Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB14

Wartość jednostki: 17,69 zł
Aktywa: 215 734 000 zł
Max 1R: 17,82 zł
Min 1R: 16,51 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 17,69 0,11% 0,06%
7D 17,61 0,45% 0,40%
1M 17,71 -0,17% 0,16%
3M 17,69 0,11% 0,60%
6M 17,44 1,38% 2,25%
1R 16,78 5,49% 7,40%
3L 17,03 3,88% 5,31%
YTD 16,84 5,05% 6,09%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 209,46 zł 17,79%
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 33,94 zł 14,90%
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 173,13 zł 14,21%
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 176,07 zł 11,63%
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 182,52 zł 11,27%

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Sikora
Michał Sikorski
Marcin Winnicki
Monika Zduńska
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl