MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG26_U

Wartość jednostki: 3,45 $
Aktywa: b.d.
Max 1R: 4,10 $
Min 1R: 3,17 $
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji amerykańskich (waluta)
Towarzystwo: MetLife TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji amerykańskich (waluta)
1D 3,47 -0,58% -0,37%
7D 3,44 0,29% 0,83%
1M 3,37 2,37% 4,38%
3M 3,48 -0,86% 0,14%
6M 3,61 -4,43% -4,91%
1R 3,95 -12,66% -8,65%
3L 2,61 32,69% 29,98%
YTD 3,25 6,15% 8,81%

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Adamus
Krzysztof Bednarczyk
Tomasz Karsznia
Łukasz Siwek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl