2,4000 zł
-3,23% -0,0800 zł
All In Games (ALG)

Komunikaty spółki - AIGAMES

Zawiązanie spółki zależnej
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Odebranie postanowienia w sprawie podjęcia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
Zarejestrowanie przez sąd zmiany Statutu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
Złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu
Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy wydawniczej ze spółką One More Level S.A. dot. gry Cyber Slash oraz zawarcie aneksu do Umowy licencyjnej dot. gry Ghostrunner
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2022 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki All In! Games S.A.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Wygaśnięcie umów lock up dotyczących akcji serii H Spółki
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej All In! Games S.A.
Zawarcie aneksu nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z podmiotem zależnym
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. – „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.”
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
AIGAMES -3,23% 2,40
2022-08-18 17:01:54

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 4/04/2022 NWZ z 20 kwietnia 2022 r., przyjęcia nowej treści Regulaminu RN, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.