 0,00 2013-07-10
Boryszew SA zakup akcji własnych 122 660 638 (-46 765 692) 5,43 (-2,07) 122 660 638 (-46 765 692) 0,00 2013-07-10
Boryszew SA zakup akcji własnych 169 426 330 (3 000 000) 7,50 (0,13) 169 426 330 (3 000 000) 0,00 2013-07-09
Boryszew SA zakup akcji własnych 166 426 330 (4 000 000) 7,37 (0,18) 166 426 330 (4 000 000) 0,00 2013-07-05
Boryszew SA zakup akcji własnych 162 426 330 (2 000 000) 7,19 (0,09) 162 426 330 (2 000 000) 0,00 2013-07-02
Boryszew SA zakup akcji własnych 160 426 330 (1 000 000) 7,10 (0,04) 160 426 330 (1 000 000) 0,00 2013-06-28
Boryszew SA zakup akcji własnych 159 426 330 (30 788 830) 7,06 (1,36) 159 426 330 (30 788 830) 0,00 2013-06-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 158 676 330 (-1 177 635 166) 7,03 (-52,18) 1 336 311 496 62,79 2013-05-05
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 336 311 496 59,21 (-1,53) 1 336 311 496 62,79 (-1,53) 2013-05-05
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 336 311 496 (1 207 423 996) 60,74 (55,03) 1 336 311 496 (37 023 596) 64,32 (3,27) 2013-05-05
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 128 887 500 (-1 158 800 490) 5,71 (-51,35) 1 299 287 900 (11 599 910) 61,05 (1,35) 2013-04-28
Boryszew SA zakup akcji własnych 128 637 500 (4 637 500) 5,70 (0,21) 128 637 500 (4 637 500) 0,00 2013-02-13
Boryszew SA zakup akcji własnych 124 000 000 (5 377 520) 5,49 (0,24) 124 000 000 (5 377 520) 0,00 2012-12-28
Boryszew SA zakup akcji własnych 118 622 480 (5 048 860) 5,25 (0,22) 118 622 480 (5 048 860) 0,00 2012-12-27
Boryszew SA zakup akcji własnych 113 573 620 (4 345 855) 5,03 (0,19) 113 573 620 (4 345 855) 0,00 2012-12-21
Boryszew SA zakup akcji własnych 109 227 765 (3 736 277) 4,84 (0,17) 109 227 765 (3 736 277) 0,00 2012-12-20
Boryszew SA zakup akcji własnych 105 491 488 (2 835 451) 4,67 (0,13) 105 491 488 (2 835 451) 0,00 2012-12-19
Boryszew SA zakup akcji własnych 102 656 037 (2 656 037) 4,54 (0,11) 102 656 037 (2 656 037) 0,00 2012-12-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 287 687 990 (1 500 000) 57,06 (0,07) 1 287 687 990 (1 500 000) 59,70 (0,07) 2012-09-27
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 286 187 990 (2 664 451) 56,99 (0,12) 1 286 187 990 (2 664 451) 59,63 (0,40) 2012-09-26
Boryszew SA zakup akcji własnych 100 000 000 (4 084 308) 4,43 (0,18) 100 000 000 (4 084 308) 0,00 2012-09-13
Boryszew SA zakup akcji własnych 95 915 692 (3 000 000) 4,25 (0,14) 95 915 692 (3 000 000) 0,00 2012-09-12
Boryszew SA zakup akcji własnych 92 915 692 (2 000 000) 4,11 (0,09) 92 915 692 (2 000 000) 0,00 2012-09-10
Boryszew SA zakup akcji własnych 90 915 692 (1 000 000) 4,02 (0,04) 90 915 692 (1 000 000) 0,00 2012-07-13
Iwanejko Małgorzata 500 122 0,02 500 122 0,02 2012-05-28
