REKLAMA

XTPL S.A.: Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin

2022-08-03 11:05
publikacja
2022-08-03 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku Spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach [„Yi Xin”, „Dystrybutor”] na dostawę urządzenia Delta Printing System . Yi Xin jest podmiotem, która świadczy na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL S.A. (RB 4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.). Emitent zaakceptował złożone przez Dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2022 r.

Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy z Pekinu [“Klient Końcowy”], który złożył zamówienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta Printing System będzie wykorzystywany przez Klienta Końcowego w pracach nad zaawansowaną integracją elementów półprzewodnikowych w nowej klasie urządzeń More-than-Moore (MtM). MtM to nowy obszar mikro i nanotechnologii wykraczający poza granice konwencjonalnych technologii i zastosowań półprzewodnikowych.

Zarząd uznał fakt zawarcia umowy sprzedaży urządzenia Delta Printing System za informację poufną ze względu na otwarcie nowego rynku geograficznego, o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym. Przychody uzyskane z realizacji zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL S.A. osiągnięte w 2022 roku.

Z przyczyn wyżej opisanych informacje przekazane w niniejszym raporcie bieżącym w opinii Zarządu Emitenta spełniają kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


Sale of the Delta Printing System to China


Legal basis:


Article 17(1) MAR - inside information


Content of the Report:


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”, “Company”) reports that
on 3 August 2022 the Company confirmed an order from Yi Xin (HK)
Technology Co., Ltd based in China (“Yi Xin”, “Distributor”) for
delivery of the Delta Printing System device. Yi Xin is a distributor of
the Company’s technological solutions. (Current Report No. 4/2021 of 15
April 2021). The Issuer accepted the Distributor’s order, which means
that a sales contract was formed. The Company will deliver and
commission the device in the second half of 2022.


The end buyer of the device will be a leading Chinese R&D center based
in Beijing [“End Client”], which placed its order following the
demonstration and tests of the XTPL technology. The Delta Printing
System will be used by the End Client for work on advanced integration
of semiconductor components in a new class of More-than-Moore (MtM)
devices. MtM is a new area of micro and nanotechnology that goes beyond
the boundaries of conventional semiconductor technologies and
applications.


The Management Board has decided that the conclusion of the agreement
for the sale of the Delta Printing System is inside information as it
means opening a new geographic market with a significant
commercialization potential. The revenue from the order for the device
will have a positive impact on XTPL’s financial performance in 2022.


Accordingly, for the reasons described above, in the Management Board’s
opinion the information disclosed in this current report meets the
criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki