Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF85

Wartość jednostki: 132,03 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 137,45 zł
Min 1R: 120,83 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 132,51 -0,36% -1,20%
7D 136,04 -2,95% -5,12%
1M 133,09 0,98% -1,30%
3M 134,16 -1,59% -6,08%
6M -- 8,96%
1R -- 53,45%
3L -- 84,52%
YTD -- -0,94%

Najlepsze fundusze

Zarządzający

Zarządzający funduszemDawid Bąbol
Mateusz Mucha
Kazimierz Szpak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl