1,2500 zł
-16,11% -0,2400 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Akcjonariat - ATLASEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 62 902 517,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 50 322 014 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 321 710
Liczba głosów na WZA: 50 322 014 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,05%
Kapitał akcyjny: 503 220,14 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 321 710
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,95%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Revaia Water Supply Be?er Yaakov Ltd. poprzez Fragiolig Holdings Ltd i Atlas International Holding Ltd. 46 321 710 (92,05%) 46 321 710 (92,05%) 2022-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenia akcji -3 470 000
0,01 44 978 081
449 780,81
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w EUR 1 873 065
0,01 46 851 146
468 511,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-11

2008-07-11
akcje zwykłe cena w EUR 868
0,01 46 852 014
468 520,14
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-20

2008-08-21
akcje zwykłe 3 470 000
0,01 50 322 014
503 220,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-28
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-03-06
akcje zwykłe dane w EUR 2006-02-03 48 448 081
484 480,81
0,01 0,01 48 448 081
484 480,81
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-12
wycofanie akcji z obrotu na AIM na giełdzie w Londynie 2010-10-15

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Revaia Water Supply Be?er Yaakov Ltd. poprzez Fragiolig Holdings Ltd i Atlas International Holding Ltd. 44 024 309 87,48 44 024 309 87,48 2022-03-25
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL, ZWZ 40 308 174 (3 110 737) 80,10 (6,19) 40 308 174 (3 110 737) 80,10 (6,19) 2019-08-06
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 37 197 437 (536 292) 73,91 (1,06) 37 197 437 (536 292) 73,91 (1,06) 2019-05-28
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 36 661 145 (870 000) 72,85 (1,73) 36 661 145 (870 000) 72,85 (1,73) 2019-02-20
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 35 791 145 (-4 507 510) 71,12 (-8,96) 35 791 145 (-4 507 510) 71,12 (-8,96) 2019-02-19
Euroclear Nominees Ltd. ZWZ 40 298 655 (35 331 509) 80,08 (70,21) 40 298 655 (35 331 509) 80,08 (70,21) 2018-07-12
Vidacos Nominees Ltd. ZWZ 34 969 645 (8 500) 69,49 (0,02) 34 696 645 (-264 500) 68,94 (-0,53) 2017-07-14
Vidacos Nominees Ltd. WZA 34 961 145 69,47 (69,47) 34 961 145 69,47 (69,47) 2015-07-09
Atlas International Holdings Ltd. ZWZ 6 461 425 12,84 6 461 425 12,84 2015-07-09
PricewaterhouseCoopers Associates Ltd. 1 208 004 (-1 208 004) 2,40 (-2,40) 1 208 004 (-1 208 004) 2,40 (-2,40) 2013-06-21
PricewaterhouseCoopers Associates Ltd. 2 416 008 4,80 2 416 008 4,80 2013-06-20
Euroclear Nominees Ltd. 4 967 146 (-55 000) 9,87 (-0,11) 4 967 146 (-55 000) 9,87 (-0,11) 2012-08-17
Euroclear Nominees Ltd. 5 022 146 (68 961) 9,98 (0,14) 5 022 146 (68 961) 9,98 (0,14) 2012-04-30
HSBC Client Holdings Nominee Ltd. 34 994 624 69,54 34 994 624 69,54 2011-11-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 0 (-41 918 261) 0,00 (-83,30) 0 (-41 918 261) 0,00 (-83,30) 2011-11-01
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 12,99 6 536 925 12,99 2011-11-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 918 261 (54 660) 83,30 (0,11) 41 918 261 (54 660) 83,30 (0,11) 2011-09-22
Euroclear Nominees Ltd. 4 953 185 9,84 4 953 185 9,84 2011-01-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 863 601 (430 000) 83,19 (0,86) 41 863 601 (430 000) 83,19 (0,86) 2010-10-20
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 433 601 (-2 416 008) 82,33 (-4,80) 41 433 601 (-2 416 008) 82,33 (-4,80) 2010-09-10
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 43 849 609 87,13 43 849 609 87,13 2010-08-23
Spicer Quentin 0 (-14 785) 0,00 (-0,03) 0 (-14 785) 0,00 (-0,03) 2010-06-28
Lockerfield Ltd. 0 (-6 730 623) 0,00 (-13,37) 0 (-6 730 623) 0,00 (-13,37) 2010-06-28
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 43 849 609 (12 087 732) 87,13 (24,02) 43 849 609 (12 087 732) 87,13 (24,02) 2010-06-28
Finiman Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,14) 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,14) 2010-06-28