Boryszew SA zakup akcji własnych 89 915 692 (10 000 000) 3,98 (0,44) 89 915 692 (10 000 000) 0,00 2012-05-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 283 523 539 (18 471 520) 56,87 (0,82) 1 283 523 539 (18 471 520) 59,23 (1,73) 2012-05-16
Boryszew SA zakup akcji własnych 79 915 692 (4 000 000) 3,54 (0,18) 79 915 692 (4 000 000) 0,00 2012-05-02
BPS SA 110 759 274 (-22 000 000) 4,90 (-0,98) 110 759 274 (-22 000 000) 5,07 (-0,98) 2012-04-30
Boryszew SA zakup akcji własnych 75 915 692 (10 671 926) 3,36 (0,47) 75 915 692 (11 671 926) 0,00 2012-04-30
BPS SA 132 759 274 (27 000 000) 5,88 (1,88) 132 759 274 (28 000 000) 6,05 (2,05) 2012-04-10
Boryszew SA zakup akcji własnych 65 243 766 (8 528 074) 2,89 (0,38) 64 243 766 (7 528 074) 0,00 2012-03-20
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 265 052 019 (-18 471 520) 56,05 (-0,82) 1 265 052 019 (-18 471 520) 57,50 (-0,48) 2012-01-03
Boryszew SA zakup akcji własnych 56 715 692 (304 576) 2,51 (0,02) 56 715 692 (304 576) 0,00 2012-01-03
Boryszew SA zakup akcji własnych 56 411 116 (1 330 163) 2,49 (0,05) 56 411 116 (1 330 163) 0,00 2012-01-02
Boryszew SA zakup akcji własnych 55 080 953 (3 580 953) 2,44 (0,16) 55 080 953 (3 580 953) 0,00 2011-12-30
BPS SA 105 759 274 (-10 000 000) 4,00 (-1,12) 104 759 274 (-11 000 000) 4,00 (-1,22) 2011-12-28
Boryszew SA zakup akcji własnych 51 500 000 (8 500 000) 2,28 (0,38) 51 500 000 (8 500 000) 0,00 2011-12-27
Karkosik, Roman Krzysztof wraz ze spółkami zależnymi 1 283 523 539 (13 523 539) 56,87 (0,60) 1 283 523 539 (13 523 539) 57,98 (1,53) 2011-12-13
Boryszew SA zakup akcji własnych 43 000 000 (1 000 000) 1,90 (0,04) 43 000 000 (1 000 000) 0,00 2011-12-09
Boryszew SA zakup akcji własnych 42 000 000 (5 195 511) 1,86 (0,23) 42 000 000 (5 195 511) 0,00 2011-12-08
Boryszew SA zakup akcji własnych 36 804 489 (3 000 000) 1,63 (0,14) 36 804 489 (3 000 000) 0,00 2011-12-07
Boryszew SA zakup akcji własnych 33 804 489 (2 440 000) 1,49 (0,11) 33 804 489 (2 440 000) 0,00 2011-12-06
Boryszew SA zakup akcji własnych 31 364 489 (3 000 000) 1,38 (0,13) 31 364 489 (3 000 000) 0,00 2011-12-05
BPS SA 115 759 274 (-55 000 000) 5,12 (-2,44) 115 759 274 (-55 000 000) 5,22 (-2,34) 2011-12-01
Boryszew SA zakup akcji własnych 28 364 489 (6 499 534) 1,25 (0,29) 28 364 489 (6 499 534) 0,00 2011-11-30
Boryszew SA zakup akcji własnych 21 864 955 (8 092 001) 0,96 (0,35) 21 864 955 (8 092 001) 0,00 2011-11-29
Boryszew SA zakup akcji własnych 13 772 954 (6 720 000) 0,61 (0,30) 13 772 954 (6 720 000) 0,00 2011-11-25
Boryszew SA zakup akcji własnych 7 052 954 0,31 (0,31) 7 052 954 0,00 2011-11-24
Iwanejko Małgorzata 500 122 (-250 064) 0,02 (-0,01) 500 122 (-250 064) 0,02 (-0,01) 2011-11-09
Karkosik, Roman Krzysztof 1 270 000 000 (-11 389 000) 56,27 (-0,51) 1 270 000 000 (-11 389 000) 56,45 (-0,33) 2011-09-29
BPS SA 170 759 274 7,56 170 759 274 7,56 2011-09-29
Iwanejko Małgorzata 750 186 (250 064) 0,03 (-0,01) 750 186 (700 064) 0,03 (0,03) 2011-08-16
Karkosik, Roman Krzysztof 1 281 389 000 (640 694 500) 56,78 1 281 389 000 (640 694 500) 56,78 2011-07-24
Iwanejko Małgorzata 500 122 0,04 (0,02) 50 122 0,00 2011-07-13
Iwanejko Małgorzata 500 122 (250 064) 0,02 50 122 (-199 936) 0,00 (-0,02) 2011-07-13
Karkosik, Roman Krzysztof 640 694 500 (-4 230 288) 56,78 (-0,37) 640 694 500 (-4 230 288) 56,78 (-0,37) 2011-06-24
Karkosik, Roman Krzysztof 644 924 788 (-8 844 394) 57,15 (-0,78) 644 924 788 (-8 844 394) 57,15 (-0,78) 2011-06-23
Iwanejko Małgorzata 250 058 (-12 500) 0,02 (-0,04) 250 058 (-12 500) 0,02 (-0,04) 2011-05-12
Karkosik, Roman Krzysztof 653 769 182 57,93 653 769 182 57,93 (0,01) 2011-03-22
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 653 769 182 57,93 653 769 182 57,92 (-0,01) 2010-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 653 769 182 57,93 653 769 182 57,93 2010-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 653 769 182 (432 055 381) 57,93 (38,29) 653 769 182 (432 055 381) 57,93 (38,29) 2010-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 221 713 801 (-430 039 703) 19,64 (-38,12) 221 713 801 (-430 039 703) 19,64 (-38,10) 2010-12-15
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 651 753 504 (430 039 703) 57,76 (-1,18) 651 753 504 (430 039 703) 57,74 (-1,16) 2010-12-15
Karkosik, Roman Krzysztof w tym PDA 221 713 801 (682 371) 58,94 (0,18) 221 713 801 (682 371) 58,90 (0,18) 2010-12-15
Karkosik, Roman Krzysztof 221 031 430 (3 697 520) 58,76 (0,98) 221 031 430 (3 697 520) 58,72 (0,98) 2010-12-14
Iwanejko Małgorzata 262 558 0,06 (0,04) 262 558 0,06 (0,04) 2010-12-10
Iwanejko Małgorzata 262 558 0,02 262 558 0,02 2010-12-10
Iwanejko Małgorzata 262 558 0,02 262 558 0,02 2010-12-10
Iwanejko Małgorzata 262 558 (175 058) 0,02 262 558 (175 058) 0,02 2010-12-10
Iwanejko Małgorzata 87 500 (-64 192) 0,02 (-0,02) 87 500 (-64 192) 0,02 (-0,02) 2010-11-10
Iwanejko Małgorzata 151 692 (5 634) 0,04 (0,01) 151 692 (5 634) 0,04 (0,01) 2010-08-31
Iwanejko Małgorzata 146 058 (5 000) 0,03 146 058 (5 000) 0,03 2010-08-26
Karkosik, Roman Krzysztof 217 333 910 (-7 000 000) 57,78 (-1,86) 217 333 910 (-7 000 000) 57,74 (-1,86) 2010-07-02
Karkosik, Roman Krzysztof 224 333 910 (509 910) 59,64 (0,14) 224 333 910 (509 910) 59,60 (0,14) 2010-06-29
Iwanejko Małgorzata 141 058 (64 192) 0,03 (-0,09) 141 058 (64 192) 0,03 (-0,09) 2010-05-17
Miller Paweł 0 (-2 000) 0,00 0 (-2 000) 0,00 2010-05-14
Karkosik, Roman Krzysztof 223 824 000 (186 520 000) 59,50 223 824 000 (186 520 000) 59,46 (0,20) 2010-05-14
Iwanejko Małgorzata 76 866 0,12 (0,10) 76 866 0,12 (0,10) 2010-04-12
Iwanejko Małgorzata 76 866 (64 192) 0,02 76 866 (64 192) 0,02 2010-04-12
Miller Paweł 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-11-13
Miller Paweł 2 000 0,00 2 000 0,00 2009-11-13
Iwanejko Małgorzata 12 674 (12 500) 0,02 (0,02) 12 674 (12 500) 0,02 (0,02) 2009-11-13
Karkosik, Roman Krzysztof 37 304 000 59,50 (49,59) 37 304 000 59,26 (49,35) 2009-10-28
Karkosik, Roman Krzysztof 37 304 000 (-700 000) 9,91 (-50,71) 37 304 000 (-700 000) 9,91 (-50,46) 2009-10-28
Unibax sp. z o.o. przez podmiot zależny 1 962 607 (-1 192 200) 3,13 (-1,90) 1 962 607 (-1 192 200) 3,11 (-1,90) 2009-08-12
Unibax sp. z o.o. przez podmiot zależny 3 154 807 (-1 358 960) 5,03 (-2,17) 3 154 807 (-1 358 960) 5,01 (-2,16) 2009-08-02
Unibax sp. z o.o. przez podmiot zależny 4 513 767 (1 629 168) 7,20 (2,60) 4 513 767 (1 629 168) 7,17 (2,59) 2009-07-28
Karkosik, Roman Krzysztof 38 004 000 (-3 000 000) 60,62 (-4,79) 38 004 000 (-3 000 000) 60,37 (-4,76) 2009-07-20
Unibax sp. z o.o. przez podmiot zależny 2 884 599 4,60 2 884 599 4,58 2009-07-17
Karkosik, Roman Krzysztof 41 004 000 (404 000) 65,41 (0,65) 41 004 000 (404 000) 65,13 (0,64) 2009-07-09
PKO TFI SA 3 146 556 (-6 212) 5,00 (-0,02) 3 146 556 (-6 212) 4,00 (-1,00) 2008-11-24
PKO TFI SA 3 152 768 (-180 000) 5,02 (-0,29) 3 152 768 (-180 000) 5,00 (-0,29) 2008-11-23
PKO TFI SA 3 332 768 (244 931) 5,31 (0,39) 3 332 768 (244 931) 5,29 (0,39) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof 40 600 000 (-930 899) 64,76 (-1,49) 40 600 000 (-930 899) 64,49 (-1,48) 2008-10-06
PKO TFI SA 3 087 837 4,92 3 087 837 4,90 2008-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 530 899 (334 050) 66,25 (0,54) 41 530 899 (334 050) 65,97 (0,53) 2008-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 196 849 (146 849) 65,71 (0,23) 41 196 849 (146 849) 65,44 (0,23) 2008-08-15
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 050 000 (49 950) 65,48 (0,08) 41 050 000 (49 950) 65,21 (0,08) 2008-06-24
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 000 050 (507 648) 65,40 (0,81) 41 000 050 (507 648) 65,13 (0,81) 2008-06-19
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 40 492 402 (-62 598) 64,59 (-0,10) 40 492 402 (-62 598) 64,32 (-0,10) 2008-05-15
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 40 555 000 (161 890) 64,69 (0,26) 40 555 000 (161 890) 64,42 (0,26) 2007-08-14
Iwanejko Małgorzata 174 0,00 174 0,00 2007-08-14
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 40 393 110 (-1 146 029) 64,43 (-1,83) 40 393 110 (-1 146 029) 64,16 (-1,82) 2007-03-16
Szwarc Krzysztof 30 000 0,00 (-0,04) 30 000 0,00 (-0,04) 2007-03-01
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 539 139 (-30 751) 66,26 (-0,05) 41 539 139 (-30 751) 65,98 (-0,05) 2007-03-01
Adamski Krzysztof 1 375 0,00 1 375 0,00 2007-03-01
Adamski Krzysztof 1 375 (130) 0,00 1 375 (130) 0,00 2006-11-15
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 569 890 (-170 000) 66,31 (-0,27) 41 569 890 (-170 000) 66,03 (-0,27) 2006-11-14
Adamski Krzysztof 1 245 (260) 0,00 1 245 (260) 0,00 2006-11-14
Chełchowski Adam 749 0,00 749 0,00 2006-10-20
Adamski Krzysztof 985 (210) 0,00 985 (210) 0,00 2006-10-05
NN OFE 2 851 320 (-1 361 410) 4,54 (-2,18) 2 851 320 (-1 361 410) 4,52 (-2,20) 2006-09-12
Szwarc Krzysztof 30 000 0,04 30 000 0,04 2006-08-11
Adamski Krzysztof 775 0,00 775 0,00 2006-08-11
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 739 890 (199 840) 66,58 (0,32) 41 739 890 (199 840) 66,30 (0,32) 2006-05-09
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 41 540 050 (-1 815 000) 66,26 (4,44) 41 540 050 (-1 815 000) 65,98 (4,39) 2006-04-26
Boryszew SA rejestracja umorzenia 0 (-7 436 231) 0,00 (-10,60) 0 (-7 436 231) 0,00 2006-02-27
Boryszew SA w celu umorzenia 7 436 231 10,60 (10,60) 7 436 231 0,00 2006-02-13
NN OFE 4 212 730 6,72 (0,72) 4 212 730 6,72 (0,74) 2006-01-27
NN OFE 4 212 730 6,00 4 212 730 5,98 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 43 355 050 61,82 (-7,34) 43 355 050 61,59 (-7,57) 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 43 355 050 (-1 144 606) 69,16 (20,35) 43 355 050 (-1 144 606) 69,16 (20,49) 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotem zależnym 44 499 656 (2 499 656) 48,81 (2,74) 44 499 656 (2 499 656) 48,67 (2,73) 2005-10-27
Łatki Andrzej 1 305 0,00 1 305 0,00 2005-09-08
Karkosik, Roman Krzysztof 42 000 000 (1 841 849) 46,07 (2,02) 42 000 000 (1 841 849) 45,94 (2,02) 2005-08-22
Halk Mieczysław 15 233 0,01 15 233 0,01 2005-06-13
Karkosik, Roman Krzysztof 40 158 151 (36 101 678) 44,05 (10,03) 40 158 151 (36 101 678) 43,92 (9,99) 2005-03-31
Boryszew SA umorzenie 0 (-28 052 000) 0,00 (-23,53) 0 (-28 052 000) 0,00 2005-03-25
Masiuk Sławomir 76 185 0,06 76 185 0,06 2005-02-23
Boryszew SA 28 052 000 (27 304 100) 23,53 (16,86) 28 052 000 (27 304 100) 0,00 2005-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof 4 056 473 (-36 001 678) 34,02 4 056 473 (-36 001 678) 33,93 2004-06-29
Karkosik, Roman Krzysztof 40 058 151 (36 383 723) 34,02 (1,28) 40 058 151 (36 383 723) 33,93 (1,34) 2004-06-29
Karkosik, Roman Krzysztof 3 674 428 32,74 (1,90) 3 674 428 32,59 (1,75) 2003-08-04
Karkosik, Roman Krzysztof 3 674 428 30,84 (0,11) 3 674 428 30,84 (0,11) 2003-08-04
Karkosik, Roman Krzysztof 3 674 428 (-55 032) 30,73 (-2,50) 3 674 428 (-55 032) 30,73 (-2,32) 2003-08-04
Karkosik, Roman Krzysztof 3 729 460 (-352 538) 33,23 (-3,14) 3 729 460 (-352 538) 33,05 (-3,13) 2003-01-14
Karkosik, Roman Krzysztof 4 081 998 (243 701) 36,37 (2,17) 4 081 998 (243 701) 36,18 (2,16) 2002-12-20
Karkosik, Roman Krzysztof 3 838 297 (-1 449 441) 34,20 (-12,92) 3 838 297 (-1 449 441) 34,02 (-12,15) 2002-10-24
Karkosik Grażyna 245 431 (-501 733) 2,19 (-4,47) 245 431 (-501 733) 2,14 (-4,38) 2002-02-25
Karkosik, Roman Krzysztof 5 287 738 (345 799) 47,12 (3,08) 5 287 738 (345 799) 46,17 (3,02) 2002-01-23
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 747 900 (-262 500) 6,67 (-2,33) 747 900 (-262 500) 0,00 2002-01-15
Karkosik, Roman Krzysztof 4 941 939 (1 026 250) 44,04 (9,14) 4 941 939 (1 026 250) 43,15 (8,96) 2001-12-11
Karkosik, Roman Krzysztof 3 915 689 (-1 461 593) 34,90 (-13,02) 3 915 689 (-1 461 593) 34,19 (-12,76) 2001-11-29
Karkosik, Roman Krzysztof 5 377 282 (227 326) 47,92 (2,03) 5 377 282 (227 326) 46,95 (1,98) 2001-09-06
Karkosik Grażyna 747 164 (-328 757) 6,66 (-2,93) 747 164 (-328 757) 6,52 (-2,87) 2001-09-06
Karkosik, Roman Krzysztof 5 149 956 45,89 5 149 956 (-80 250) 44,97 (2,54) 2001-09-04
Karkosik Grażyna 1 075 921 9,59 1 075 921 (-654 000) 9,39 (-4,64) 2001-09-04
Karkosik, Roman Krzysztof 5 149 956 (299 935) 45,89 (2,67) 5 230 206 (299 935) 42,43 (2,44) 2001-07-02
Karkosik, Roman Krzysztof 4 850 021 (315 000) 43,22 (2,81) 4 930 271 (315 000) 39,99 (2,55) 2001-05-29
Karkosik, Roman Krzysztof 4 535 021 (197 121) 40,41 (1,75) 4 615 271 (197 121) 37,44 (1,60) 2001-04-27
Karkosik Grażyna 1 075 921 (-437 889) 9,59 (-3,90) 1 729 921 (-437 889) 14,03 (-3,56) 2001-04-23
Karkosik Grażyna 1 513 810 (-615 000) 13,49 (-5,48) 2 167 810 (-615 000) 17,59 (-4,72) 2001-04-20
Boryszew SA przez Styrbor sp. z o.o. 1 010 400 9,00 1 010 400 0,00 2000-11-24
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 1 010 400 (584 150) 9,00 (5,20) 1 010 400 (420 400) 0,00 2000-11-24
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi 4 337 900 (-799 827) 38,66 (-7,13) 4 418 150 (-799 827) 35,84 (-6,49) 2000-11-23
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi 5 137 727 (400 000) 45,79 (3,57) 5 217 977 (400 000) 42,33 (3,70) 2000-09-04
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 426 250 (163 750) 3,80 (1,46) 590 000 (327 500) 0,00 2000-08-24
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 4 737 727 (-400 000) 42,22 (-3,57) 4 817 977 (-400 000) 38,63 (-3,21) 2000-07-31
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 5 137 727 (-550 489) 45,79 (-4,90) 5 217 977 (-550 489) 41,84 (-4,41) 2000-07-07
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 5 688 216 (-120 554) 50,69 (-1,08) 5 768 466 (-120 554) 46,25 (-0,37) 2000-04-10
Karkosik Grażyna 2 128 810 (920 000) 18,97 (8,20) 2 782 810 (920 000) 22,31 (7,37) 2000-04-10
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 262 500 (-167 500) 2,34 (-1,49) 262 500 (-167 500) 0,00 2000-04-03
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 430 000 (5 395) 3,83 (0,05) 430 000 (5 395) 0,00 2000-04-03
Karkosik Grażyna 1 208 810 (554 810) 10,77 (4,94) 1 862 810 (554 810) 14,94 (4,45) 2000-03-16
Karkosik Grażyna 654 000 (463 387) 5,83 (-2,66) 1 308 000 (997 587) 10,49 (-1,80) 2000-03-14
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 424 605 (339 684) 3,78 (3,02) 424 605 (339 684) 0,00 2000-03-06
Karo - BHZ sp. z o.o. 0 (-1 262 550) 0,00 (-11,25) 0 (-1 262 550) 0,00 (-10,00) 2000-03-02
