WAŻNE

ZE PAK odnotował 10,3 mln zł straty netto w pierwszym kwartale

2020-06-29 19:58
publikacja
2020-06-29 19:58
gpw.pl

Strata netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 10,3 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zarząd spółki zwrócił w raporcie uwagę na dużą niepewność na rynku energetycznym i związane z tym ryzyko dla przyszłej działalności firmy. ZE PAK pracuje nad zmniejszeniem zależności od wysokoemisyjnych technologii.

Przychody ZE PAK spadły w I kw. o 25 proc. rok do roku, do 524,1 mln zł. Strata operacyjna wyniosła 23,1 mln zł wobec 27,6 mln zł zysku w analogicznym okresie 2019 roku. EBITDA spadła do 15,7 mln zł wobec 74,3 mln zł rok wcześniej.

ZE PAK odnotował w I kw. 18,8 mln zł kosztów operacyjnych związanych z aktualizacją rezerw na umorzenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Z drugiej strony, wyniki podwyższyły o 16,6 mln zł dodatnie różnice kursowe.

Przepływy operacyjne spółki w pierwszym kwartale wyniosły minus 184,8 mln zł. Rok wcześniej przypływy również były ujemne i sięgnęły 31,4 mln zł.

"W pierwszym kwartale roku m.in. dobre warunki pogodowe dla energetyki wiatrowej oraz ograniczenia nakładane na gospodarkę wynikające ze stanu pandemii wywołanego chorobą COVID-19, a także pogorszenie relacji między notowanymi cenami energii elektrycznej i uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpłynęły negatywnie na możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez grupę" - napisano w raporcie.

Grupa zanotowała 34,2 proc. spadku wolumenu sprzedaży energii z własnej produkcji i sprzedaży energii zakupionej: w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji spadek wyniósł 3,45 proc., a spadek sprzedaży energii zakupionej aż 65,22 proc.

Zarząd zwrócił w raporcie uwagę na istnienie znaczącej niepewności na rynku energetycznym, która "może budzić poważne wątpliwości co do zdolności grupy do kontynuacji działalności".

"Przed spółkami działającymi w branży węglowej stoi cała masa wyzwań dotyczących przyszłej działalności oraz ryzyka związanego m.in. ze stale zaostrzającą się ogólnie rozumianą polityką klimatyczną, zmniejszającą się skalą działalności oraz wahaniami relacji cen energii elektrycznej do cen uprawnień do emisji CO2" - napisano.

"Bez wątpienia dotychczasowy model działalności spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych będzie musiał ulec przekształceniu w kierunku niskoemisyjnych technologii wytwarzania. Niewiadomą pozostaje jedynie tempo tego procesu" - dodano.

Jak podano, zarząd - będąc świadomym wyzwań związanych z dotychczasowym modelem działalności - podejmuje kroki w kierunku zmniejszenie zależności grupy od wysokoemisyjnych technologii.

"Jednak wzrastające koszty działalności, znaczące wahania poziomu uprawnień do emisji CO2, poziom zadłużenia krótkoterminowego oraz niepewność dotycząca regulacji rynkowych determinujących ceny wytwarzanej energii oraz uzyskiwanych certyfikatów, wpływają na niepewność realizacji planów przyjętych przez zarząd" - dodano.

Spółka prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi na temat odnowienia kredytów i pozyskania nowych środków na inwestycje. Zdaniem zarządu, ryzyko zakończenia rozmów niepowodzeniem jest ograniczone. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki