2,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
APS Energia S.A. (APE)

Komunikaty spółki - APSENERGY

Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wstępne wyniki finansowe za 2018 r.
Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.