REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy w czasie IV fali COVID-19. Kto i kiedy może z niego skorzystać?

Ewelina Czechowicz2021-11-29 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-11-29 06:00
Zasiłek opiekuńczy w czasie IV fali COVID-19. Kto i kiedy może z niego skorzystać?
Zasiłek opiekuńczy w czasie IV fali COVID-19. Kto i kiedy może z niego skorzystać?
fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Każdego dnia kolejne przedszkola, żłobki i szkoły są zamykane z powodu COVID-19. Aktualnie najczęściej wyłączana jest tylko część placówki, mało kiedy zamykane są one w całości. Sprawia to problemy w uzyskaniu świadczeń przez rodziców, którzy przez naukę hybrydową muszą pozostać z dziećmi w domu. Obecnie rodzicom nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu COVID-19. Co mogą zrobić, gdy ich dziecko trafi na kwarantannę, jest na izolacji lub gdy szkoła została zamknięta z powodu potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2? Kiedy mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy, a kiedy to świadczenie nie przysługuje? - wyjaśniamy.

Aktualnie rządzący nie zdecydowali się na wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu COVID-19 dla pracujących rodziców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenie to było czasowe i było dostępne w poprzednich falach SARS - CoV-2. 

W niektórych sytuacjach opiekunowie dzieci, które trafiły na kwarantannę lub znalazły się w izolacji, albo ich placówka, szkoła czy przedszkole zostały nagle zamknięte, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych. 

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, aby opiekować się dzieckiem w poniższych przypadkach:

Opieki nad dzieckiem chorym

Pracownik-rodzic, który otrzyma zwolnienie lekarskie na chore dziecko, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy musi wypełnić wniosek Z-15A.

 Opieki nad dzieckiem na kwarantannie lub na izolacji

Dziecko, które trafia na kwarantannę lub izolację, jest traktowane jako dziecko chore, stąd rodzic ma prawo do zasiłku. Niestety kwarantanną nie są obejmowane wszystkie dzieci. Są przypadki nauki hybrydowej, w której kwarantanna nie jest nakładana na dziecko, a to już może być dla rodziców problem. Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku nałożenia na dziecko kwarantanny lub izolacji przysługuje w przypadku opieki nad:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie powinno zawierać:

  •  imię i nazwisko ubezpieczonego,
  •  numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • •podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca pracodawca, do jego wypłaty potrzebne jest „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego” oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A). W oświadczeniu o kwarantannie/izolacji dziecka wpisuje się cały okres kwarantanny/izolacji nałożonej przez sanepid, a w druku Z-15A tylko okres, w którym rodzic chce sprawować opiekę nad dzieckiem.

Opieki nad dzieckiem zdrowym

Opieka nad dzieckiem zdrowym przysługuje rodzicom lub opiekunom nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:

  1. nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza ich dziecko;
  2. konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
  3. choroba niani (z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, który opiekuje się dzieckiem).

Zasiłek opiekuńczy tylko na zasadach ogólnych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 przysługujące rodzicom/opiekunom, by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obecnie nie zdecydowało o wprowadzeniu na nowo prawa do tego świadczenia. Aktualnie rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, a trzeba przypomnieć, że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. W listopadzie już wielu rodziców z uwagi na sytuację pandemiczną nie ma dodatkowych dni opieki i często nie ma jak zapewnić należytej opieki dziecku. Co więcej problemem jest też nauka hybrydowa. Tu brakuje regulacji pozwalających na korzystanie z zasiłku.

Nauka hybrydowa bez prawa do zasiłku opiekuńczego?

Sytuacja się komplikuje kiedy szkoła, przedszkole czy żłobek nie zostały zamknięte. W takiej sytuacji nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego. Stąd w sytuacji, kiedy dyrektor placówki decyduje o jej częściowym wyłączeniu i przejściu na tryb nauki hybrydowej danej klasy czy oddziału przedszkolnego, rodzic nie może skorzystać z zasiłku.

ZUS wyjaśnia, że: "Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki uznaje się za nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem".

Redakcja Bankier.pl zapytała resort pracy, czy jest możliwe korzystanie z zasiłku opiekuńczego przez rodziców, których dzieci uczą się w trybie hybrydowym. 

Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamkniętej części placówki - MRiPS wyjaśnia

Jak informuje Wydział Prasowy, Departament Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, za zamknięcie placówki, o którym mowa w ww. przepisie, należy uważać również zamknięcie np. klasy lub grupy przedszkolnej. Oznacza to, że nie musi dojść do zamknięcia całej szkoły/przedszkola/żłobka, by rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Jeżeli np. w związku z wykryciem koronawirusa u ucznia zostaną zawieszone zajęcia tylko w klasie, do której uczęszcza ten uczeń, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną związaną ze stycznością z osobą zakażoną, ale także rodzicom uczniów zamkniętej klasy, którzy takiej styczności nie mieli, gdyż w tym okresie nie przebywali w szkole (np. z powodu przeziębienia, wyjazdu).

Powyższa interpretacja przepisu pozwoli na przyznanie świadczenia rodzicom w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom nieobjętym kwarantanną, ale które nie mogą uczęszczać do placówek z powodu ich częściowego zamknięcia w związku z wystąpieniem COVID-19 i skierowaniem części dzieci na kwarantannę. Interpretacja ta jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów i wychodzi na przeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów dzieci, które nie mogą w związku z COVID-19 korzystać z opieki w placówkach".

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki