35,1000 zł
-0,23% -0,0800 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)

Komunikaty spółki - BOGDANKA

Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 września 2023 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 września 2023 r.
Wyniki finansowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Aktualizacja celu produkcyjnego na 2023 r.
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2023 r.
Otrzymanie zawiadomienia od kluczowego kontrahenta o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel w 2023 r.
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.