1,2500 zł
-16,11% -0,2400 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Komunikaty spółki - ATLASEST

Informacja o wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Atlas Estates Limited
Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie pozostałych akcji Atlas Estates Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Informacja o złożeniu wniosku uzupełniającego o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacja o zawieszeniu i wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW części akcji spółki Atlas Estates Limited
Wyjaśnienie dotyczące raportów okresowych opublikowanych w dniu 24 listopada 2022
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie akcji Atlas Estates Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 10 listopada 2022 r.
Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Wyniki finansowe
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.
Informacja o złożeniu wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.