REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie pozostałych akcji Atlas Estates Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2023-02-24 19:49
publikacja
2023-02-24 19:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_3_Wycofanie_pozostalych_akcji_z_GPW_24.02.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_3_delisting_of_the_remaining_shares_from_GPW_24.02.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie pozostałych akcji Atlas Estates
Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 3/2023 z dnia 24 lutego 2023

Informacja o otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na wycofanie pozostałych akcji Atlas Estates
Limited z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited z siedzibą w St. Peter Port, Guernsey („Spółka”) niniejszym, w
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. informującego o złożeniu przez
Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego uzupełniającego wniosku o zezwolenie na wycofanie
pozostałych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., informuje że w dniu 24 lutego 2023 r. otrzymała decyzję Komisji Nadzoru
Finansowego zezwalającą na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pozostałych 3.831.247 (trzech milionów ośmiuset
trzydziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu siedmiu) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 euro
każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN
GB00B0WDBP88 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Komisja Nadzoru Finansowego określiła termin, po upływie którego nastąpi wycofanie z obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW pozostałych 3.831.247 (trzech milionów ośmiuset
trzydziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu siedmiu) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 euro
każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN
GB00B0WDBP88 - na dzień 6 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 3 Wycofanie pozostałych akcji z GPW 24.02.2023.pdfRaport bieżący nr 3 Wycofanie pozostałych akcji z GPW 24.02.2023.pdf Raport bieżący nr 3 z dnia 24.02.2023
Current report no 3 delisting of the remaining shares from GPW 24.02.2023.pdfCurrent report no 3 delisting of the remaining shares from GPW 24.02.2023.pdf Current report no 3 dated 24.02.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 3/2023 dated 24 February 2023


Information about obtaining permission to delist the remaining shares in
Atlas Estates Limited


from trading on the regulated market operated by Warsaw Stock Exchange


The Board of Directors of Atlas Estates Limited with its seat in St.
Peter Port, Guernsey (the


“Company”), in reference to the current report no. 1/2023 from 10
January 2023 informing about


submission of an application to Polish Financial Supervision Authority
(Komisja Nadzoru


Finansowego) for a permit to delist remaining shares in the Company from
trading on the regulated


market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.),


informs that on 24 February 2023 obtained from Polish Financial
Supervision Authority a permission


to delist remaining 3.831.247 (three million, eight hundred thirty one
thousand, two hundred forty seven)


shares in the Company with the nominal value of EUR 0.01 each,
registered by the Central Securities


Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) under
the ISIN code:


GB00B0WDBP88 (the “Shares”) from trading on the regulated market
operated by the Warsaw Stock


Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).


Polish Financial Supervision Authority determined the deadline after
which delisting from trading on


the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange of 3.831.247
(three million, eight hundred


thirty one thousand, two hundred forty seven) shares in the Company with
the nominal value of EUR


0.01 each, registered by the Central Securities Depository of Poland
(Krajowy Depozyt Papierów


Wartościowych S.A.) under the ISIN code: GB00B0WDBP88 shall occur - on 6
March 2023.


Legal basis: Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the


Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC


of the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC


and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-24 Guy Indig Director
2023-02-24 Mark Chasey Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki