51,5500 zł
-0,48% -0,2500 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)

Komunikaty spółki - BOGDANKA

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.
Powołanie Członka Zarządu LW Bogdanka S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok
Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
Zawarcie Aneksów do Umowy Wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego udziału w głosach przez Enea S.A. o co najmniej 1%
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2021
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
Zawarcie Aneksu do Umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 r.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.