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 84 921 (-287 414) 0,76 (-2,56) 84 921 (-252 414) 0,00 2000-03-02
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 372 335 (304 868) 3,32 (0,31) 337 335 (269 868) 0,00 2000-02-28
Karkosik Mirosław 617 185 (493 748) 5,50 617 185 (493 748) 4,89 2000-02-10
Karkosik Mirosław 123 437 (-98 490) 5,50 (-4,39) 123 437 (-98 490) 4,89 (-3,89) 2000-02-10
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 5 808 770 (4 647 016) 51,77 5 889 020 (4 711 216) 46,62 2000-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 1 161 754 (316 828) 51,77 (14,12) 1 177 804 (316 828) 46,62 (12,54) 2000-01-27
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 67 467 (-269 868) 3,01 67 467 (-269 868) 0,00 2000-01-18
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 337 335 3,01 (3,01) 337 335 0,00 2000-01-18
Spieczyńska Anna 0 (-250 000) 0,00 (-11,14) 0 (-250 000) 0,00 (-9,90) 2000-01-05
Karkosik Ryszard 0 (-633 000) 0,00 (-5,64) 0 (-633 000) 0,00 (-5,01) 1999-12-31
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 0 (-27 038) 0,00 (-1,20) 0 (-27 038) 0,00 1999-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 844 926 (49 240) 37,65 (2,20) 860 976 (49 240) 34,08 (1,95) 1999-12-23
Spieczyńska Anna 250 000 11,14 250 000 9,90 1999-12-21
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-250 000) 0,00 (-11,14) 0 (-250 000) 0,00 (-9,90) 1999-12-17
Karo Metal sp. z o.o. zależny od Romana Karkosika 368 800 (295 040) 3,29 368 800 (295 040) 2,92 1999-12-16
Karo Metal sp. z o.o. zależny od Romana Karkosika 73 760 (-211 491) 3,29 (-9,42) 73 760 (-211 491) 2,92 (-8,36) 1999-12-16
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 27 038 (4 500) 1,20 (0,20) 27 038 (4 500) 0,00 1999-11-19
BNP Paribas Bank Polska SA 250 000 11,14 250 000 9,90 1999-11-19
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 22 538 (6 100) 1,00 (0,27) 22 538 (6 100) 0,00 1999-11-17
Karkosik Grażyna 190 613 (-762 452) 8,49 310 413 (-1 241 652) 12,29 1999-11-08
Karkosik Grażyna 953 065 (835 515) 8,49 (3,25) 1 552 065 (1 316 965) 12,29 (2,98) 1999-11-08
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 795 686 (165 461) 35,45 (7,37) 811 736 (181 511) 32,13 (7,21) 1999-09-30
Boryszew SA przez Styrbor Sp. z o.o. 16 438 0,73 16 438 0,00 1999-09-17
Karkosik Grażyna 117 550 5,24 235 100 9,31 1999-08-05
Karo Metal sp. z o.o. 285 251 12,71 285 251 11,28 1999-05-27
Karkosik, Roman Krzysztof z Unibax Sp. z o.o. 630 225 (50 559) 28,08 (2,25) 630 225 (50 559) 24,92 (2,00) 1999-05-27
Karczewski Zygmunt 587 750 (470 200) 5,24 587 750 (470 200) 4,65 1999-05-14
Karczewski Zygmunt 117 550 (-30 056) 5,24 (-1,34) 117 550 (-147 606) 4,65 (-5,78) 1999-05-14
Karo - BHZ sp. z o.o. 1 262 550 (1 010 040) 11,25 1 262 550 (1 010 040) 10,00 (0,01) 1999-05-10
Karo - BHZ sp. z o.o. 252 510 11,25 252 510 9,99 (0,01) 1999-05-10
Karo - BHZ sp. z o.o. 252 510 11,25 252 510 9,98 1999-05-10
Gierowski Józef 0 (-190 000) 0,00 (-8,47) 0 (-190 000) 0,00 (-7,50) 1999-05-10
Karkosik Mirosław 221 927 9,89 221 927 8,78 1999-05-04
Karkosik Ryszard 633 000 (506 400) 5,64 633 000 (506 400) 5,01 (0,01) 1999-04-30
Karkosik Ryszard 126 600 5,64 126 600 5,00 1999-04-30
Karkosik, Roman Krzysztof 579 666 (55 432) 25,83 (2,47) 579 666 (55 432) 22,92 (2,25) 1999-04-29
Gierowski Józef z Greenhouse Sp. z o.o. 190 000 (-77 947) 8,47 (-3,47) 190 000 (-77 947) 7,50 (-3,06) 1999-04-20
Karkosik, Roman Krzysztof 524 234 (80 069) 23,36 (3,57) 524 234 (80 069) 20,67 (3,15) 1999-04-01
Karkosik, Roman Krzysztof 444 165 (88 113) 19,79 (3,92) 444 165 (88 113) 17,52 (3,49) 1999-02-22
Jędrzejewski Leszek 71 201 (-56 869) 3,17 (-2,54) 71 201 (-56 869) 2,81 (-2,23) 1999-02-11
Karkosik, Roman Krzysztof 356 052 (48 006) 15,87 (2,14) 356 052 (48 006) 14,03 (1,89) 1999-02-03
Karkosik, Roman Krzysztof 308 046 (53 936) 13,73 (2,41) 308 046 (53 936) 12,14 (2,14) 1999-02-03
Gierowski Józef 267 947 (125 000) 11,94 (5,57) 267 947 (125 000) 10,56 (4,94) 1999-01-28
Karkosik, Roman Krzysztof 254 110 (72 049) 11,32 (3,21) 254 110 (72 049) 10,00 (2,84) 1998-12-14
PZU SA 100 000 4,46 100 000 3,93 1998-08-05
Karkosik, Roman Krzysztof 182 061 8,11 182 061 7,16 1998-08-05
Jędrzejewski Leszek 128 070 5,71 128 070 5,04 1998-08-05
Jankowska Kamila 125 000 5,57 125 000 4,92 1998-08-05
Gierowski Józef 142 947 (15 547) 6,37 (0,69) 142 947 (15 547) 5,62 (0,61) 1998-08-05
Karczewski Zygmunt 147 606 6,58 265 156 10,43 1998-07-27
Gierowski Józef 127 400 5,68 127 400 5,01 1998-06-15
Lato Czesław 87 037 3,88 96 287 3,75 1995-11-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,92 zł
2022-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,92 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-04-01 Split 10:1
2011-04-15 Prawo poboru 1:1
2010-10-08 Prawo poboru 1:2
2010-01-07 Prawo poboru 1:5
2005-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2005-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2004-11-04 Split 1:10
2004-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2002-09-03 Asymilacja po konwersji
2002-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2002-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2002-03-04 Asymilacja po konwersji
2000-09-04 Asymilacja po konwersji
2000-03-06 Split 1:5
2000-03-02 Asymilacja po konwersji
1999-08-03 Asymilacja po konwersji
1999-07-02 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1999-01-05 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-05-05 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1996-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1996-06-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
1996-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,72 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.