REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Informacja o wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Atlas Estates Limited

2023-03-02 09:37
publikacja
2023-03-02 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_4_uchwala_GPW_2.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no._4_resolution_of_WSE_2.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-02
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Atlas Estates Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r.

Informacja o wycofaniu z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Atlas Estates Limited
Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited z siedzibą w St. Peter Port, Guernsey („Spółka”) niniejszym
informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął
uchwałę nr 184/2023 w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym 3.831.247 (trzy miliony
osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych Spółki oznaczonych
kodem GB00B0WDBP88 w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia
zezwolenia na wycofanie tych akcji z obrotu. Wycofanie akcji Spółki z obrotu na Głównym Rynku
GPW nastąpi z dniem 6 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 4 uchwała GPW 2.03.2023.pdfRaport bieżący nr 4 uchwała GPW 2.03.2023.pdf Raport Bieżący nr 4/2023 z dnia 2 marca 2023 r.
Current Report no. 4 resolution of WSE 2.03.2023.pdfCurrent Report no. 4 resolution of WSE 2.03.2023.pdf Current report no. 4/2023 dated 2 March 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 4/2023 dated 2 March 2023


Information concerning withdrawal from trading on the WSE Main List
shares of the


company Atlas Estates Limited


The Board of Directors of Atlas Estates Limited with its seat in St.
Peter Port, Guernsey (the


“Company”) informs that on 1 March 2023 the Management Board of Warsaw
Stock Exchange


adopted a resolution no. 184/2023 under which it was resolved to
withdraw from trading on a


regulated market 3,831,247 (three million eight hundred thirty one
thousand two hundred forty


seven) shares of the Company coded as “GB00B0WDBP88” on 6 March 2023 in
connection


with the decision of the Polish Financial Supervision Authority on
granting authorization to the


Company for withdrawal from trading on a regulated market of these
shares.


Legal basis: Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and


of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing


Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives


2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-02 Guy Indig Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki