13,1000 zł
1,55% 0,2000 zł
All In Games (ALG)

Akcjonariat - AIGAMES

Dane ogólne

Kapitalizacja: 446 363 190 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 34 468 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 596 199
Liczba głosów na WZA: 34 468 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,06%
Kapitał akcyjny: 3 446 820,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 599 199
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA i Kuźnica Centrum sp. z o.o. 6 343 421 (18,40%) 6 346 421 (18,41%) 2020-08-14 CLC, VAR, KBJ, TLT, OXY, ARE, HRL, BLU, ERH, SSK, NXG, OML, OPT, BRH, INW, MOE, AVT, JRH, SNG, AFH, VAB, ECL
Łaś Maciej wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś 5 149 820 (14,94%) 5 149 820 (14,94%) 2020-06-16 -
Majewski Tomasz 4 918 638 (14,27%) 4 918 638 (14,27%) 2020-06-26 OML
Nowak Łukasz wraz z Anną Nowak 4 895 960 (14,20%) 4 895 960 (14,20%) 2020-06-16 -
Żygadło Piotr z Ewą Żygadło 3 875 560 (11,24%) 3 875 560 (11,24%) 2020-06-16 -
SYNERGA.fund SA 2 412 800 (7,00%) 2 412 800 (7,00%) 2020-06-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana nazwy na Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-10
seria A - akcje założycielskie 2010-12-08 1 504 000
150 400,00
0,10 0,10 1 504 000
150 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-02
2017-01-19
seria B - subskrypcja prywatna 2011-04-05 20 000
2 000,00
0,10 0,10 1 524 000
152 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-27
2017-01-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-05 325 000
2 395 250,00
0,10 7,37 1 849 000
184 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-27
2017-01-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-05 180 000
1 326 600,00
0,10 7,37 2 029 000
202 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-27
2017-01-19
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-05 92 600
729 688,00
0,10 7,88 2 121 600
212 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-27
2017-01-19
seria F - subskrypcja prywatna 2013-10-23 2 186 600
15 459 262,00
0,10 7,07 4 308 200
430 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-20
2017-01-19
zmiana firmy z Setanta Finance Group SA na Setanta SA 2014-04-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-16
seria G - subskrypcja prywatna 2014-04-07 2 500 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Spartan Capital SA bez podwyższania kapitału 2014-11-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
zmiana firmy z Setanta ASI SA na Setanta SA 2018-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-28
seria G - emisja połączeniowa: akcjonariusze All In! Games sp. z o.o. parytet wymiany: za 1 udział All In! Games sp. z o.o. 7540 akcji połączeniowych 2020-01-24 30 160 000
0,00
0,10 0,00 34 468 200
3 446 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-06
zmiana firmy z Setanta SA na All In! Games SA 2020-01-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-06
seria H - subskrypcja prywatna 2020-08-31 25 531 800
42 638 106,00
0,10 1,67 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
SYNERGA.fund SA 2 412 800 7,00 2 412 800 7,00 2020-06-16
Majewski Tomasz 5 198 638 15,08 5 198 638 15,08 2020-06-16
Górski Artur 892 879 (580 580) 2,59 (-4,66) 892 879 (580 580) 2,59 (-4,66) 2020-06-16
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA i Kuźnica Centrum sp. z o.o. 6 585 706 (6 014 900) 19,11 (5,86) 6 585 706 (6 014 900) 19,11 (5,86) 2020-06-16
Ogółem 34 468 200 (30 160 000) 0 34 468 200 (30 160 000) 0 2020-06-06
Kóska Edward 200 000 (-16 000) 4,64 (-0,37) 200 000 (-16 000) 4,64 (-0,37) 2019-10-01
Wills, James Martin 200 000 (-106 400) 4,64 (-9,80) 200 000 (-106 400) 4,64 (-9,80) 2019-09-27
Górski Artur NWZ 312 299 7,25 (6,34) 312 299 7,25 (6,34) 2018-11-06
Górski Artur NWZ 312 299 (92 300) 0,91 (-4,20) 312 299 (92 300) 0,91 (-4,20) 2018-11-06
Kóska Edward 216 000 5,01 216 000 5,01 2018-08-07
Ciszewska-Kura Iwona 213 020 (-750 105) 4,94 (-17,42) 213 020 (-750 105) 4,94 (-17,42) 2018-08-07
Boliński Piotr 146 914 (-217 228) 3,41 (-5,04) 146 914 (-217 228) 3,41 (-5,04) 2018-07-09
Ciszewski January z Kuźnica Centrum sp z o.o. 570 806 13,25 (11,59) 570 806 13,25 (11,59) 2018-07-07
Ciszewski January z Kuźnica Centrum sp z o.o. 570 806 (97 500) 1,66 (-9,33) 570 806 (97 500) 1,66 (-9,33) 2018-07-07
Górski Artur 219 999 5,11 219 999 5,11 2018-06-28
JR Holding ASI SA 850 000 19,73 (17,26) 850 000 19,73 (17,26) 2018-06-19
JR Holding ASI SA 850 000 (302 862) 2,47 (-10,23) 850 000 (302 862) 2,47 (-10,23) 2018-06-19
Ciszewski January 473 306 10,99 473 306 10,99 2018-06-19
Ciszewska-Kura Iwona 963 125 (127 830) 22,36 (2,97) 963 125 (127 830) 22,36 (2,97) 2018-06-19
Boliński Piotr 364 142 (-675 303) 8,45 (-15,68) 364 142 (-675 303) 8,45 (-15,68) 2018-06-19
Blakomo sp. z o.o 11 760 (-624 720) 0,27 (-14,50) 11 760 (-624 720) 0,27 (-14,50) 2018-06-19
Pronet 12 sp. z o.o. 0 (-424 320) 0,00 (-9,85) 0 (-424 320) 0,00 (-9,85) 2018-06-12
JR Holding ASI SA 547 138 12,70 547 138 12,70 2018-06-12
Ciszewska-Kura Iwona 835 295 19,39 835 295 19,39 2018-06-12
McGuire Conall 95 443 (-426 277) 2,22 (-9,89) 95 443 (-426 307) 2,22 (-9,89) 2018-06-11
Kunicka Agnieszka 145 (-496 605) 0,00 (-11,53) 145 (-496 605) 0,00 (-11,53) 2018-06-11
Boliński Piotr 1 039 445 (-156 874) 24,13 (-3,64) 1 039 445 (-156 874) 24,13 (-3,64) 2018-06-08
McGuire Conall ZWZ 521 720 (22 720) 12,11 (-11,40) 521 750 (22 750) 12,11 (-11,40) 2018-05-25
Proranite Ltd. 0 (-636 480) 0,00 (-14,77) 0 (-636 480) 0,00 (-14,77) 2016-10-19
Blakomo sp. z o.o 636 480 14,77 636 480 14,77 2016-10-19
Pronet 12 sp. z o.o. 424 320 9,85 424 320 9,85 2016-10-18
Paddingtville Ltd. 0 (-424 320) 0,00 (-9,84) 0 (-424 320) 0,00 (-9,84) 2016-10-18
Nordima Holdings Ltd. 0 (-1 196 314) 0,00 (-27,77) 0 (-1 196 314) 0,00 (-27,77) 2016-04-29
Boliński Piotr 1 196 319 27,77 1 196 319 27,77 2016-04-28
Nordima Holdings Ltd. 1 196 314 (294) 27,77 (0,01) 1 196 314 (294) 27,77 (0,01) 2016-02-15
Nordima Holdings Ltd. 1 196 020 (351) 27,76 (0,01) 1 196 020 (351) 27,76 (0,01) 2015-09-30
Nordima Holdings Ltd. 1 195 669 (637 300) 27,75 (14,79) 1 195 669 (637 300) 27,75 (14,79) 2015-06-25
Nordima Holdings Ltd. 558 369 (80) 12,96 (0,01) 558 369 (80) 12,96 (0,01) 2014-07-18
Nordima Holdings Ltd. 558 289 (100) 12,95 558 289 (100) 12,95 2014-06-25
Nordima Holdings Ltd. 558 189 (378) 12,95 (0,01) 558 189 (378) 12,95 (0,01) 2014-04-29
Nordima Holdings Ltd. 557 811 (130) 12,94 557 811 (130) 12,94 2014-04-25
Nordima Holdings Ltd. 557 681 (114) 12,94 557 681 (114) 12,94 2014-04-04
Nordima Holdings Ltd. 557 567 (40) 12,94 557 567 (40) 12,94 2014-03-25
Nordima Holdings Ltd. 557 527 (20) 12,94 (-13,33) 557 527 (20) 12,94 (-13,33) 2014-03-04
Proranite Ltd. 636 480 14,77 636 480 14,77 2014-02-20
Paddingtville Ltd. 424 320 9,84 424 320 9,84 2014-02-20
Ogółem 4 308 200 (1 353 200) 0 4 308 200 (1 353 200) 0 2014-02-20
Kunicka Agnieszka 496 750 (-2 250) 11,53 (-11,98) 496 750 (-2 250) 11,53 (-11,98) 2014-02-20
Nordima Holdings Ltd. 557 507 26,27 (13,33) 557 507 26,27 (13,33) 2014-02-04
Nordima Holdings Ltd. 557 507 (20) 12,94 (-13,33) 557 507 (20) 12,94 (-13,33) 2014-02-04
Nordima Holdings Ltd. 557 487 (-23 050) 26,27 (-1,09) 557 487 (-23 050) 26,27 (-1,09) 2014-01-24
Nordima Holdings Ltd. 580 537 (2 207) 27,36 (0,11) 580 537 (2 207) 27,36 (0,11) 2013-12-12
Wills, James Martin 306 400 14,44 (7,33) 306 400 14,44 (7,33) 2012-12-17
Wills, James Martin 306 400 7,11 306 400 7,11 2012-12-17
Nordima Holdings Ltd. 578 330 27,25 578 330 27,25 2012-12-17
McGuire Conall 499 000 23,51 (11,93) 499 000 23,51 (11,93) 2012-12-17
McGuire Conall 499 000 11,58 499 000 11,58 2012-12-17
Kunicka Agnieszka 499 000 23,51 (11,93) 499 000 23,51 (11,93) 2012-12-17
Kunicka Agnieszka 499 000 11,58 499 000 11,58 2012-12-17
Ogółem 2 955 000 (833 400) 0 2 955 000 (833 400) 0 2011-07-27
Ogółem 2 121 600 0 2 121 600 0 2011-07-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.