36,8500 zł
-0,41% -0,1500 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)

Komunikaty spółki - BOGDANKA

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał
Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2018
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018
Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r.
Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.