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 0 (-3 100 199) 0,00 (-6,16) 0 (-3 100 199) 0,00 (-6,16) 2010-06-28
APB Investments 0 (-1 600 000) 0,00 (-3,17) 0 (-1 600 000) 0,00 (-3,17) 2010-06-28
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 31 761 877 (1 184 774) 63,11 (2,35) 31 761 877 (1 184 774) 63,11 (2,35) 2010-06-21
Livermore Investments Group Ltd. 0 (-10 170 367) 0,00 (-20,21) 0 (-10 170 367) 0,00 (-20,21) 2010-06-16
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 30 577 103 (540 321) 60,76 (1,08) 30 577 103 (540 321) 60,76 (1,08) 2010-06-15
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 30 036 782 (560 423) 59,68 (1,11) 30 036 782 (560 423) 59,68 (1,11) 2010-06-09
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 29 476 359 (14 063 281) 58,57 (27,95) 29 476 359 (14 063 281) 58,57 (27,95) 2010-06-02
RP Capital Group 5 560 572 11,04 5 560 572 11,04 2010-05-11
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 15 413 078 (12 087 732) 30,62 (24,02) 15 413 078 (12 087 732) 30,62 (24,02) 2010-05-11
APB Investments 1 600 000 3,17 1 600 000 3,17 2010-05-11
Fragiolig Holdings Ltd. 3 325 346 6,60 3 325 346 6,60 2010-04-16
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 3 100 199 (-3 325 346) 6,16 (-6,60) 3 100 199 (-3 325 346) 6,16 (-6,60) 2010-04-16
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 425 545 (40 545) 12,76 (0,08) 6 425 545 (40 545) 12,76 (0,08) 2010-04-16
Vidacos Nominees Ltd. 0 (-10 828 132) 0,00 (-23,11) 0 (-10 828 132) 0,00 (-23,11) 2010-03-12
RP Capital Group 5 560 572 11,04 5 560 572 11,04 2010-03-12
Lynchwood Nominees Ltd. 0 (-9 996 725) 0,00 (-21,33) 0 (-9 996 725) 0,00 (-21,33) 2010-03-12
Lockerfield Ltd. 6 730 623 13,37 6 730 623 13,37 2010-03-12
Livermore Investments Group Ltd. 10 170 367 20,21 (20,21) 10 170 367 20,21 (20,21) 2010-03-12
Finiman Ltd. 4 097 509 8,14 4 097 509 8,14 2010-03-12
Chetwynd Nominees Ltd. 0 (-5 560 576) 0,00 (-11,04) 0 (-5 560 576) 0,00 (-11,04) 2010-03-12
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 385 000 12,68 (12,68) 6 385 000 12,68 (12,68) 2010-03-12
BBHISL Nominees Ltd. 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 2010-03-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 576 (3) 11,04 (-0,82) 5 560 576 (3) 11,04 (-0,82) 2009-11-13
Vidacos Nominees Ltd. 10 828 132 23,11 10 828 132 23,11 2009-08-12
The Bank of New York Ltd. 0 (-3 827 613) 0,00 (-8,16) 0 (-3 827 613) 0,00 (-8,16) 2009-08-12
Roy Nominees Ltd. 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 2009-08-12
Lynchwood Nominees Ltd. 9 996 725 (-1 008) 21,33 9 996 725 (-1 008) 21,33 2009-08-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 573 (-3) 11,86 5 560 573 (-3) 11,86 2009-08-12
The Bank of New York Ltd. 3 827 613 8,16 3 827 613 8,16 2009-05-12
RP Partners Fund 0 (-4 872 072) 0,00 (-10,83) 0 (-4 872 072) 0,00 (-10,83) 2009-05-12
Roy Nominees Ltd. 6 730 623 14,36 6 730 623 14,36 2009-05-12
Lynchwood Nominees Ltd. 9 997 733 21,33 9 997 733 21,33 2009-05-12
Livermore Investments Group Ltd. 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 2009-05-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 576 11,86 5 560 576 11,86 2009-05-12
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 0 (-6 385 799) 0,00 (-13,62) 0 (-6 385 799) 0,00 (-13,62) 2009-05-12
Brown Brothers 0 (-4 936 369) 0,00 (-10,53) 0 (-4 936 369) 0,00 (-10,53) 2009-05-12
BBHISL Nominees Ltd. 6 594 509 14,07 6 594 509 14,07 2009-05-12
Artio International Equity Fund 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 2009-05-12
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 12,99 (-0,96) 6 536 925 12,99 (-0,96) 2009-05-11
Livermore Investments Group Ltd. 6 594 509 (-3 344 836) 14,07 (-8,02) 6 594 509 (-3 344 836) 14,07 (-8,02) 2009-02-26
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 (112 594) 13,95 (0,24) 6 536 925 (112 594) 13,95 (0,24) 2009-02-26
Finman Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-9,11) 0 (-4 097 509) 0,00 (-9,11) 2009-02-26
Laxey Partners Ltd. 0 (-2 258 598) 0,00 (-5,02) 0 (-2 258 598) 0,00 (-5,02) 2009-01-22
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 385 799 (4 035 254) 13,62 (8,61) 6 385 799 (4 035 254) 13,62 (8,61) 2009-01-22
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 2 350 545 5,01 2 350 545 5,01 2009-01-21
Forest Nominees Ltd. 6 424 331 (1 022 668) 13,71 (2,19) 6 424 331 (1 022 668) 13,71 (2,19) 2008-10-13
Forest Nominees Ltd. 5 401 663 (360 751) 11,52 (0,32) 5 401 663 (360 751) 11,52 (0,32) 2008-10-07
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 731 102 (-3 258 865) 1,56 (-7,31) 731 102 (-3 258 865) 1,56 (-7,31) 2008-08-14
Apollo Nominees Ltd. 0 (-4 373 326) 0,00 (-9,72) 0 (-4 373 326) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
Henderson Global Investors Ltd. 0 (-3 070 000) 0,00 (-6,55) 0 (-3 070 000) 0,00 (-6,55) 2008-08-13
Brown Brothers 4 936 369 (-1 658 140) 10,53 (-4,13) 4 936 369 (-1 658 140) 10,53 (-4,13) 2008-07-30
Artio International Equity Fund 6 730 623 14,36 6 730 623 14,36 2008-07-30
Fibi Bank 86 857 (-2 401 608) 0,18 (-5,35) 86 857 (-2 401 608) 0,18 (-5,35) 2008-07-23
Forest Nominees Ltd. 5 040 912 11,20 (0,45) 5 040 912 11,20 (0,45) 2008-07-09
Forest Nominees Ltd. 5 040 912 (4 340 912) 10,75 (9,20) 5 040 912 (4 340 912) 10,75 (9,20) 2008-07-09
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,45) 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,45) 2008-07-09
Forest Nominees Ltd. 700 000 1,55 700 000 1,55 2008-07-08
Finman Ltd. 4 097 509 9,11 (0,37) 4 097 509 9,11 (0,37) 2008-07-02
Finman Ltd. 4 097 509 8,74 4 097 509 8,74 2008-07-02
RP Partners Fund 4 872 072 10,83 (0,44) 4 872 072 10,83 (0,44) 2008-06-13
RP Partners Fund 4 872 072 (700 000) 10,39 (1,12) 4 872 072 (700 000) 10,39 (1,12) 2008-06-13
RP Partners Fund 4 172 072 (502 000) 9,27 (1,70) 4 172 072 (502 000) 9,27 (1,70) 2008-06-12
Livermore Investments Group Ltd. 9 939 345 22,09 (0,88) 9 939 345 22,09 (0,88) 2008-05-22
Livermore Investments Group Ltd. 9 939 345 (360 000) 21,21 (1,44) 9 939 345 (360 000) 21,21 (1,44) 2008-05-22
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 989 967 8,87 (0,36) 3 989 967 8,87 (0,36) 2008-05-15
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 989 967 (63 081) 8,51 (0,41) 3 989 967 (63 081) 8,51 (0,41) 2008-05-15
Laxey Partners Ltd. 2 258 598 5,02 (0,20) 2 258 598 5,02 (0,20) 2008-05-15
Laxey Partners Ltd. 2 258 598 4,82 2 258 598 4,82 2008-05-15
Henderson Global Investors Ltd. 3 070 000 6,55 (0,45) 3 070 000 6,55 (0,45) 2008-05-15
Henderson Global Investors Ltd. 3 070 000 6,10 3 070 000 6,10 2008-05-15
Fibi Bank 2 488 465 5,53 (0,22) 2 488 465 5,53 (0,22) 2008-05-15
Fibi Bank 2 488 465 5,31 2 488 465 5,31 2008-05-15
Brown Brothers 6 594 509 14,66 (0,59) 6 594 509 14,66 (0,59) 2008-05-15
Brown Brothers 6 594 509 14,07 6 594 509 14,07 2008-05-15
Apollo Nominees Ltd. 4 373 326 9,72 (0,39) 4 373 326 9,72 (0,39) 2008-05-15
Apollo Nominees Ltd. 4 373 326 9,33 4 373 326 9,33 2008-05-15
RP Partners Fund 3 670 072 7,57 (-0,58) 3 670 072 7,57 (-0,58) 2008-04-14
RP Partners Fund 3 670 072 8,15 3 670 072 8,15 2008-04-14
CIBS World Markets Corp. 0 (-3 857 649) 0,00 (-8,23) 0 (-3 857 649) 0,00 (-8,23) 2008-04-14
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 8,23 (0,27) 3 857 649 8,23 (0,27) 2008-03-04
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 7,96 (-0,61) 3 857 649 7,96 (-0,61) 2008-03-04
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 8,57 3 857 649 8,57 2008-03-04
Spicer Quentin 14 785 0,03 14 785 0,03 2008-03-03
Spicer Quentin 14 785 0,03 14 785 0,03 2008-03-03
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 926 886 8,10 (-0,63) 3 926 886 8,10 (-0,63) 2006-02-03
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 926 886 8,73 3 926 886 8,73 2006-02-03
Livermore Investments Group Ltd. 9 579 345 19,77 (-1,52) 9 579 345 19,77 (-1,52) 2006-02-03
Livermore Investments Group Ltd. 9 579 345 21,29 9 579 345 21,29 2006-02-03
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 4 097 509 8,45 (-0,66) 4 097 509 8,45 (-0,66) 2006-02-03
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 4 097 509 9,11 4 097 509 9,11 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 2 558 465 5,28 (-0,40) 2 558 465 5,28 (-0,40) 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 2 558 465 5,68 (5,68) 2 558 465 5,68 (5,68) 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 0 0,00 0 0,00 2006-02-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.