Investor Nowych Technologii (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV36

Wartość jednostki: 147,81 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 247,51 zł
Min 1R: 131,58 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektora technologicznego
Towarzystwo: Investors TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektora technologicznego
1D 147,80 0,01% 1,02%
7D 145,07 1,89% 1,90%
1M 136,70 5,26% 4,85%
3M 150,70 -1,92% -2,01%
6M 162,01 -8,76% -5,71%
1R 236,70 -37,55% -31,98%
3L 148,34 -1,83% 13,61%
YTD 241,28 -38,60% -32,94%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektora technologicznego

Zarządzający

Zarządzający funduszemMaciej Chudzik
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl