2,1400 zł
-1,83% -0,0400 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Akcjonariat - ATLASEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 107 689 109,96 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 50 322 014 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 777 597
Liczba głosów na WZA: 50 322 014 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,96%
Kapitał akcyjny: 503 220,14 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 777 599
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,96%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,04%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL, ZWZ 40 316 174 (80,12%) 40 316 174 (86,03%) 2019-08-06 -
Atlas International Holdings Ltd. w porozumieniu z Euroclear Nominees Ltd 6 461 423 (12,84%) 6 461 425 (13,79%) 2019-02-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenia akcji -3 470 000
0,01 44 978 081
449 780,81
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena w EUR 1 873 065
0,01 46 851 146
468 511,46
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-11

2008-07-11
akcje zwykłe cena w EUR 868
0,01 46 852 014
468 520,14
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-20

2008-08-21
akcje zwykłe 3 470 000
0,01 50 322 014
503 220,14
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-28
akcje zwykłe dane w EUR 2006-02-03 48 448 081
484 480,81
0,01 0,01 48 448 081
484 480,81
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-12
wycofanie akcji z obrotu na AIM na giełdzie w Londynie 2010-10-15

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL, ZWZ 40 308 174 (3 110 737) 80,10 (6,18) 40 308 174 (3 110 737) 86,03 (6,64) 2019-08-06
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 37 197 437 (536 292) 73,92 (1,07) 37 197 437 (536 292) 79,39 (1,14) 2019-05-28
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 36 661 145 (870 000) 72,85 (1,73) 36 661 145 (870 000) 78,25 (1,86) 2019-02-20
Euroclear Nominees Ltd. kontrolowany przez FHL 35 791 145 (-4 507 510) 71,12 (-8,88) 35 791 145 (-4 507 510) 76,39 (-3,61) 2019-02-19
Euroclear Nominees Ltd. ZWZ 40 298 655 80,00 (-0,08) 40 298 655 80,00 (-6,01) 2018-07-12
Euroclear Nominees Ltd. ZWZ 40 298 655 80,08 40 298 655 86,01 (5,93) 2018-07-12
Euroclear Nominees Ltd. 40 298 655 (35 331 509) 80,08 (70,21) 40 298 655 (35 331 509) 80,08 (70,21) 2018-07-12
Atlas Estates Ltd. ZWZ 3 470 000 6,90 (6,90) 3 470 000 0,00 2018-05-23
Vidacos Nominees Ltd. ZWZ 34 969 645 69,49 (0,49) 34 696 645 68,95 (0,95) 2017-07-14
Vidacos Nominees Ltd. ZWZ 34 969 645 (8 500) 69,00 (-0,47) 34 696 645 (-264 500) 68,00 (-1,47) 2017-07-14
Vidacos Nominees Ltd. WZA 34 961 145 69,47 (69,47) 34 961 145 69,47 (69,47) 2015-07-09
Atlas International Holdings Ltd. WZA 6 461 425 12,84 (0,84) 6 461 425 12,84 (0,84) 2015-07-09
Atlas International Holdings Ltd. ZWZ 6 461 425 12,00 (-0,84) 6 461 425 12,00 (-1,79) 2015-07-09
Atlas International Holdings Ltd. ZWZ 6 461 425 12,84 6 461 425 13,79 2015-07-09
PricewaterhouseCoopers Associates Ltd. 1 208 004 (-1 208 004) 2,40 (-2,40) 1 208 004 (-1 208 004) 2,40 (-2,40) 2013-06-21
PricewaterhouseCoopers Associates Ltd. 2 416 008 4,80 2 416 008 4,80 2013-06-20
Euroclear Nominees Ltd. 4 967 146 (-55 000) 9,87 (-0,10) 4 967 146 (-55 000) 9,87 (-0,10) 2012-08-17
Euroclear Nominees Ltd. 5 022 146 (68 961) 9,97 (0,13) 5 022 146 (68 961) 9,97 (0,13) 2012-04-30
HSBC Client Holdings Nominee Ltd. 34 994 624 69,54 (0,55) 34 994 624 69,54 (0,55) 2011-11-01
HSBC Client Holdings Nominee Ltd. 34 994 624 68,99 34 994 624 68,99 2011-11-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 0 (-41 918 261) 0,00 (-83,29) 0 (-41 918 261) 0,00 (-89,46) 2011-11-01
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 12,99 (-0,01) 6 536 925 12,99 (-0,01) 2011-11-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 918 261 (54 660) 83,29 (-6,06) 41 918 261 (54 660) 89,46 (0,11) 2011-09-22
Atlas Estates Ltd. 0 (-3 470 000) 0,00 (-6,89) 0 (-3 470 000) 0,00 2011-06-30
Euroclear Nominees Ltd. 4 953 185 9,84 4 953 185 9,84 2011-01-01
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 863 601 89,35 (6,16) 41 863 601 89,35 (6,16) 2010-10-20
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 863 601 83,19 41 863 601 83,19 (-6,16) 2010-10-20
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 863 601 (430 000) 83,19 (-5,24) 41 863 601 (430 000) 89,35 (0,92) 2010-10-20
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 41 433 601 (-2 416 008) 88,43 (-4,57) 41 433 601 (-2 416 008) 88,43 (-4,57) 2010-09-10
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 43 849 609 93,00 (-0,59) 43 849 609 93,00 (-0,59) 2010-08-23
Spicer Quentin 0 (-14 785) 0,00 (-0,03) 0 (-14 785) 0,00 (-0,03) 2010-06-28
Lockerfield Ltd. 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 2010-06-28
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 43 849 609 (12 087 732) 93,59 (25,80) 43 849 609 (12 087 732) 93,59 (25,80) 2010-06-28
Finiman Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,74) 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,74) 2010-06-28
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 0 (-3 100 199) 0,00 (-6,61) 0 (-3 100 199) 0,00 (-6,61) 2010-06-28
APB Investments 0 (-1 600 000) 0,00 (-3,41) 0 (-1 600 000) 0,00 (-3,41) 2010-06-28
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 31 761 877 (1 184 774) 67,79 (2,53) 31 761 877 (1 184 774) 67,79 (2,53) 2010-06-21
Livermore Investments Group Ltd. 0 (-10 170 367) 0,00 (-21,70) 0 (-10 170 367) 0,00 (-21,70) 2010-06-16
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 30 577 103 (540 321) 65,26 (1,16) 30 577 103 (540 321) 65,26 (1,16) 2010-06-15
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 30 036 782 (560 423) 64,10 (1,19) 30 036 782 (560 423) 64,10 (1,19) 2010-06-09
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 29 476 359 (14 063 281) 62,91 (30,02) 29 476 359 (14 063 281) 62,91 (30,02) 2010-06-02
RP Capital Group 5 560 572 11,00 (-0,86) 5 560 572 11,00 (-0,86) 2010-05-11
Fragiolig Holdings Ltd. z podmiotami działającymi w porozumieniu 15 413 078 (12 087 732) 32,89 (25,80) 15 413 078 (12 087 732) 32,89 (25,80) 2010-05-11
APB Investments 1 600 000 3,41 1 600 000 3,41 2010-05-11
Fragiolig Holdings Ltd. 3 325 346 7,09 3 325 346 7,09 2010-04-16
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 3 100 199 (-3 325 346) 6,61 (-7,10) 3 100 199 (-3 325 346) 6,61 (-7,10) 2010-04-16
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 425 545 (40 545) 13,71 (0,09) 6 425 545 (40 545) 13,71 (0,09) 2010-04-16
Vidacos Nominees Ltd. 0 (-10 828 132) 0,00 (-23,11) 0 (-10 828 132) 0,00 (-23,11) 2010-03-12
RP Capital Group 5 560 572 11,86 5 560 572 11,86 2010-03-12
Lynchwood Nominees Ltd. 0 (-9 996 725) 0,00 (-21,33) 0 (-9 996 725) 0,00 (-21,33) 2010-03-12
Lockerfield Ltd. 6 730 623 14,36 6 730 623 14,36 2010-03-12
Livermore Investments Group Ltd. 10 170 367 21,70 (21,70) 10 170 367 21,70 (21,70) 2010-03-12
Finiman Ltd. 4 097 509 8,74 4 097 509 8,74 2010-03-12
Chetwynd Nominees Ltd. 0 (-5 560 576) 0,00 (-11,86) 0 (-5 560 576) 0,00 (-11,86) 2010-03-12
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 385 000 13,62 (13,62) 6 385 000 13,62 (13,62) 2010-03-12
BBHISL Nominees Ltd. 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 2010-03-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 576 (3) 11,86 5 560 576 (3) 11,86 2009-11-13
Vidacos Nominees Ltd. 10 828 132 23,11 10 828 132 23,11 2009-08-12
The Bank of New York Ltd. 0 (-3 827 613) 0,00 (-8,16) 0 (-3 827 613) 0,00 (-8,16) 2009-08-12
Roy Nominees Ltd. 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 2009-08-12
Lynchwood Nominees Ltd. 9 996 725 (-1 008) 21,33 9 996 725 (-1 008) 21,33 2009-08-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 573 (-3) 11,86 5 560 573 (-3) 11,86 2009-08-12
The Bank of New York Ltd. 3 827 613 8,16 3 827 613 8,16 2009-05-12
RP Partners Fund 0 (-4 872 072) 0,00 (-10,83) 0 (-4 872 072) 0,00 (-10,83) 2009-05-12
Roy Nominees Ltd. 6 730 623 14,36 6 730 623 14,36 2009-05-12
Lynchwood Nominees Ltd. 9 997 733 21,33 9 997 733 21,33 2009-05-12
Livermore Investments Group Ltd. 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 0 (-6 594 509) 0,00 (-14,07) 2009-05-12
Chetwynd Nominees Ltd. 5 560 576 11,86 5 560 576 11,86 2009-05-12
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 0 (-6 385 799) 0,00 (-13,63) 0 (-6 385 799) 0,00 (-13,63) 2009-05-12
Brown Brothers 0 (-4 936 369) 0,00 (-10,53) 0 (-4 936 369) 0,00 (-10,53) 2009-05-12
BBHISL Nominees Ltd. 6 594 509 14,07 6 594 509 14,07 2009-05-12
Artio International Equity Fund 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 0 (-6 730 623) 0,00 (-14,36) 2009-05-12
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 13,00 (-0,95) 6 536 925 13,00 (-0,95) 2009-05-11
Livermore Investments Group Ltd. 6 594 509 (-3 344 836) 14,07 (-8,02) 6 594 509 (-3 344 836) 14,07 (-8,02) 2009-02-26
Forest Nominees Ltd. 6 536 925 (112 594) 13,95 (0,24) 6 536 925 (112 594) 13,95 (0,24) 2009-02-26
Finman Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-9,11) 0 (-4 097 509) 0,00 (-9,11) 2009-02-26
Laxey Partners Ltd. 0 (-2 258 598) 0,00 (-5,02) 0 (-2 258 598) 0,00 (-5,02) 2009-01-22
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 6 385 799 (4 035 254) 13,63 (8,62) 6 385 799 (4 035 254) 13,63 (8,62) 2009-01-22
Capital Venture Worldwide Group Ltd. 2 350 545 5,01 2 350 545 5,01 2009-01-21
Forest Nominees Ltd. 6 424 331 (1 022 668) 13,71 (2,19) 6 424 331 (1 022 668) 13,71 (2,19) 2008-10-13
Forest Nominees Ltd. 5 401 663 (360 751) 11,52 (0,32) 5 401 663 (360 751) 11,52 (0,32) 2008-10-07
Atlas Estates Ltd. 3 470 000 6,89 3 470 000 0,00 2008-08-28
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 731 102 (-3 258 865) 1,56 (-7,31) 731 102 (-3 258 865) 1,56 (-7,31) 2008-08-14
Apollo Nominees Ltd. 0 (-4 373 326) 0,00 (-9,72) 0 (-4 373 326) 0,00 (-9,72) 2008-08-14
Henderson Global Investors Ltd. 0 (-3 070 000) 0,00 (-6,82) 0 (-3 070 000) 0,00 (-6,82) 2008-08-13
Brown Brothers 4 936 369 (-1 658 140) 10,53 (-4,13) 4 936 369 (-1 658 140) 10,53 (-4,13) 2008-07-30
Artio International Equity Fund 6 730 623 14,36 6 730 623 14,36 2008-07-30
Fibi Bank 86 857 (-2 401 608) 0,18 (-5,35) 86 857 (-2 401 608) 0,18 (-5,35) 2008-07-23
Forest Nominees Ltd. 5 040 912 11,20 (0,45) 5 040 912 11,20 (0,45) 2008-07-09
Forest Nominees Ltd. 5 040 912 (4 340 912) 10,75 (9,20) 5 040 912 (4 340 912) 10,75 (9,20) 2008-07-09
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,45) 0 (-4 097 509) 0,00 (-8,45) 2008-07-09
Forest Nominees Ltd. 700 000 1,55 700 000 1,55 2008-07-08
Finman Ltd. 4 097 509 9,11 (0,37) 4 097 509 9,11 (0,37) 2008-07-02
Finman Ltd. 4 097 509 8,74 (-0,25) 4 097 509 8,74 (-0,25) 2008-07-02
Finman Ltd. 4 097 509 8,99 (-0,12) 4 097 509 8,99 (-0,12) 2008-07-02
RP Partners Fund 4 872 072 10,83 (0,44) 4 872 072 10,83 (0,44) 2008-06-13
RP Partners Fund 4 872 072 (700 000) 10,39 (1,12) 4 872 072 (700 000) 10,39 (1,12) 2008-06-13
RP Partners Fund 4 172 072 (502 000) 9,27 (1,70) 4 172 072 (502 000) 9,27 (1,70) 2008-06-12
Livermore Investments Group Ltd. 9 939 345 22,09 (0,88) 9 939 345 22,09 (0,88) 2008-05-22
Livermore Investments Group Ltd. 9 939 345 (360 000) 21,21 (1,44) 9 939 345 (360 000) 21,21 (1,44) 2008-05-22
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 989 967 8,87 (0,36) 3 989 967 8,87 (0,36) 2008-05-15
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 989 967 (63 081) 8,51 (0,41) 3 989 967 (63 081) 8,51 (0,41) 2008-05-15
Laxey Partners Ltd. 2 258 598 5,02 (0,20) 2 258 598 5,02 (0,20) 2008-05-15
Laxey Partners Ltd. 2 258 598 4,82 2 258 598 4,82 2008-05-15
Henderson Global Investors Ltd. 3 070 000 6,82 (0,27) 3 070 000 6,82 (0,27) 2008-05-15
Henderson Global Investors Ltd. 3 070 000 6,55 3 070 000 6,55 2008-05-15
Fibi Bank 2 488 465 5,53 (0,22) 2 488 465 5,53 (0,22) 2008-05-15
Fibi Bank 2 488 465 5,31 2 488 465 5,31 2008-05-15
Brown Brothers 6 594 509 14,66 (0,59) 6 594 509 14,66 (0,59) 2008-05-15
Brown Brothers 6 594 509 14,07 6 594 509 14,07 2008-05-15
Apollo Nominees Ltd. 4 373 326 9,72 (0,39) 4 373 326 9,72 (0,39) 2008-05-15
Apollo Nominees Ltd. 4 373 326 9,33 4 373 326 9,33 2008-05-15
RP Partners Fund 3 670 072 7,57 (-0,58) 3 670 072 7,57 (-0,58) 2008-04-14
RP Partners Fund 3 670 072 8,15 3 670 072 8,15 2008-04-14
CIBS World Markets Corp. 0 (-3 857 649) 0,00 (-7,96) 0 (-3 857 649) 0,00 (-7,96) 2008-04-14
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 7,96 (-0,61) 3 857 649 7,96 (-0,61) 2008-03-04
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 8,57 (0,34) 3 857 649 8,57 (0,34) 2008-03-04
CIBS World Markets Corp. 3 857 649 8,23 3 857 649 8,23 2008-03-04
Spicer Quentin 14 785 0,03 14 785 0,03 2008-03-03
Spicer Quentin 14 785 0,03 14 785 0,03 2008-03-03
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 926 886 8,10 (-0,63) 3 926 886 8,10 (-0,63) 2006-02-03
Rathbone Unit Trust Management Ltd. 3 926 886 8,73 3 926 886 8,73 2006-02-03
Livermore Investments Group Ltd. 9 579 345 19,77 (-1,52) 9 579 345 19,77 (-1,52) 2006-02-03
Livermore Investments Group Ltd. 9 579 345 21,29 9 579 345 21,29 2006-02-03
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 4 097 509 8,45 (-0,66) 4 097 509 8,45 (-0,66) 2006-02-03
Elran (D.D.) Real Estate Ltd. 4 097 509 9,11 4 097 509 9,11 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 0 (-2 558 465) 0,00 (-5,28) 0 (-2 558 465) 0,00 (-5,28) 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 2 558 465 5,28 (-0,40) 2 558 465 5,28 (-0,40) 2006-02-03
BCRE Izaki Properties BV 2 558 465 5,68 2 558 465 5,68 2006-02-03
Finman Ltd. 4 097 509 9,11 4 097 509 9,11 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2008-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.