Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO168

Wartość jednostki: 136,61 zł
Aktywa: 79 983 700 zł
Max 1R: 141,45 zł
Min 1R: 134,75 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu
1D 137,25 -0,47% -0,32%
7D 137,91 -0,94% -0,52%
1M 138,29 -1,21% -1,04%
3M 137,54 -0,68% -1,00%
6M 137,94 -0,96% -1,43%
1R -- 0,85%
3L -- 0,62%
YTD 138,50 -1,22% -0,94%

Najlepsze fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemKrzysztof Cesarz
Łukasz Jakubowski
Bogusław Stefaniak
Mariusz Zaród
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl