REKLAMA

XTPL S.A.: Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

2022-08-01 10:23
publikacja
2022-08-01 10:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu Humboldta w Berlinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Instytut IRIS Adlershof z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie [„IRIS”, „Klient”] na dostawę urządzenia Delta Printing System.

Delta Printing System będzie wykorzystywana przez naukowców z Grupy Hybrid Devices do badań nad urządzeniami elektronicznymi i optoelektronicznymi (opartymi na hybrydowych systemach materiałowych oraz półprzewodnikach organicznych i hybrydowych), wykonanymi metodami addytywnymi. Dzięki opracowaniu i połączeniu nowatorskich materiałów elektroaktywnych z dostosowanymi strukturami i nowymi metodami ich przetwarzania, wyniki prac naukowych mogą znaleźć zastosowanie w dziedzinie technologii czujników, fotowoltaiki i optoelektroniki. Urządzenie ma być dostarczone do końca 2022 roku.

Uniwersytet Humboldta to jedna z największych publicznych uczelni badawczych w Berlinie z ponad 200-letnią historią. W jego ramach działa IRIS Aldershof (Integrative Research Institute for the Sciences), który łączy elementy instytutu badawczego, laboratorium rozwoju oraz instytutu zaawansowanych badań oraz zapewnia infrastrukturę do interdyscyplinarnych badań w obszarach takich jako fotonika czy materia czasoprzestrzeni.

Zarząd uznał fakt zawarcia umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System za informację poufną ze względu na jego szerokie docelowe zastosowanie w obszarach o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym. Przychody uzyskane z realizacji zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2022 roku.

Z przyczyn wyżej opisanych informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym w opinii Zarządu Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Sale of the Delta Printing System to Humboldt University in
BerlinLegal basis:Article 17(1) MAR - inside informationContent
of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”) reports that
on 1 August 2022 the Company confirmed an order from IRIS Adlershof
Institute from the Humboldt University of Berlin (“IRIS”, “Customer”)
for delivery of the Delta Printing System device. 


The Delta Printing System will be used by scientists of the Hybrid
Devices Group for research on electronic and optoelectronic devices
(based on hybrid material systems, and organic and hybrid
semiconductors) with additive processing. By developing novel
electroactive materials and combining them with adapted structures and
new methods of their processing, results of the scientific work can be
applied in the area of sensor technology, photovoltaics and
optoelectronics. The device is to be delivered by the end of 2022.


Humboldt University is one of the largest public research universities
in Berlin with over 200 years of history. Part of it is IRIS Aldershof
(Integrative Research Institute for the Sciences), which combines
features of a research institute, development laboratory and institute
for advanced research, and provides infrastructure for interdisciplinary
research in areas like photonics and space-time matter.


The Management Board has decided that the conclusion of the agreement
for the sale of the Delta Printing System is inside information due to
its wide target application in areas with significant commercialization
potential. The revenue from the order for the device will have a
positive impact on XTPL’s financial performance in 2022. 


Accordingly, for the reasons described above, in the Management Board’s
opinion the information disclosed in this current report meets the
criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki