49,8000 zł
-1,97% -1,0000 zł
Lubelski Węgiel SA (LWB)

Akcjonariat - BOGDANKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 693 876 782 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 34 013 590 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 076 957
Liczba głosów na WZA: 34 013 590 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,91%
Kapitał akcyjny: 170 067 950,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 076 957
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,91%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Enea SA wraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 22 076 957 (64,90%) 22 076 957 (64,90%) 2022-05-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2 162 000
108 100 000,00
50,00 50,00 2 162 000
108 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
1993-03-01
2009-07-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1994-12-29
50,00 1 635 169
81 758 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 1994-12-29 685 800
50,00 2 320 969
116 048 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-02-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 1995-04-18
50,00 2 307 387
115 369 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C 1995-04-18 13 582
50,00 2 320 696
116 048 450,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2004-12-28
50,00 2 301 086
115 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-13
split 1:10 połączenie w serię A dotychczasowych seri A, B i C 2008-10-28
5,00 23 013 590
115 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2008-11-14 11 000 000
528 000 000,00
5,00 48,00 34 013 590
170 067 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-16
2009-07-10
2009-07-22
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-07-04 1 360 540
6 802 700,00
5,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 693 358 (-1 627 262) 4,98 (-4,78) 1 693 358 (-1 627 262) 4,98 (-4,78) 2019-04-03
Uniqa OFE portfel 519 896 (110 896) 1,52 (0,32) 519 896 (110 896) 1,52 (0,32) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 654 293 (-1 707) 4,86 (-0,01) 1 654 293 (-1 707) 4,86 (-0,01) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 329 157 (100 157) 0,96 (0,29) 329 157 (100 157) 0,96 (0,29) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 867 292 (85 292) 2,54 (0,24) 867 292 (85 292) 2,54 (0,24) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 241 617 (-383) 0,71 241 617 (-383) 0,71 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 320 620 9,76 3 320 620 9,76 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 34 803 (13 397) 0,10 (0,04) 34 803 (13 397) 0,10 (0,04) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 107 955 (-208 028) 0,32 (-0,61) 107 955 (-208 028) 0,32 (-0,61) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 16 (-41 902) 0,00 (-0,12) 16 (-41 902) 0,00 (-0,12) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 227 (-141) 0,01 3 227 (-141) 0,01 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 8 194 (-26 806) 0,02 (-0,08) 8 194 (-26 806) 0,02 (-0,08) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 16 902 (-9 922) 0,05 (-0,03) 16 902 (-9 922) 0,05 (-0,03) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 2 014 0,01 2 014 0,01 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 409 000 1,20 409 000 1,20 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 21 406 0,06 21 406 0,06 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 47 379 0,14 47 379 0,14 2017-12-31
NN OFE portfel 1 656 000 (464 264) 4,87 (1,37) 1 656 000 (464 264) 4,87 (1,37) 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 315 983 0,93 315 983 0,93 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 41 918 0,12 41 918 0,12 2017-12-31
MetLife OFE portfel 229 000 (-1 447 532) 0,67 (-4,25) 229 000 (-1 447 532) 0,67 (-4,25) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 368 0,01 3 368 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 35 000 0,10 35 000 0,10 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 57 730 0,17 57 730 0,17 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 26 824 0,08 26 824 0,08 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 782 000 (-601 396) 2,30 (-1,76) 782 000 (-601 396) 2,30 (-1,76) 2017-12-31
Aegon OFE portfel 242 000 0,71 242 000 0,71 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 320 620 (-601 864) 9,76 (-1,77) 3 320 620 (-601 864) 9,76 (-1,77) 2017-08-23
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 3 922 484 (487 381) 11,53 (1,43) 3 922 484 (487 381) 11,53 (1,43) 2017-06-26
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 435 103 (1 685 070) 10,10 (4,95) 3 435 103 (1 685 070) 10,10 (4,95) 2017-01-24
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 750 033 5,15 1 750 033 5,15 2016-08-05
NN OFE 1 191 736 (-3 601 705) 3,50 (-10,59) 1 191 736 (-3 601 705) 3,50 (-10,59) 2015-10-29
Enea SA wraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 22 448 834 65,99 22 448 834 65,99 2015-10-29
Aviva OFE Aviva Santander 1 383 396 (-3 774 106) 4,06 (-11,10) 1 383 396 (-3 774 106) 4,06 (-11,10) 2015-10-26
NN OFE 4 793 441 (964 704) 14,09 (2,84) 4 793 441 (964 704) 14,09 (2,84) 2015-10-09
NN OFE 3 828 737 (1 028 737) 11,25 (3,02) 3 828 737 (1 028 737) 11,25 (3,02) 2015-09-02
NN OFE WZA 2 800 000 (-475 953) 8,23 (-1,40) 2 800 000 (-475 953) 8,23 (-1,40) 2015-06-18
Aviva OFE Aviva Santander 5 157 502 (778 295) 15,16 (2,29) 5 157 502 (778 295) 15,16 (2,29) 2015-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 4 379 207 (-680 884) 12,87 (-2,00) 4 379 207 (-680 884) 12,87 (-2,00) 2014-12-18
MetLife OFE 1 676 532 (-57 662) 4,92 (-0,17) 1 676 532 (-57 662) 4,92 (-0,17) 2014-09-02
Aviva OFE Aviva Santander 5 060 091 (-47 090) 14,87 (-0,14) 5 060 091 (-47 090) 14,87 (-0,14) 2014-01-02
Aviva OFE Aviva Santander 5 107 181 (92 537) 15,01 (0,27) 5 107 181 (92 537) 15,01 (0,27) 2013-05-24
Taras Mirosław 2 737 0,00 2 737 0,00 2012-09-27
Partyka Adam 1 024 0,00 1 024 0,00 2012-05-09
Kalinowska Jadwiga 1 024 0,00 1 024 0,00 2012-05-09
Stopa Zbigniew 5 703 (1 869) 0,01 5 703 (1 869) 0,01 2011-11-09
Tor Lech 1 124 0,00 1 124 0,00 2011-05-12
Kowal Bogdan 3 049 0,00 3 049 0,00 2010-08-31
Kalinowska Jadwiga 1 024 0,00 1 024 0,00 2010-08-31
Chmielewski Janusz 6 153 0,01 6 153 0,01 2010-08-31
NN OFE 3 275 953 (-132 715) 9,63 (-0,39) 3 275 953 (-132 715) 9,63 (-0,39) 2010-08-11
NN OFE 3 408 668 (-214 881) 10,02 (-0,63) 3 408 668 (-214 881) 10,02 (-0,63) 2010-08-04
NN OFE 3 623 549 (-143 700) 10,65 (-0,42) 3 623 549 (-143 700) 10,65 (-0,42) 2010-07-27
NN OFE 3 767 249 (-657 584) 11,07 (-1,93) 3 767 249 (-657 584) 11,07 (-1,93) 2010-07-26
Skarb Państwa 1 691 900 (-1 668 896) 4,97 (-4,91) 1 691 900 (-1 668 896) 4,97 (-4,91) 2010-06-01
Taras Mirosław 2 737 (1 024) 0,00 2 737 (1 024) 0,00 2010-05-17
Stopa Zbigniew 3 834 (1 024) 0,01 (0,01) 3 834 (1 024) 0,01 (0,01) 2010-05-17
Partyka Adam 1 024 0,00 1 024 0,00 2010-05-17
Kowal Bogdan 3 049 (1 024) 0,00 3 049 (1 024) 0,00 2010-05-17
Chmielewski Janusz 6 153 (1 024) 0,01 6 153 (1 024) 0,01 2010-05-17
Aviva OFE Aviva Santander 5 014 644 14,74 5 014 644 14,74 2010-05-17
MetLife OFE 1 734 194 5,09 1 734 194 5,09 2010-05-06
Skarb Państwa 3 360 796 (-659 044) 9,88 (-1,93) 3 360 796 (-659 044) 9,88 (-1,93) 2010-04-21
Skarb Państwa 4 019 840 (-688 091) 11,81 (-2,03) 4 019 840 (-688 091) 11,81 (-2,03) 2010-04-14
Partyka Adam 0 (-270) 0,00 0 (-270) 0,00 2010-03-22
Aviva OFE Aviva Santander PDA 5 014 644 (-98 856) 14,74 (-0,29) 5 014 644 (-98 856) 14,74 (-0,29) 2010-03-22
Aviva OFE Aviva Santander PDA 5 113 500 (-439 613) 15,03 (-1,29) 5 113 500 (-439 613) 15,03 (-1,29) 2010-03-19
NN OFE 4 424 833 (3 125 000) 13,00 (9,18) 4 424 833 (3 125 000) 13,00 (9,18) 2010-03-15
NN OFE 1 299 833 3,82 1 299 833 3,82 2010-03-14
Aviva OFE Aviva Santander PDA 5 553 113 (2 638 848) 16,32 (7,76) 5 553 113 (2 638 848) 16,32 (7,76) 2010-03-12
Aviva OFE Aviva Santander PDA 2 914 265 (773 034) 8,56 (2,27) 2 914 265 (773 034) 8,56 (2,27) 2010-03-11
Skarb Państwa 4 707 931 (-15 882 000) 13,84 (-46,69) 4 707 931 (-15 882 000) 13,84 (-46,69) 2010-03-09
Chmielewski Janusz 5 129 (-871) 0,01 5 129 (-871) 0,01 2009-12-31
Skarb Państwa 20 589 931 (-1 689 939) 60,53 (-36,28) 20 589 931 (-1 689 939) 60,53 (-36,28) 2009-12-09
Aviva OFE Aviva Santander PDA 2 141 231 6,29 (0,30) 2 141 231 6,29 (0,30) 2009-11-10
Taras Mirosław 1 713 0,00 1 713 0,00 2009-08-31
Stopa Zbigniew 2 810 0,00 2 810 0,00 2009-08-31
Partyka Adam 270 0,00 270 0,00 2009-08-31
NFOŚiGW 135 830 0,39 (-0,20) 135 830 0,39 (-0,20) 2009-08-31
Kowal Bogdan 2 025 0,00 2 025 0,00 2009-08-31
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 486 780 1,43 (-0,57) 486 780 1,43 (-0,57) 2009-08-31
Chmielewski Janusz 6 000 0,01 6 000 0,01 2009-08-31
Borkowska Krystyna 1 299 0,00 1 299 0,00 2009-08-31
Bernaciak Waldemar 2 162 0,00 2 162 0,00 2009-08-31
Aviva OFE Aviva Santander PDA 2 141 231 5,99 2 141 231 5,99 2009-06-30
Skarb Państwa 22 279 870 96,81 (31,31) 22 279 870 96,81 (31,31) 2009-05-25
Skarb Państwa 22 279 870 65,50 22 279 870 65,50 2009-05-25
NFOŚiGW 135 830 0,59 (0,20) 135 830 0,59 (0,20) 2009-05-25
NFOŚiGW 135 830 0,39 135 830 0,39 2009-05-25
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 486 780 2,00 (0,57) 486 780 2,00 (0,57) 2009-05-25
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 486 780 1,43 (-0,68) 486 780 1,43 (-0,68) 2009-05-25
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 486 780 2,11 486 780 2,11 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2022-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2019-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2019-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2017-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2015-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2015-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2014-10-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,80 zł
2014-09-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,80 zł
2013-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,06 zł
2013-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,06 zł
2012-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2012-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-08-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2011-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.