mFundusz Konserwatywny A2 SFIO

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KRB77A2

Wartość jednostki: 172,84 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 177,02 zł
Min 1R: 168,50 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne
1D 172,64 0,12% 0,09%
7D 172,38 0,27% 0,13%
1M 169,82 1,78% 1,01%
3M 169,12 2,20% 0,99%
6M 173,38 -0,35% -1,49%
1R 176,80 -2,24% -3,07%
3L -- -0,64%
YTD 172,34 0,28% -1,23%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 113,24 zł 4,20%
ALFA SFIO 3,34 zł 1,21%
Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 13,14 zł 1,15%
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) 11,88 zł 0,93%
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) 205,33 zł 0,66%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl